Sebastian Duda

urodzony w 1975 r. – filozof, teolog, publicysta, ukończył filozofię na Uniwersytecie Warszawskim oraz religioznawstwo i teologię na Katolickim Uniwersytecie w Lowanium.

Członek redakcji „Więzi” i Zespołu Laboratorium „Więzi”. Ekspert Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Wykładowca na podyplomowych studiach gender w Instytucie Badań Literackich PAN.

Był publicystą tygodnika „Newsweek Polska” i redaktorem „Przeglądu Powszechnego”.

Autor książek Reformacja. Rewolucja Lutra, Przesilona wątpliwość.