Maciej Roszkowski OP

urodzony 15 kwietnia 1973 r. w Sławie – dominikanin, w 2016 r. obronił doktorat z teologii na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim, od 2012 r. wykładowca w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym oo. Dominikanów w Krakowie, od 2015 r. wicedyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie, regens studiów w Polskiej Prowincji Dominikanów.

W 1998 roku rozpoczął nowicjat w Zakonie Kaznodziejskim. Śluby wieczyste złożył w 2003 r., a święcenia kapłańskie otrzymał rok później.

Mieszka na warszawskim Służewie.

Życzenia imieninowe przyjmuje 14 maja.