Zdjęcie Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP

Jan Andrzej Kłoczowski OP

urodzony 5 lipca 1937 r. w Warszawie – dominikanin, teolog, profesor filozofii, publicysta, rekolekcjonista, duszpasterz akademicki, mistrz świętej teologii, jeden z trzech ojców założycieli miesięcznika „W drodze”, był także duchowym opiekunem środowisk opozycyjnych.

Jego starszy brat Jerzy Kłoczowski (1924–2017) był polskim historykiem, profesorem nauk humanistycznych, senatorem I kadencji, Kawalerem Orderu Orła Białego.

W 1960 r. ukończył historię sztuki w Poznaniu, broniąc pracę pt. „Późnogotycki ołtarz zwany Jerozolimskim z Kościoła Najświętszej Marii Panny w Gdańsku”, a następnie pracował jako asystent w Katedrze Historii Sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W 1964 roku wstąpił do zakonu dominikanów. Po ukończeniu nowicjatu ukończył studia z zakresu filozofii i teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 13 czerwca 1970. W latach 1970-1986 był duszpasterzem krakowskiego duszpasterstwa akademickiego „Beczka”.

Gdy studenci mówią mi, że są pokoleniem JP2, odpowiadam im, że ja jestem pokoleniem J23. Bo Jan XXIII jest moim zakonnym patronem.

– ojciec Kłoczowski OP opowiada m.in., dlaczego podpisuje się imionami Jan Andrzej.

Od 1971 wykładowca w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie. W styczniu 1976 roku podpisał list protestacyjny do Komisji Nadzwyczajnej Sejmu PRL przeciwko zmianom w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Od 1979 r. wykładowca filozofii i fenomenologii religii na Papieskim Wydziale Teologicznym, a od 1982 r. w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 1983 r. adiunkt, od 1990 r. docent, zaś od 1999 r. profesor zwyczajny PAT.

W 1990 r. obronił rozprawę habilitacyjną na Wydziale Filozoficznym PAT. Otrzymał nominację na stanowisko kierownika Katedry Filozofii Religii na Wydziale Filozoficznym PAT.

Kierownik Katedry Filozofii Religii przy Wydziale Filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a także wykładowca w Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie.

Profesorowie Jan Andrzej Kłoczowski OP i Bogdan de Barbaro w rozmowie „Gdy psychologia staje się religią, a religia psychoterapią”

Przez lata ojciec Kłoczowski pełnił wiele funkcji: Regens Polskiej Prowincji OO. Dominikanów (od 1990, III kadencja), rektor Kolegium Filozoficzno-Teologicznego OO. Dominikanów w Krakowie (1990-98), członek Komisji Filozofii i Teologii Komitetu Badań Naukowych.

Uczestniczył w kongresach i spotkaniach naukowych organizowanych przez ATK, KUL, Wydział Socjologii UW, Instytut Filozofii i Socjologii PAN oraz PAT. Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Józefa Tischnera. 

Pracuje nad zagadnieniami związanymi z filozoficzną refleksją nad religią: problem poznania religijnego, hermeneutyka doświadczenia religijnego, teologia negatywna, religia w kulturze post-sekularnej, współczesna antropologia a paideia.

W maju 2007 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2014 roku generał zakonu Bruno Cadoré OP przyznał ojcu Kłoczowskiemu OP tytuł mistrza świętej teologii – najwyższy dominikański tytuł naukowy.

Laureat Nagrody Głównej „Feniks 2008” w uznaniu za wybitne osiągnięcia w zakresie filozofii religii, umiejętność godzenia życia naukowego i powołania kapłańskiego, za „kazania filozoficzne” i stworzenie w „Beczce” przestrzeni wolności w trudnych latach zniewolenia. Jest także laureatem Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera (2016), którą otrzymał w kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego, stanowiącego kontynuację „myślenia według wartości”. W 2018 roku otrzymał medal „Per Artem ad Deum” Papieskiej Rady ds. Kultury.

J.A. Kłoczowski OP zdradza plany wymarzonego urlopu i swój ulubiony deser

W roku akademickim 2016-2017 w Instytucie Myśli Józefa Tischnera prof. J.A. Kłoczowski OP prowadził seminarium z filozofii religii dla humanistów w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki”.

Był członkiem redakcji czasopism („W drodze”, 1973-1993; „Znak” 1992-1996; „Logos i Ethos” od 1997; „Przeglądu Filozoficzny. Nowa Seria”, 1992).

Jest autorem licznych prac i tekstów z dziedziny filozofii religii, teologii i duchowości.

Ojcze nasz: „I nie wódź nas na pokuszenie”

Wydał m.in: Człowiek Bogiem człowieka. Filozoficzny kontekst interpretacji religii w myśli Ludwika Feuerbacha (1979), Wobec wartości (z ks. J. Tischnerem, 1982), Więcej niż mit. Leszka Kołakowskiego spory o religię (1994), Między samotnością a wspólnotą. Wprowadzenie do filozofii religii (1994), Drogi człowieka mistycznego(2001).

Nakładem Wydawnictwa W drodze ukazały się: Wobec wartości (1982), A myśmy się spodziewali… (1990), Szkoła duchowości (2003), Sztuka owocnego życia (2004), Filozofia dialogu (2005), Ojcze nasz. Źródło modlitwy (2009), Wierzę Bogu, ufam człowiekowi. Rozmowy z o. Janem Andrzejem Kłoczowskim OP.

Mieszka w Krakowie, gdzie jest duszpasterzem absolwentów. Zazwyczaj odprawia niedzielną Mszę Świętą o godzinie 12:00 – tak zwaną „dwunastkę” z „kazaniem filozoficznym”. Nagrania są dostępne online.

Ojciec Kłoczowski OP wciąż jest duszpasterzem kształtującym kolejne pokolenia. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem.

Stworzyliśmy „pokolenie nic”.

napisał w tekście Spojrzeć sobie w twarz, który jest odpowiedzią na esej Doroty Masłowskiej w „Gazecie Wyborczej”.

Piszę z pozycji człowieka, który wiele zawdzięcza duszpasterstwu akademickiemu. Najpierw jako student uczestniczyłem w życiu DA poznańskich dominikanów, biegałem na „siódemki”, spierałem się na spotkaniach tzw. „kółka tomistycznego”, pilnie uczestniczyłem w wykładach i spotkaniach z zapraszanymi „ciekawymi ludźmi”. Potem – nie bez związku z poznańskimi doświadczeniami – sam zostałem dominikaninem, co spowodowało, że po święceniach skierowano mnie do pracy w krakowskiej „Beczce”, gdzie wspomagałem jej założyciela o. Tomasza Pawłowskiego.

podsumował swoje duszpasterskie doświadczenia w refleksji Duszpasterstwo Akademickie – czyli wstań z kanapy z okazji 80-lecia DDA.

Życzenia imieninowe przyjmuje 11 października.