Marcin Lewandowski

urodzony 1981 r. – filozof, pedagog, zainteresowany popularyzacją myśli antropologicznej i etycznej, a także dydaktyką filozofii.

Mieszka w Bydgoszczy.