fot. W drodze

Maciej Roszkowski OP

urodzony 15 kwietnia 1973 r. w Sławie – dominikanin, doktor teologii, członek Instytutu Tomistycznego w Warszawie, regens studiów w Polskiej Prowincji Dominikanów.

W 1998 roku rozpoczął nowicjat w Zakonie Kaznodziejskim. Śluby wieczyste złożył w 2003 r., a święcenia kapłańskie otrzymał rok później.

Od 2012 r. wykładowca w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie. Od lutego 2022 r. rektor Kolegium Filozoficzno-Teologicznego.

W roku 2016 uzyskał tytuł doktora teologii na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim, na podstawie pracy Zum Lob seiner Herrlichkeit (Ef 1, 12). Die Scheeben’sche Konzeption des sakramentalen Charakters im Lichte der Idee des latreutischen Opfers, napisanej pod kierunkiem prof. Barbary Hallensleben.

Życzenia imieninowe przyjmuje 14 maja.