„Świadek nadziei” i „Kres i początek” w mediach

Bestsellerowe wznowione wydanie książek o życiu i pontyfikacie Jana Pawła II budzi wiele emocji i zainteresowania mediów. Poniżej prezentujemy niektóre wzmianki medialne na temat publikacji.

papiez.wiara.pl, kosciol.wiara.pl, Kres i początek:

To podsumowania pontyfikatu papieża, którego George Weigel nazywa Janem Pawłem Wielkim.

George Weigel, Kres i początek. Papież Jan Paweł II – zwycięstwo wolności, ostatnie lata, dziedzictwo, W drodze, Poznań 2024.

To dzieło jedyne w swoim rodzaju, przełomowe podsumowanie życia i nauczania polskiego papieża – człowieka, który zmienił losy Kościoła i świata. Kres i początek jest próbą podsumowania pontyfikatu papieża, którego George Weigel nazywa Janem Pawłem Wielkim. Książka jest zarówno uzupełnieniem, jak i kontynuacją bestsellerowej biografii Jana Pawła II, zatytułowanej Świadek nadziei. „Im dłużej rozmyślam nad pontyfikatem Jana Pawła II, tym bardziej jestem przekonany, że stanowił on punkt zwrotny w dziejach Kościoła, przełom bardzo ważny wobec mającej obecnie miejsce konfrontacji religii z postmodernistycznym światem” – mówi George Weigel i przedstawia w książce portret człowieka, który pokazał światu moralne bankructwo komunistycznej ideologii (…).


dorzeczy.pl, Nowości W drodze – kwiecień 2024 r.:

Świadek nadziei, z nowym wstępem do polskiego wydania, to bestsellerowa biografia papieża, próba opowiedzenia o tym, jaki był Karol Wojtyła, człowiek wezwany do Rzymu „z dalekiego kraju”, który został Janem Pawłem II, kanonizowanym w 2014 roku. George Weigel pokazuje nam, co kształtowało postawę i duchowość papieża oraz decydowało o kierunku jego myśli i działań (…).

(…) Kres i początek jest próbą podsumowania pontyfikatu papieża, którego George Weigel nazywa Janem Pawłem Wielkim. Książka jest zarówno uzupełnieniem, jak i kontynuacją bestsellerowej biografii Jana Pawła II, zatytułowanej Świadek nadziei. „Im dłużej rozmyślam nad pontyfikatem Jana Pawła II, tym bardziej jestem przekonany, że stanowił on punkt zwrotny w dziejach Kościoła, przełom bardzo ważny wobec mającej obecnie miejsce konfrontacji religii z postmodernistycznym światem” – mówi George Weigel i przedstawia w książce portret człowieka, który pokazał światu moralne bankructwo komunistycznej ideologii (…).

przewodnik-katolicki.pl, Książka „Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II”:

Najpełniejsze na świecie, uzupełnione, wydanie międzynarodowego bestsellera autorstwa George’a Weigela.

Świadek nadziei, z nowym wstępem do polskiego wydania, to bestsellerowa biografia papieża, próba opowiedzenia o tym, jaki był Karol Wojtyła, człowiek wezwany do Rzymu „z dalekiego kraju”, który został Janem Pawłem II, kanonizowanym w 2014 roku. George Weigel pokazuje nam, co kształtowało postawę i duchowość papieża oraz decydowało o kierunku jego myśli i działań. To monumentalne dzieło, będące efektem pięciu lat wytężonej pracy badacza. Książka bazuje na rozmowach z przyjaciółmi i współpracownikami ojca świętego, wypowiedziach osobistości z kręgów religijnych, politycznych i artystycznych, a także na archiwalnych dokumentach po raz pierwszy udostępnionych przez Watykan tajnych dokumentach oraz prywatnej korespondencji papieża (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: przewodnik-katolicki.pl.

przewodnik-katolicki.pl, Książka „Kres i początek. Papież Jan Paweł II – zwycięstwo wolności, ostatnie lata, dziedzictwo”:

Lektura obowiązkowa dla każdego, kto chce zrozumieć tego człowieka i Kościół, któremu przewodził przez ćwierć wieku.

To dzieło jedyne w swoim rodzaju, przełomowe podsumowanie życia i nauczania polskiego papieża – człowieka, który zmienił losy Kościoła i świata (…).


Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: przewodnik-katolicki.pl.

info-dominikanie.pl, Nowości W drodze – kwiecień 2024 r.:

(…) Świadek nadziei, z nowym wstępem do polskiego wydania, to bestsellerowa biografia papieża, próba opowiedzenia o tym, jaki był Karol Wojtyła, człowiek wezwany do Rzymu „z dalekiego kraju”, który został Janem Pawłem II, kanonizowanym w 2014 roku. George Weigel pokazuje nam, co kształtowało postawę i duchowość papieża oraz decydowało o kierunku jego myśli i działań. Jest to najpełniejsze na świecie, uzupełnione, wydanie międzynarodowego bestsellera. Biografia Jana Pawła II wysoko ceniona jest przez Watykan, powstała za aprobatą papieża i przy jego współudziale (…).

(…) Kres i początek jest próbą podsumowania pontyfikatu papieża, którego George Weigel nazywa Janem Pawłem Wielkim. Książka jest zarówno uzupełnieniem, jak
i kontynuacją bestsellerowej biografii Jana Pawła II, zatytułowanej Świadek nadziei (…).

60plus.pl, Kwietniowe nowości Wydawnictwa W drodze:

W kwietniu 2024 Wydawnictwo dominikańskie „W drodze” proponuje trzy nowości wydawnicze. Dwie z nich to wznowione polskie wydania światowych bestsellerów autorstwa George’a Weigela o życiu i pontyfikacie Jana Pawła II, tj.: „Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II” i „Kres i początek. Papież Jan Paweł II – zwycięstwo wolności, ostatnie lata, dziedzictwo”, a także „365 dni ze św. Augustynem” z wyborem tekstów Johna E. Rotelle’a OSAawnictwa.

Zainteresowanych odsyłamy do informacji o tych pozycjach książkowych.

Pełna treść dostępna jest na stronie: 60plus.pl.

tygodnik „Idziemy” (nr 16/2024) oraz idziemy.pl, Dzień po dniu:

Święty Augustyn, który nawrócił się po latach życia pełnego grzechu i wątpliwości, wciąż jest wspaniałym przykładem walki o utrzymanie i szerzenie wiary w świecie.

John E. Rotelle OSA, dokonując wyboru tekstów z pism autora „Wyznań”, dał nam niezwykły prezent: 365 lapidarnych medytacji i krótkich modlitw, byśmy mogli ze św. Augustynem rozpoczynać i kończyć każdy dzień roku. „Biskup z Hippony ma wiele do powiedzenia współczesnemu światu i trafne cytaty z jego pism – zwłaszcza z kazań, w których jest taki praktyczny i wnikliwy – mogą dobrze posłużyć ludziom i pomóc im rozwijać się w drodze z Panem” – podkreśla autor wyboru myśli, augustianin.

Publikacja skierowana jest do osób, które chciałyby wzbogacić swoje życie modlitewne o rozważania św. Augustyna. Jej niewielki format pozwala zawsze mieć ją przy sobie. Jest to bardzo dobra propozycja na dzisiejsze zabiegane czasy.


KSIĄŻKI. Magazyn do czytania”, 1 kwietnia 2024 r., Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II:

Biografia powstała za aprobatą papieża, oparta na rozmowach z przyjaciółmi i współpracownikami Karola Wojtyły, wypowiedziach duchownych, polityków i artystów, a także po raz pierwszy udostępnionych przez Watykan dokumentach oraz prywatnej korespondencji papieża.

KSIĄŻKI. Magazyn do czytania”, 1 kwietnia 2024 r., Kres i początek:

Podsumowanie życia i nauczania człowieka, który mocno wpłynął na losy świata – polskiego papieża, którego George Weigel nazywa Janem Pawłem Wielkim. Uzupełnienie- bestsellerowej biografii ” Świadek nadziei”.

tygodnik Idziemy” (nr 17/18/2024) oraz idziemy.pl, Bestseller na nowo:

Ten międzynarodowy bestseller bazuje na rozmowach z przyjaciółmi i współpracownikami papieża Polaka, wypowiedziach osobistości z różnych kręgów, a także archiwalnych dokumentach i prywatnej korespondencji bohatera. Książka, wysoko ceniona przez Watykan, powstała za aprobatą Ojca Świętego i przy jego współudziale. Jej pierwszy polski przekład ukazał się na jubileusz 80. urodzin Karola Wojtyły.

Obecnie ukazało się nowe, uzupełnione wydanie bestsellera. Uwzględnia ono wydarzenia pontyfikatu do października 2001 r. i zawiera aneks od wydawcy („Kalendarium 2001–2005”). Książkę poprzedzono także nowym wstępem autora, George’a Weigela – teologa, pisarza i myśliciela. Wyjątkowa biografia pozwala czytelnikowi odkryć szlaki życia Karola Wojtyły. Po jej przeczytaniu łatwo dostrzec ogromny udział opatrzności Bożej w życiu papieża „z dalekiego kraju”.

misyjne.pl, Majówka z książką – co zabrać do czytania?, Hubert Piechocki:

„Świadek nadziei”, „Kres i początek” George Weigel (Wydawnictwo w Drodze) 
(…) Dzięki Wydawnictwu W drodze ukazały się właśnie – w nowym wydaniu – wznowienia dwóch bardzo znanych dzieł George’a Weigela poświęconych Janowi Pawłowi II. „Świadek nadziei” to obszerna, szczegółowa biografia papieża z Polski. Czytelnik może bardzo dokładnie przyjrzeć się poszczególnym etapom życia Karola Wojtyły, a potem Jana Pawła II. Dzięki autorowi możemy dowiedzieć się, jak kształtowała się postawa i duchowość papieża, i co wpływało na podejmowane przezeń decyzje. Biografia powstała dzięki licznym rozmowom z przyjaciółmi i współpracownikami ojca świętego, dzięki różnym dokumentom czy też prywatnej korespondencji Jana Pawła. „Kres i początek” stanowi zaś uzupełnienie i kontynuację „Świadka nadziei” – skupia się na ostatnich latach pontyfikatu papieża. Stanowi też swoiste podsumowanie jego życia, w szczególności zaś papiestwa. Dla Weigela pontyfikat Jana Pawła II był jednym z przełomowych momentów w historii – i stara się opowiedzieć o tym czytelnikowi. Do obu książek Weigel napisał nowe wstępy, które pozwalają nam na świeże spojrzenie na dorobek papieża z Polski. 

papiez.wiara.pl, Świadek nadziei:

Świadek nadziei, z nowym wstępem do polskiego wydania, to bestsellerowa biografia papieża, próba opowiedzenia o tym, jaki był Karol Wojtyła, człowiek wezwany do Rzymu „z dalekiego kraju”, który został Janem Pawłem II, kanonizowanym w 2014 roku. George Weigel pokazuje nam, co kształtowało postawę i duchowość papieża oraz decydowało o kierunku jego myśli i działań (…).

Pełna treść dostępna jest na stronie: papiez.wiara.pl.

Aleteia.pl, Karol Wojtyła został „więźniem konfesjonału” w swojej pierwszej parafii w Niegowici:

Poza odprawianiem mszy dla parafii ksiądz Wojtyła zaczął dotrzymywać obietnicy złożonej podczas odwiedzin w Ars, że zostanie „więźniem konfesjonału”.

George Weigel – znany watykanista, znawca nauczania i życia św. Jana Pawła II, który podejmuje wiele aktualnych tematów jego pontyfikatu, nie pomijając trudnych tematów, będzie gościł w Polsce na spotkaniach autorskich.

Ramowy plan spotkań (dokładne informacje odnośnie miejsca  i godzin ukażą się już wkrótce):

Warszawa – 14 maja,

Poznań – 15 maja,

Kraków 17 maja.

Informując o tym wydarzeniu, publikujemy fragment biografii św. Jana Pawła II napisanej przez George’a Weigela „Świadek nadziei”.

Furmanką na pierwszą parafię

Pierwszym duszpasterskim stanowiskiem księdza Wojtyły w roku 1948 była funkcja wikarego przy kościele Wniebowzięcia Matki Boskiej w Niegowici, wsi u stóp Beskidów, około dwudziestu pięciu kilometrów na wschód od Krakowa, za kopalnią soli w Wieliczce. Chociaż kardynał Sapieha wysyłał zazwyczaj księży wracających ze studiów na małe parafie, by od razu zanurzyli się w bezpośredniej pracy duszpasterskiej, to wybór Niegowici wydaje się nieprzypadkowy; proboszcz, ks. Kazimierz Buzała, był człowiekiem, do którego kardynał Sapieha miał wielkie zaufanie. Może Książę Kardynał myślał też, że wiejska dieta utuczy trochę nowo upieczonego doktora teologii, który z Rzymu wrócił chudszy niż kiedykolwiek. 

Ksiądz Wojtyła udał się na miejsce swojego przeznaczenia. Dojechawszy autobusem do Gdowa, złapał furmankę do wsi Marszowice, gdzie woźnica pokazał mu skrót przez pola do Niegowici. Był to okres żniw i nowy wikary „szedł wśród łanów częściowo już skoszonych, a częściowo czekających jeszcze na żniwo”. Doszedłszy do terenu parafii, ukląkł i ucałował ziemię, czyniąc gest, którego nauczył się, czytając o Proboszczu z Ars. Pokłoniwszy się przed Najświętszym Sakramentem w drewnianym kościele, ksiądz Wojtyła poszedł na plebanię i przedstawił się proboszczowi, który miło go powitał i zaprowadził do jego mieszkania (…).

Obszerniejszy fragment tekstu dostępny jest na stronie: Aleteia.pl.

Przewodnik Katolicki”, 12 maja 2024 r., Punkt zwrotny:

To próba podsumowania pontyfikatu papieża, którego George Weigel nazywa Janem Pawłem Wielkim. Książka jest zarówno uzupełnieniem, jak i kontynuacją bestsellerowej biografii Jana Pawła II Świadek nadziei, którą polecaliśmy tydzień temu. „Im dłużej rozmyślam nad pontyfikatem Jana Pawła II, tym bardziej jestem przekonany, że stanowił on punkt zwrotny w dziejach Kościoła, przełom bardzo ważny wobec mającej obecnie miejsce konfrontacji religii z postmodernistycznym światem” – mówi Weigel. Międzynarodowa perspektywa i unikalna wiedza o kulisach działania światowej dyplomacji pozwoliła autorowi wyczerpująco przedstawić ogromną rolę Jana Pawła II w upadku komunizmu. Kres i początek to także przejmujący opis ostatnich, bardzo trudnych lat pontyfikatu, kiedy Jan Paweł II zmagał się z cierpieniem, postępującą chorobą, krytyką swojego nauczania i głośnymi skandalami w Kościele. Lektura obowiązkowa dla każdego, kto chce zrozumieć Jana Pawła II i Kościół, któremu przewodził przez ćwierć wieku. 

Tygodnik Idziemy”, 12 maja 2024 r., Zwrot w dziejach:

Książka „Kres i początek” to próba podsumowania pontyfikatu papieża, którego George Weigel nazywa Janem Pawłem II Wielkim. Książka jest zarówno uzupełnieniem, jaki kontynuacją bestsellerowej biografii Karola Wojtyły „Świadek nadziei”. ” Im dłużej rozmyślam nad pontyfikatem Jana Pawła II, tym bardziej jestem przekonany, że stanowił on punkt zwrotny w dziejach Kościoła, przełom bardzo ważny wobec mającej obecnie miejsce konfrontacji religii z postmodernistycznym światem” – mówi George Weigel, amerykański teolog, pisarz i myśliciel. Przedstawia w książce portret człowieka, który pokazał światu bankructwo moralne komunistycznej ideologii. „Kres i początek” to także przejmujący opis ostatnich, bardzo trudnych lat pontyfikatu. Pomimo upływu czasu wnikliwa analiza nauczania i roli św. Jana Pawła II nie traci aktualności, a nowa przedmowa do tego wydania prezentuje i uzupełnia kluczowe pojęcia papieskiego leksykonu politycznego, pomagając ujrzeć w lepszej perspektywie opowieść zawartą w dalszej części tej książki.

Produkt dodany do koszyka