Adam P. Błyszcz CR

urodzony w 1968 r. – zmartwychwstaniec, studiował teologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie i polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim.

Adam P. Błyszcz CR był proboszczem parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu. Aktualnie jest wikarym we włoskim Tivoli pod Rzymem.