Joanna Tokarska-Bakir

urodzona w 1958 r. – profesor, antropolożka kulturowa, pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, kieruje programem „Archiwum etnograficzne”, obejmującym systematyczne etnograficzne badania południowowschodniej Polski w zakresie pamięci o Żydach i Holokauście.

Jako badaczka interesuje się antropologią religii, kultami ludowymi, kulturą ponowoczesną, polską religijnością ludową. Laureatka nagrody Res Publiki Nowej za najlepszy esej roku 2001 i laureatka nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej za rok 2007. Pomysłodawczyni i autorka wstępów do Serii Antropologicznej PIW.

Wydała: Rzeczy mgliste, Legendy o krwi. Antropologia przesądu.