Emilia Januszek

doktor literaturoznawstwa, pracownik Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ i Akademii Artes Liberales, autorka książek Sztuka albo życie oraz Dyskurs literaturoznawczy Janusza Sławińskiego.

Mężatka, mama Rafała i Maćka.