Piotr Napiwodzki

urodzony 12 czerwca 1972 r. w Jeleniej Górze – były polski dominikanin, teolog, filozof, tłumacz, absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej.

Do zakonu wstąpił w 1993 roku, święcenia kapłańskie otrzymał 3 czerwca 2000. W latach 2001-2005 przebywał we Fryburgu Szwajcarskim, gdzie w 2005 obronił doktorat na temat XX-wiecznej eklezjologii napisany pod kierunkiem prof. Barbary Hallensleben.

Wykładał w Kolegium Dominikanów w Krakowie, Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz na Uniwersytecie we Fryburgu. Był Rektorem Kolegium Dominikanów w latach 2006-2010.

W 2010 r. skorzystał z pozwolenia przełożonych na przebywanie poza klasztorem, a następnie opuścił zakon. Był adiunktem w Instytucie Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2010 mieszka w Koślince koło Sztumu.

Autor Bliżej, niż się wydaje. O końcu świata, millenaryzmie i chrześcijańskiej nadziei (2010).