„Czy Bóg jest potworem” w mediach

Książka Copana stanowi odpowiedź na wątpliwości i zarzuty krytyków, ale jej lektura przynosi także szansę na głębsze zastanowienie się nad naszym sposobem lektury Pisma Świętego, w szczególności niełatwych do zrozumienia tekstów Starego Testamentu. Nic więc dziwnego, że wzbudza spore zainteresowanie czytelników i mediów. Poniżej prezentujemy niektóre wzmianki medialne.

dorzeczy.pl, Nowości Wydawnictwa W drodze – wrzesień 2023 r., Czy Bóg jest potworem?

Czy Bóg jest arogancki? Czy karze ludzi zbyt surowo? Czy odpowiada za czystki etniczne i ludobójstwo? Czy jest opresyjny wobec kobiet, znęca się nad dziećmi i promuje niewolnictwo? Czy nawołuje do przemocy? Słowem – czy Bóg wyłaniający się z kart Starego Testamentu jest potworem? Paul Copan, odpowiadając w swojej książce między innymi na zarzuty tzw. nowych ateistów, nie tylko dokonuje starannej egzegezy kontrowersyjnych fragmentów Pisma Świętego, ale również umieszcza je w odpowiednim kontekście historycznym i literackim (…).

Obszerniejszy fragment informacji prasowej dostępny jest na stronie: dorzeczy.pl.

tygodnik „Idziemy (nr 39/2023) oraz idziemy.pl, W obronie Boga:

Czy Bóg jest arogancki? Czy odpowiada za czystki etniczne i ludobójstwo?

Czy jest opresyjny wobec kobiet, znęca się nad dziećmi i promuje niewolnictwo? Czy nawołuje do przemocy? Słowem: czy Bóg wyłaniający się z kart Starego Testamentu jest potworem? Paul Copan, amerykański teolog i filozof, wykładowca Palm Beach Atlantic University na Florydzie, w książce „Czy Bóg jest potworem? Zrozumieć Boga Starego Testamentu” odpowiada na zarzuty ateistów. Robi to, podejmując staranną egzegezę kontrowersyjnych fragmentów Pisma Świętego i umieszczając je we właściwym kontekście historycznym oraz literackim.

Książka składa się z dwudziestu rozdziałów, podzielonych na cztery części. W pierwszej z nich autor prezentuje zjawisko nowego ateizmu, powierzchowność i medialność tej formacji. Druga poświęcona jest prawdziwemu i fałszywemu obrazowi Boga w Starym Testamencie. Trzecia dotyczy kontrowersyjnych praw moralnych i społecznych w dawnym Izraelu. W czwartej części autor zbiera argumenty za tym, że wbrew nowym ateistom Stary Testament nie tylko nie jest niemoralny, ale daje prawdziwe podstawy do moralności.

„Postanowiłem wykorzystać krytykę nowych ateistów jako punkt wyjścia do wyjaśnienia i wyeliminowania nieporozumień i przeinaczeń” – pisze autor. Książka ukazała się w serii „Nowa Apologetyka”. Jej lektura przynosi także szansę na głębsze zastanowienie się nad sposobem czytania przez nas Pisma Świętego.

doxa.fm, Książka pt.: „Czy Bóg jest potworem? Zrozumieć Boga Starego Testamentu”:

Amerykański teolog chrześcijański, doktor filozofii, apologeta, Paul Copan, zaprasza nas do poznania najnowszej publikacji. „Czy Bóg jest potworem? Zrozumieć Boga Starego Testamentu” , to książka, która ukazała się właśnie nakładem Wydawnictwa W drodze. Wstęp do niej napisał ks. prof. Piotr Roszak.

Publikacja stanowi odpowiedź na wątpliwości i zarzuty krytyków, ale jej lektura przynosi także szansę na głębsze zastanowienie się nad naszym sposobem lektury Pisma Świętego. W szczególności niełatwych do zrozumienia tekstów Starego Testamentu. Autor przestrzega przed zbyt dosłownym odczytywaniem tekstów biblijnych. Odpowiada w swojej książce między innymi na zarzuty tzw. nowych ateistów, nie tylko dokonuje starannej interpretacji kontrowersyjnych fragmentów Pisma Świętego, ale również umieszcza je w odpowiednim kontekście historycznym i literackim.

Książka składa się z dwudziestu rozdziałów. Są one podzielone na cztery części. Jest cennym wsparciem dla katechetów, studentów, a także osób poszukujących wiary.

Informacje na temat publikacji i całej serii dostępne są na stronie: www.wdrodze.pl.

Radio Doxa jest patronem medialnym książki.

przewodnik-katolicki.pl, Czy Bóg jest potworem? Zrozumieć Boga Starego Testamentu”, Paul Copan:

Autor nie tylko dokonuje starannej egzegezy kontrowersyjnych fragmentów Pisma Świętego, ale również umieszcza je w odpowiednim kontekście historycznym i literackim

Czy Bóg jest arogancki? Czy karze ludzi zbyt surowo? Czy odpowiada za czystki etniczne i ludobójstwo? Czy jest opresyjny wobec kobiet, znęca się nad dziećmi i promuje niewolnictwo? Czy nawołuje do przemocy? Słowem – czy Bóg wyłaniający się z kart Starego Testamentu jest potworem? (…)

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: przewodnik-katolicki.pl.

info.dominikanie.pl, Wrześniowe nowości od naszego Wydawnictwa:

Czy Bóg jest arogancki? Czy karze ludzi zbyt surowo? Czy odpowiada za czystki etniczne i ludobójstwo? Czy jest opresyjny wobec kobiet, znęca się nad dziećmi i promuje niewolnictwo? Czy nawołuje do przemocy? Słowem – czy Bóg wyłaniający się z kart Starego Testamentu jest potworem? Paul Copan, odpowiadając w swojej książce między innymi na zarzuty tzw. nowych ateistów, nie tylko dokonuje starannej egzegezy kontrowersyjnych fragmentów Pisma Świętego, ale również umieszcza je w odpowiednim kontekście historycznym i literackim. 

Magazyn do czytania KSIĄŻKI”, 1 października 2023 r., Czy Bóg jest potworem? Zrozumieć Boga Starego Testamentu:

Egzegeza kontrowersyjnych fragmentów Pisma Świętego poprzez ukazanie w odpowiednim kontekście historycznym i literackim.

„Echo Katolickie”, 12 października 2023 r., Dogmaty, tradycja i filozofia:

(…) W dyskusji publicznej coraz częściej pojawiają się oskarżenia formułowane pod adresem Boga, które bywają argumentowane fragmentami ze Starego Testamentu. Szczególne upodobanie mają w tym tzw. nowi ateiści, którzy krytykują Boga np. za historię Izajasza, za niezrozumiałe prawa, stosunek do kobiet, handel i niewolnictwo ludźmi czy masowe rzezie. Czy Bóg jest potworem? – pyta w tytule swojej książki Paul Copan. Autor publikacji dokonuje w niej nie tylko starannej egzegezy kontrowersyjnych fragmentów Pisma Świętego, ale również umieszcza je w odpowiednim kontekście historycznym i literackim. Autor przestrzega przed zbyt dosłownym odczytywaniem tekstów biblijnych. „Zrozumieć sens dosłowny to przecież nie to samo, co usłyszeć brzmienie słów; trzeba iść dalej, ku odkryciu znaczenia tego, co Bóg wyraża w konkretnym wydarzeniu i słowie to działanie opisującym” – wyjaśnia P. Copan. Ks. prof. Piotr Roszak w przedmowie do tej książki napisał, że jest ona dobrym zaproszeniem do całościowej lektury Biblii. To pozycja dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej (…).

Radosław Siewniak o książce Czy Bóg jest potworem?:

(…) W swojej książce Paul Copan skupia się na tych zapisach Starego Testamentu, które mogą budzić wątpliwości wobec dobroci i integralności moralnej chrześcijańskiego Boga. Autor analizuje zapisy Starego Testamentu, które wielu z nas – od kroczącego za Bogiem chrześcijanina, po zamkniętego na Boga ateistę – uważa za niewytłumaczalne i niepokojące. Zadaje pytania, które rzadko wybrzmiewają na kazaniach czy podczas spotkań grup domowych, takie jak:

– jeśli Bóg Biblii jest Bogiem miłosierdzia i łaski, to dlaczego kazał Izraelitom popełnić ludobójstwo na Kananejczykach? 

– dlaczego Biblia akceptuje niewolnictwo? 

– dlaczego Abraham został poproszony o złożenie swojego syna Izaaka w ofierze? 

– dlaczego Bóg ustanowił pozornie surowe prawo, która definiowało starożytny Izrael, jako naród? 

– jak pogodzić miłosierny obraz Boga Nowego Testamentu z Jego zazdrosnym i gniewnym charakterem opisanym w Starym Testamencie? (…).

Pełna treść recenzji dostępna jest na blogu: wdrodze.pl.

Radio Nadzieja, 31 października 2023 r., Czy Bóg jest potworem?:

Danuta Szelejewska, 14 listopada 2023 r.:

Bóg Starego Testamentu budzi wiele kontrowersji. Krytykowany za brak etycznych zasad i promowanie przemocy, wielu chrześcijan zniechęca do trwania w wyznawanej wierze. W serii Nowa apologetyka ukazała się książka Czy Bóg jest potworem?, w której Paul Copan analizując kontrowersyjne argumenty, pomaga Zrozumieć Boga Starego Testamentu.

Zaprezentowane czytelnikowi filozoficzno-teologiczne przemyślenia opierają się na oskarżeniach nowych ateistów, nazywających Boga moralnym potworem. Krytykując surowe prawo starotestamentalne, odnajdują je oni na kartach Pisma Świętego i poddają jawnemu sprzeciwowi. W każdym z rozdziałów autor z wybranego wyrażenia neoateistów uczynił dyskusyjne ramy, w oparciu o które przedstawia zasadniczą treść. Przytaczając stawiane przez neoateistów zarzuty, Paul Copan najpierw precyzuje konieczne do właściwego ich zrozumienia terminy „pycha” i „pokora”, a dopiero w oparciu o nie uzasadnia wyrażający troskę o człowieka Boży gniew oraz chroniącą ludzi zazdrość. W nakazie skierowanym do Abrahama Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę (Rdz 22,2) dostrzega wyraz wiernej czułości Boga miłującego człowieka.

Ponieważ teksty zapisane w księgach Starego Testamentu odległe są od nas w sensie czasowym i kulturowym, koniecznym stało się sięgnięcie przez autora do kultury starożytnej (powołuje się na Prawo Mojżeszowe oraz kodeksy prawa starożytnego Bliskiego Wschodu). Wyławiając przejawy obfitej Bożej łaski, omawia przepisy dotyczące żywności i prawa regulujące czystość. Ustosunkowuje się również do kwestii składania ofiar, barbarzyństwa, rozpusty, pijaństwa, wróżbiarstwa, mizoginizmu, poligamii, konkubinatu, niewolnictwa, zabijania Kananejczyków, krucjat oraz wojen Jahwe. Zrozumienie powyższych zagadnień możliwe jest dzięki osadzeniu ich przez autora w szerokim kontekście historycznym i biblijnym.

Treść publikacji Wydawnictwa W drodze to nauka Kościoła przepleciona osiągnięciami naukowymi, to przemyślenia teologów i filozofów, wątpliwości heretyków, oskarżenia nowych ateistów, spostrzeżenia psychologów i socjologów, wypowiedzi komentatorów oraz dziennikarzy, fragmenty artykułów i listów. Są w lekturze porównania tekstów biblijnych (wraz z siglami) oraz passusów z kodeksów prawnych. Są streszczenia, wypunktowania, wyliczenia, wykresy, tabelki, wcięcia w tekście. Jest mnóstwo pytań, a także uwagi szczegółowe, podsumowujące i końcowe. Hebrajskie pojęcia przetłumaczono na język polski. Pomocą służą liczne przypisy (wyjaśniające i bibliograficzne), uzupełniająca poszczególne rozdziały Dalsza lektura oraz zamieszczone na końcu Pytania do dyskusji i dalszej lektury (z podziałem na rozdziały).

Obszerna treść książki Czy Bóg jest potworem? pomagając Zrozumieć Boga Starego Testamentu, przedstawia fakty historyczne, prezentuje wydarzenia biblijne, obala mity oraz rozwiewa wątpliwości. A ponieważ zagadnienie etyki starotestamentalnej jest niczym zapalnik dla współczesnego człowieka, przemyślenia Paula Copana są warte wnikliwego wglądu, by móc odpowiedzieć samemu sobie na pytanie: Jak wyglądałaby moralność bez Boskiego Prawodawcy?

lubimyczytac.pl, Czy Bóg jest potworem? Zrozumieć Boga Starego Testamentu:

Bardzo wartościowa książka protestanckiego filozofa i teologa Paula Copana, dotycząca trudnych miejsc w Starym Testamencie, takich jak np. ofiara Izaaka, rzeź Kananejczyków, kwestie niewolnictwa, nieczystości czy stosunku do kobiet. Każdy problem został opisany w osobnym rozdziale. Nie jest to oczywiście książka, która dotyczy wszystkich trudnych miejsc, ale te które są w niej zawarte są opisane bardzo dobrze, poza tym daje również narzędzia do interpretacji także tych nieopisanych. Jest tak dlatego, że nie jest to książka tylko z zakresu popularnonaukowej biblistyki, ale także – a może przede wszystkim – apologetyki, zwłaszcza reakcji na nurt tzw. nowego ateizmu. Dlatego też są tutaj m.in. odpowiedzi na rolę religii w naszym świecie – czy jest w niej miejsce na tolerancję lub czy religie prowadzą do wojen. Autor odpowiada również na zarzuty zbytniego antropomorficznego postrzegania Boga przez nowych ateistów. Ogólnie jest to książka dość kompleksowa – bardzo dobrze tłumaczy problemy z zakresu Starego Testamentu, a oprócz tego odpowiada na część zarzutów nowych ateistów. Jak najbardziej warto przeczytać.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze