Marcin Magdziarz OP

urodzony w 1975 r. – polski dominikanin, absolwent farmacji na AM w Poznaniu i teologii na PAT, doktorant teologii patrystycznej na Uniwersytecie we Fryburgu, przeor Konwentu św. Alberta Wielkiego we Fryburgu (od. 16.10.2019 r.).

Mieszka we Fryburgu Szwajcarskim.

Życzenia imieninowe przyjmuje 11 listopada.

Ten klasztor jest wspólnotą międzynarodową przy Uniwersytecie we Fryburgu, którą tworzą bracia z różnych prowincji Zakonu. Jego wyróżnikiem jest m.in. bezpośrednia podległość generałowi Zakonu. Oprócz klasztoru „Albertinum” taki status mają jeszcze klasztory: św. Sabiny w Rzymie (siedziba generała), świętych Dominika i Sykstusa w Rzymie (konwent Uniwersytetu św. Tomasza), Matki Bożej w Rzymie (konwent penitencjarzy apostolskich przy Bazylice s. Maria Maggiore), św. Szczepana w Jerozolimie (konwent Szkoły Biblijnej i Archeologicznej), wspólnota braci z Commissio Leonina w Paryżu (zajmująca się edycją dzieł św. Tomasza z Akwinu) – za info.dominikanie.pl.