Ophir Yarden

urodzony w Stanach Zjednoczonych – w 1978 roku wyemigrował do Izraela. Profesor judaistyki i kultury izraelskiej na Uniwersytecie Brighama Younga, a także sekretarz generalny Izraelsko-Żydowskiej Rady Stosunków Międzyreligijnych, licencjonowany przewodnik wycieczek, od lat 90. szkoli instruktorów wycieczek i przewodników w zakresie judaizmu i islamu.

Mieszka w Jerozolimie z żoną Sarą i czworgiem dzieci.