Tomasz Dostatni OP

urodzony 17 września 1964 r. w Poznaniu – dominikanin, publicysta, duszpasterz inteligencji, rekolekcjonista, tłumacz języka czeskiego, zaangażowany w dialog ekumeniczny, międzyreligijny i społeczny.

Ukończył studia filozoficzne i teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Kształcił się także w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów oraz uczęszczał na wykłady z literatury polskiej i rosyjskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Święcenia kapłańskie przyjął w 1990 roku. 

Ojciec Dostatni OP jest wybitnym intelektualistą, a zarazem aktywnym kaznodzieją i duszpasterzem. Często zabiera krytyczny głos w debacie publicznej, prowadzi rozmaite dyskusje, publikuje w prasie świeckiej i katolickiej, pisze książki, a także angażuje się na rzecz dialogu ekumenicznego, międzyreligijnego i społecznego. Pełnił różne funkcje zarówno w organizacjach zakonu jak i świeckich, także niezwiązanych z Kościołem katolickim: fundacjach, prasie, teatrze, współpracy przy prowadzeniu festiwali, przyznawaniu nagród itd.

W 1990 r. został przeniesiony do Pragi. Pełnił tam funkcje mistrza nowicjatu, proboszcza Polskiej Parafii Personalnej oraz korespondenta Radia Watykańskiego i Katolickiej Agencji Informacyjnej. W Pradze założył również Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej.

Po powrocie do Polski mieszkał w poznańskim klasztorze, gdzie pracował jako dyrektor dominikańskiego Wydawnictwa W drodze. Następne 20 lat spędził w Lublinie, a od połowy 2020 roku mieszka w klasztorze w Szczecinie.

Zakonnik jest uznanym publicystą, pisarzem i kaznodzieją. Został członkiem rady redakcyjnej czeskiego czasopisma teologicznego „Salve”. Spod jego pióra wyszły liczne artykuły oraz książki. Jest współautorem książki Tradycja jest wyzwaniem, która ukazała się nakładem Wydawnictwa W drodze.

Podczas pobytu w Poznaniu współtworzył także kilkadziesiąt programów telewizyjnych z cyklu „Rozmowy w drodze”, a obecnie na portalu YouTube prowadzi własny kanał – „Otwarta Brama”. Zakonnik związany jest również z ruchem spotkań młodzieży „Lednica 2000”. Jest prezesem fundacji „Ponad granicami”.

Duchowny w swoich działaniach duży nacisk kładzie na zachęcanie ludzi do pokojowego dialogu. We współpracy z uniwersytetami organizował różne programy, debaty, serie spotkań i konserwatoria poświęcone tej problematyce. Najważniejsze z nich to serie debat i spotkań „Ponad granicami” prowadzone w Poznaniu oraz w Lublinie (we współpracy z prezydentem Krzysztofem Żukiem), stały cykl spotkań z filozofami „Jak żyć?” oraz „Debaty Dwóch Ambon” – w tym samym mieście.

Otwarta Brama o Kościele

Ojciec Dostatni OP doczekał się uznania dla swojej twórczości oraz zaangażowania na rzecz dialogu. Uhonorowano go m.in. lubelską nagrodą „Angelus” dla „człowieka kultury medialnej”, czeską nagrodą „Gratias Agit”, medalem „Powstania w Getcie Warszawskim” przyznanym za zasługi w dziele pojednania między Polakami a Żydami oraz medalem Zasłużonego dla Miasta Lublina (2020).

Otwarta Brama

Życzenia imieninowe przyjmuje 22 września.