Roberto de Mattei

urodzony 21 lutego 1948 r. w Rzymie – włoski historyk, profesor historii, wykłada historię chrześcijaństwa i historię Kościoła na Uniwersytecie Europejskim w Rzymie, przewodniczący i założyciel Fundacji Lepanto, redaktor naczelny kwartalnika historycznego „Nova Historica”, miesięcznika „Radici Christiane” oraz tygodnika „Corrispondenza Romana”.

W latach 2002-2006 pełnił funkcję doradcy rządu włoskiego w dziedzinie spraw międzynarodowych.

Po polsku ukazały się jego książki m.in.: Turcja w Europie. Dobrodziejstwo czy katastrofa?, Sobór Watykański II. Historia dotąd nieopowiedziana.