Michał Zioło OCSO

urodzony 16 maja 1961 r. w Tarnobrzegu – były dominikanin, jedyny polski trapista, duszpasterz, rekolekcjonista, pisarz.

W wieku 19 lat wstąpił do zakonu Braci Kaznodziejów, tam w 1987 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W pierwszych latach pracował w Wydawnictwie W drodze, a w 1989 roku został duszpasterzem akademickim w Gdańsku.

Zajmował się nie tylko młodzieżą, był także duszpasterzem dzieci autystycznych i niepełnosprawnych intelektualnie. Założył fundację „Dom na Skraju”, działającą na rzecz dzieci z rozbitych rodzin. Wraz ze studentami prowadził też „Bank Otwartych Serc”, który niósł pomoc ludziom ubogim. Przygotowywał komentarze biblijne i programy telewizyjne dla dzieci, prowadził codzienną audycję radiową dla chorych.

W 1995 roku przeszedł do zakonu trapistów.

Jak Bóg woła, trzeba zgodzić się na rozstanie. On zlituje się nad nami i obdarzy nowym darem.

– mówi o tej zmianie.

Nowicjat miał rozpocząć w Tibhirine w Algierii, jednak brutalny atak na mnichów ze strony islamskich terrorystów uniemożliwił realizację tego planu. Porwani mnisi zostali zamordowani, jednak dwóch duchownych przeżyło tę napaść. Z rąk jednego z nich w 1997 roku ojciec Michał Zioło przyjął habit trapisty.

Wraz z grupą braci chciał przywrócić do życia klasztor w Tibhirine, jednak władze algierskie nie wyraziły na to zgody.

Po pięciu latach jako trapista złożył śluby wieczyste, a rok później został mistrzem nowicjatu. Przez wiele lat był mnichem w opactwie Notre Dame d’Aiguebelle we Francji. Obecnie mieszka w klasztorze Notre Dame de l’Atlas w Maroku.

Po co światu mnich? odpowiada Michał Zioło OCSO – jedyny polski trapista
 

Trapiści to gałąź zakonu cystersów o jednej z najbardziej surowych reguł w Kościele Kotlickim. Zakonników tego zgromadzenia obowiązuje milczenie, post, modlitwa i praca fizyczna. Siedem razy dziennie zbierają się w kościele na oficjum brewiarzowym. W Wielki Piątek chodzą boso, a w okresie wielkiego postu w każdą środę zachowują post ścisły.

Autor cyklu felietonów pt. Z teki księdza Baki, publikowanych na łamach miesięcznika „W drodze”.

W 2018 roku w Wydawnictwie W drodze ukazał się wywiad rzeka z Michałem Zioło OCSO Po co światu mnich?, który przeprowadzili z nim redaktorzy miesięcznika „W drodze” Katarzyna Kolska i Roman Bielecki OP.

Nakładem Wydawnictwa W drodze ukazały się książki ojca Zioło OCSO: Dziennik Galfryda, Inne sprawy, Jedyne znane zdjęcie Boga, Listy do Lwa, Mamo, mamo, ile kroków mi darujesz?, Modlitwy wiecznego poniedziałku, Piosenka humbaka.

Produkt dodany do koszyka

Polecane przez W drodze