„Pierwszy List do Koryntian" na tle gazet

„Pierwszy List do Koryntian” w mediach

Siódmy już tom serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego”, podobnie jak pozostałe, zyskał sobie grono stałych czytelników i zwolenników. W mediach ukazały się poniższe wzmianki na jego temat.

Poranek Siódma9, siodma9.pl, Pierwszy List do Koryntian. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego:

Choć Paweł w swym liście podejmuje wiele kwestii, organizuje tekst w bardzo uporządkowany sposób, dzięki czemu łatwo można śledzić tok jego myślenia. Pomijając początkowe pozdrowienie oraz długie podsumowanie z rozdziału szesnastego, list dzieli się na cztery zasadnicze części tj.: Nieprawidłowości we wspólnocie, Odpowiedzi na pytania zadane przez Koryntian, Problemy związane z kultem sprawowanym przez wspólnotę oraz Kwestię zmartwychwstania…

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: siodma9.pl

przewodnik-katolicki.pl, Pierwszy List do Koryntian. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego:

Niekiedy Pawłowe stwierdzenia umocnią was i pocieszą; kiedy indziej będą one stanowić dla was wyzwanie, by zacząć myśleć nieszablonowo, wychodząc poza ramy własnych doświadczeń.

Kolejnym, siódmym już tomem serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego jest Pierwszy List do Koryntian. Dotychczas nakładem Wydawnictwa W drodze, w ramach serii, ukazały się komentarze do: Ewangelii, Dziejów Apostolskich oraz Listu do Rzymian…

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: przewodnik-katolicki.pl

teologiapolityczna.pl, Pierwszy List do Koryntian. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego:

Co ciekawe, naukowcy twierdzą, że mało prawdopodobne jest to, by Święty Paweł sam napisał którykolwiek z listów. Wszystkie one bowiem miały charakter oralny, zarówno jeśli chodzi o ich powstanie w formie dyktowanej, jak i o ich przekaz w formie publicznego odczytywania. Pawła reprezentował nie tyle sam spisany list, co głos odczytującej go osoby. Odczytując Pawłowy tekst, także podczas liturgii, warto odtwarzać sobie samo jego brzmienie – czytać go na głos lub przynajmniej wyobrażając sobie, jak ktoś proklamuje list Pawła jego adresatom…

Pełna wersja informacji prasowej dostępna jest na stronie: teologiapolityczna.pl

biblia.wiara.pl, Do Koryntian i do nas:

Ukazał kolejny tom Katolickiego Komentarza do Pisma Świętego.

Pierwszy List do Koryntian. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, George T. Montague SM

Kolejnym, siódmym już tomem serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego jest Pierwszy List do Koryntian. Dotychczas nakładem Wydawnictwa W drodze, w ramach serii, ukazały się komentarze do: Ewangelii, Dziejów Apostolskich oraz Listu do Rzymian…


Pełna wersja informacji prasowej oraz fragment książki dostępne są na stronie: biblia.wiara.pl.