bp Piotr Jarecki

urodzony 29 czerwca 1955 r. w Sierpcu – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor nauk społecznych Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, od 1994 roku biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, przez dwie kadencje był członkiem Papieskiej Rady Iustita et pax, pełnił funkcję przewodniczącego Rady Społecznej Episkopatu, był wiceprzewodniczącym COMECE w Brukseli oraz Asystentem Krajowym Akcji Katolickiej.

W październiku 2012 roku został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji po tym, gdy w Warszawie spowodował kolizję drogową, prowadząc samochód w stanie nietrzeźwości. W wydanym dwa dni później publicznym oświadczeniu przeprosił za ten czyn. Sąd skazał go na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Po zdarzeniu drogowym przestał pełnić obowiązki biskupa, a po wyroku Stolica Apostolska zawiesiła go w funkcjach biskupich. Napisał wtedy książkę Podróż do siebie. Opowieść zranionego miłością.

W marcu 2015 roku czasowo na nowo podjął obowiązki biskupa pomocniczego, a w listopadzie 2015 roku został trwale przywrócony do pracy w archidiecezji i ponownie objął urząd wikariusza generalnego.