Benedykt XVI

Joseph Ratzinger Benedykt XVI

(ur. 16 kwietnia 1927 r. w Marktl w Niemczech – zm. 31 grudnia 2022 r. w Watykanie) – Joseph Aloisius Ratzinger, niemiecki duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup metropolita Monachium i Freising, kardynał prezbiter, kardynał biskup, prefekt Kongregacji Nauki Wiary, dziekan Kolegium Kardynalskiego, 265. papież i 7. Suweren Państwa Watykańskiego (19.04.2005-28.02.2013).

Joseph Ratzinger należy do największych teologów chrześcijańskich XX wieku. Przez osiem lat piastował urząd papieża jako Benedykt XVI. Jest autorem ponad 60 książek, kilkuset artykułów i rozpraw. Większość swoich prac teologicznych poświęcił tajemnicy Kościoła oraz osobie Chrystusa.

Pochodzi z Marktl, gdzie wychowywał się w wierzącej rodzinie, pod opieką troskliwych rodziców. Bardzo wcześnie odkrył swoje powołanie i już w 1939 roku wstąpił do niższego seminarium w Traunstein. Po dwóch latach został obowiązkowo wcielony do Hitlerjugend. Nie utożsamiał się z organizacją i odmawiał udziału w spotkaniach.

W 1943 roku skierowano go do służby w obronie przeciwlotniczej i otrzymał przydział do Wehrmachtu, jednak nigdy nie wysłano go na front. Pod koniec wojny dostał się do niewoli. Został zwolniony z amerykańskiego obozu jenieckiego w lipcu 1945 roku. Niedługo potem razem z bratem Georgiem wstąpili do katolickiego seminarium duchownego we Freising. Równolegle rozpoczął studia filozoficzne na uniwersytecie w Monachium.

Po otrzymaniu święceń kapłańskich w 1951 roku pracował jako wikariusz i katecheta w monachijskiej szkole. Jego kazania dla dzieci szybko zaczęły cieszyć się wielką popularnością także wśród dorosłych, prowadził również duszpasterstwo młodzieży.

W 1953 roku obronił doktorat, cztery lata później habilitację, a rok po niej profesurę na Uniwersytecie w Bonn. Wykładał na uczelniach we Freising, Bonn, Münster, Tybindze oraz Ratyzbonie.

Jako doradca kardynała Josepha Fringsa z Kolonii uczestniczył aktywnie w obradach Soboru Watykańskiego II.

W 1977 roku został ustanowiony przez papieża Pawła VI arcybiskupem Monachium i Fryzyngi, rok później otrzymał godność kardynalską. W listopadzie 1981 roku papież Jan Paweł II powołał Josepha Ratzingera na prefekta Kongregacji Nauki Wiary oraz ustanowił go przewodniczącym Papieskiej Komisji Biblijnej i Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

Z czasem został także członkiem kilku kongregacji watykańskich i rad papieskich. Był jednym z najbliższych współpracowników Jana Pawła II. W latach 1986-1992 stał na czele komisji przygotowującej Katechizm Kościoła Katolickiego. W 2002 roku został mianowany dziekanem Kolegium Kardynalskiego.

19 kwietnia 2005 roku został wybrany papieżem i przyjął imię Benedykt XVI. 11 lutego 2013 roku ogłosił rezygnację z urzędu biskupa Rzymu. Był to pierwszy taki przypadek od czasów abdykacji Celestyna V w XIII wieku.

2 maja 2013 roku emerytowany papież zamieszkał w żeńskim klasztorze klauzurowym Mater Ecclesia, który znajduje się na terenie Watykanu i gromadzi siostry codziennie wspierające modlitwą papieża i całą Stolicę Apostolską.

28 grudnia 2022 roku papież Franciszek poprosił o szczególną modlitwę za emerytowanego papieża Benedykta XVI, „który w ciszy wspiera Kościół”, mówiąc: „Jest bardzo chory, prośmy Pana, aby go pocieszał i podtrzymywał w tym świadectwie miłości do Kościoła aż do końca”. Urodzony w Wielką Sobotę Ojciec Benedykt XVI zmarł w sylwestrowy poranek o 9:34 w Mater Ecclesiae Monastery w Watykanie.

Fundacja DOL wydała jego książkę w serii Źródło i Szczyt – Sakrament i misterium. Teologia liturgii.

Nakładem Wydawnictwa W drodze ukazały się: Wielość religii i jedno Przymierze (2004), Myśli duchowe (2008), Mistrzowie duchowi. Ojcowie i pisarze pierwszego tysiąclecia (2009), Mistrzowie duchowi. Ojcowie i pisarze średniowiecza (2011), Doktorzy Kościoła (2012), Mistrzowie franciszkańscy i dominikańscy (2012), Mistrzynie duchowe (2012).