Kazimiera Iłłakowiczówna

(ur. 6 sierpnia 1892 roku w Wilnie na Litwie – zm. 16 lutego 1983 roku w Poznaniu) – Kazimiera „Iłła” Iłłakowiczówna – wybitna poetka, pisarka, tłumaczka.

W latach 1926–1935 była osobistym sekretarzem Józefa Piłsudskiego. Po wojnie zamieszkała w Poznaniu.

Opublikowała kilkadziesiąt tomików poezji. Publikowała w miesięczniku „W drodze”.

Kazimiera Iłłakowiczówna została pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.