Modlitwa zawierzenia

Modlitwa zawierzenia

Ojcze,
oddaję się Tobie,
uczyń ze mną, co zechcesz.
Dziękuję Ci za wszystko,
cokolwiek ze mną uczynisz.
Jestem gotów na wszystko,
wszystko przyjmuję.
Niech Twoja wola spełnia się we mnie
i we wszystkich Twoich stworzeniach.
Nie pragnę niczego innego, mój Boże.
Składam moją duszę w Twoje ręce.
Oddaję Ci je, Boże, z całą miłością mego serca.
Kocham Cię i to jest potrzebą
mojej miłości, żeby się dawać,
oddawać w Twoje ręce,
bez ograniczeń,
z nieskończoną ufnością,
bo Ty jesteś moim Ojcem.

Amen.

Modlitwa zawierzenia
Karol de Foucauld

(ur. 15 września 1858 r. w Strasburgu, Francja – zm. 1 grudnia 1916 r. w Tamanrasset, Algieria) – Karol de Foucauld (fr. Charles de Foucauld), francuski trapista i prezbiter, misjonarz, eremita przebywający przez wiele lat wśród muzułmańskich Tuaregów na Saharze w Algierii,...