„Pięć dowodów na istnienie Boga” w mediach

Pytanie – czy Bóg naprawdę istnieje?, zadaje sobie wiele osób. Nie dziwi więc, że książka Edwarda Fesera wzbudziła aż tak duże zainteresowanie czytelników i mediów. Poniżej prezentujemy niektóre wzmianki na jej temat.

opoka.org.pl, Czym jest racjonalistyczny dowód na istnienie Boga?:

Czy istnienie Boga można udowodnić? Edward Feser w swojej książce opisuje pojawiające się w filozofii argumenty na istnienie Boga. Przeczytaj fragment o dowodzie racjonalistycznym.

Dowód racjonalistyczny

Nieformalne ujęcie argumentu: etap 1

Zdrowy rozsądek i nauka jednomyślnie przyjmują, że dysponujemy wyjaśnieniami faktu istnienia rzeczy, z którymi się spotykamy, własności, jakie te rzeczy przejawiają oraz zachodzących zdarzeń. Zazwyczaj okazuje się, że rzeczywiście tak jest. Znajdujesz nieznane okulary na swojej kanapie i po rozpytaniu się wśród znajomych ustalasz, że przez pomyłkę zostawił je tam któryś z odwiedzających cię ostatnio kolegów. Zauważasz wysypkę na swojej ręce i po namyśle uświadamiasz sobie, że prawdopodobnie otarłeś się o trujący dąb w czasie niedawnej wycieczki za miasto. Słyszysz liczne odgłosy drapania dobiegające z dachu i po sprawdzeniu, co się dzieje, odkrywasz, że to sprawka kota sąsiadów albo rodziny szopów praczy. Biolodzy wyjaśniają pochodzenie nowych form życia w kategoriach mutacji i selekcji naturalnej. Fizycy wyjaśniają temperaturę wody w kategoriach molekularnej energii kinetycznej, a orbity planet – w kategoriach praw Keplera dotyczących ruchu planet. Nawet kiedy nie znajdujemy wyjaśnienia, nie wątpimy, że ono istnieje i często dysponujemy przynajmniej wyjaśnieniem, dlaczego to, co badamy, pozostaje przez nas niewyjaśnione. Na przykład kiedy morderstwo pozostaje niewyjaśnione, wiemy, że powodem jest to, iż morderca dołożył wszelkich starań, żeby uniknąć pozostawienia swoich odcisków palców, upewnił się, że nie będzie świadków i ukrył ciało tak, żeby przez długi czas nie można go było odnaleźć itd.

Obszerniejszy fragment tekstu dostępny jest na stronie: opoka.org.pl.

opoka.org.pl, Jakie są dowody na istnienie Boga?:

Książka Edwarda Fesera „Pięć dowodów na istnienie Boga” stanowi wprowadzenie do najważniejszych argumentów za istnieniem Boga, a jednocześnie ich obronę. Autor przedstawia i analizuje pięć z nich, nawiązując jednocześnie do proponujących je filozofów: Arystotelesa, Plotyna, św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu i G.W. Leibniza. Odpiera przy tym kierowane przeciw nim zarzuty (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: opoka.org.pl.

przewodnik-katolicki.pl, Pięć dowodów na istnienie Boga:

Książka Edwarda Fesera Pięć dowodów na istnienie Boga stanowi wprowadzenie do najważniejszych argumentów za istnieniem Boga, a jednocześnie ich obronę. Autor przedstawia i analizuje pięć z nich, nawiązując jednocześnie do proponujących je filozofów: Arystotelesa, Plotyna, św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu i G.W. Leibniza (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: przewodnik-katolicki.pl.

radionadzieja.pl, Pięć dowodów na istnienie Boga:

(…) – Większość tych dowodów nie spotyka się z większym zainteresowaniem w filozofii współczesnej. Jest to zdumiewające, zważywszy na fakt, że odegrały one znaczącą rolę historyczną, a co więcej, tak się składa, że są to najmocniejsze dostępne dowody na istnienie Boga (tak uważam). Moi długoletni czytelnicy nie będą zaskoczeni, kiedy powiem, że według mnie nie mówi to nic o samych dowodach, a jednocześnie wszystko o stanie współczesnej filozofii akademickiej, z filozofią religii włącznie. Zatem chociaż omawiane argumenty nie są nowe same w sobie, to jednak będą nowe dla większości czytelników, podobnie jak większość tego, co mam do powiedzenia na ich obronę – napisał Edward Feser w Pięć dowodów na istnienie Boga (tytuł oryginalny: Five Proofs  of the Existence of God: : Aristotle, Plotinus, Augustine, Aquinas, Leibniz) (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: radionadzieja.pl.

biznesnafali.pl, Pięć dowodów na istnienie Boga, Edward Feser. Nowości Wydawnictwa W drodze:

Książka Edwarda Fesera Pięć dowodów na istnienie Boga stanowi wprowadzenie do najważniejszych argumentów za istnieniem Boga, a jednocześnie ich obronę. Autor przedstawia i analizuje pięć z nich, nawiązując jednocześnie do proponujących je filozofów: Arystotelesa, Plotyna, św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu i G.W. Leibniza. Odpiera przy tym kierowane przeciw nim zarzuty (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: biznesnafali.pl.

ekai.pl, Edward Feser – „Pięć dowodów na istnienie Boga”:

Książka Edwarda Fesera „Pięć dowodów na istnienie Boga” stanowi wprowadzenie do najważniejszych argumentów za istnieniem Boga, a jednocześnie ich obronę. Autor przedstawia i analizuje pięć z nich, nawiązując jednocześnie do proponujących je filozofów: Arystotelesa, Plotyna, św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu i G.W. Leibniza. Odpiera przy tym kierowane przeciw nim zarzuty. Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa W drodze (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: ekai.pl.

Tygodnik Idziemy (nr 49/2022) oraz idziemy.pl, Uczta filozofów, Patryk Lubryczyński:

Obrona wiary wymaga nieraz wiedzy z różnych obszarów, na szczęście z pomocą przychodzą publikacje takie jak niniejsza.

Książka jest inspirowana pięcioma dowodami na istnienie Boga, zaprezentowanymi przez grono wybitnych filozofów. Pozycja stawia odważną tezę, że można wykazać obecność Stwórcy za pomocą czysto filozoficznych argumentów. Na uwagę zasługuje unikatowy sposób obrony tez. Autor skomplikowane terminy tłumaczy zaskakująco jasno,

na przykładach z życia codziennego. Takie ujęcie bardzo ułatwia czytelnikowi nieobeznanemu z filozofią zrozumienie prezentowanych treści. Feser stopniowo zanurza odbiorcę w filozoficznym świecie, aby przejść na „głębszą wodę”. Dzięki temu skupia uwagę czytającego i chroni przed znużeniem. Każdy rozdział kończy odpowiedzią na zarzuty, które mogą zostać podniesione przeciwko prezentowanym wywodom. Wyjaśnia naturę Boga, czyli kim On jest, oraz Jego relację do stworzonego świata. Przekonuje, że krytyka teologii naturalnej (wnioskującej o istnieniu Boga na podstawie obserwacji świata przyrody) jest słabo uzasadniona. Warto sięgnąć po tę intelektualną ucztę dla czytelniczego podniebienia.

Książki. Magazyn do czytania”, 1 grudnia 2022 r., Pięć dowodów na istnienie Boga:

Pięć argumentów za istnieniem Bo­ga według filozofów: Arystotelesa, Plotyna, św. Augustyna, Tomasza z Akwinu i Leibniza.

wszystkoconajważniejsze, Prof. Edward FESER: Pięć dowodów na istnienie Boga:

Istnienie Boga ma wyjaśnienie. Wyjaśnienie leży w Jego własnej naturze jako tego, co jest czystą rzeczywistością, jest proste, czyli niezłożone, i jest Samoistnym Istnieniem – pisze prof. Edward FESER.

Nieformalne ujęcie argumentu: etap 1

rowy rozsądek i nauka jednomyślnie przyjmują, że dysponujemy wyjaśnieniami faktu istnienia rzeczy, z którymi się spotykamy, własności, jakie te rzeczy przejawiają oraz zachodzących zdarzeń. Zazwyczaj okazuje się, że rzeczywiście tak jest. Znajdujesz nieznane okulary na swojej kanapie i po rozpytaniu się wśród znajomych ustalasz, że przez pomyłkę zostawił je tam któryś z odwiedzających cię ostatnio kolegów. Zauważasz wysypkę na swojej ręce i po namyśle uświadamiasz sobie, że prawdopodobnie otarłeś się o trujący dąb w czasie niedawnej wycieczki za miasto. Słyszysz liczne odgłosy drapania dobiegające z dachu i po sprawdzeniu, co się dzieje, odkrywasz, że to sprawka kota sąsiadów albo rodziny szopów praczy. Biolodzy wyjaśniają pochodzenie nowych form życia w kategoriach mutacji i selekcji naturalnej. Fizycy wyjaśniają temperaturę wody w kategoriach molekularnej energii kinetycznej, a orbity planet – w kategoriach praw Keplera dotyczących ruchu planet. Nawet kiedy nie znajdujemy wyjaśnienia, nie wątpimy, że ono istnieje i często dysponujemy przynajmniej wyjaśnieniem, dlaczego to, co badamy, pozostaje przez nas niewyjaśnione. Na przykład kiedy morderstwo pozostaje niewyjaśnione, wiemy, że powodem jest to, iż morderca dołożył wszelkich starań, żeby uniknąć pozostawienia swoich odcisków palców, upewnił się, że nie będzie świadków i ukrył ciało tak, żeby przez długi czas nie można go było odnaleźć itd. (…).

Obszerniejszy fragment książki dostępny jest na stronie: wszystkoconajważniejsze.

Nowiny”, Kurier Poranny”, Kurier Lubelski”, Gazeta Współczesna”, Gazeta Lubuska”, Dziennik Łódzki”, 9 grudnia 2022 r. oraz Nowości. Dziennik Toruński”, Gazeta Krakowska”, Pomorska”, Express Bydgoski”, Dziennik Polski”, 17 grudnia 2022 r., „Pięć dowodów na istnienie Boga, czyli filozoficzne poszukiwania, Mariusz Grabowski:

W tradycji filozoficznej pięć dowodów, tzw. dróg, na udowod­nienie istnienia Najwyższego sformułował w „Sumie Teologicz­nej” św. Tomasz z Akwinu. Były to: dowód z ruchu, z przyczy-nowości, z przygodności bytów, ze stopni doskonałości i dowód z celowości. Pięć, o szóstym, rodem z Kanta, którym popisywał się Woland w „Mistrzu i Małgorzacie”, chwilowo zapomnijcie.

W książce Edwarda Fesera, wykładowcy filozofii z Pasadena City College, następuje w tej kwestii poprawka. Dowody Toma-szowe, potraktowane łącznie jako jeden, zestawione są bowiem z czterema kolejnymi.

Na tropie zmian

To celowy zabieg metodologiczny Fesera. Zamyślił bowiem swoją książkę jako swoiste wprowadzenie do najważniejszych argumentów za istnieniem Boga, jakie znalazł w dziejach filozo­fii, a jednocześnie ich obronę. Przedstawia i analizuje pięć z nich, nawiązując jednocześnie do proponujących je filozofów: Arystotelesa, Plotyna, św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu i Leibniza. Odpiera przy tym odwiecznie kierowane przeciw nim zarzuty.

Łatwo obliczyć, że zamiast pięciu dowodów mamy ich teraz znacznie więcej. I ma to swoje konsekwencje: wyprowadzając bowiem istnienie Boga kolejno z istnienia zmian, złożoności rzeczy, natury uniwersaliów, rozróżnienia na istotę i istnienie oraz zasady racji dostatecznej, Feser komplikuje materiał, by tak rzec, dowodowy. Owszem, pokazuje wzajemne powiązania, a jednocześnie odrębność różnych linii argumentacji w obronie teizmu, ale od takiej wyliczanki może zaszumieć w głowie.

Czy Bóg to facet?

Naturze Boga i jego relacji do świata poświęcony jest od­dzielny rozdział. To logiczne: skoro już wiemy, jak udowodnić istnienie Absolutu, trzeba przyjrzeć się jego naturze. Zaś tych, którzy uważają, że czytanie dzieł filozoficznych jest nudne, warto w tym momencie odesłać na str. 252, gdzie autor analizuje intrygujący problem: „Czy Bóg jest rodzaju męskiego?”. Okazuje się, że zwolennicy genderu mogą być zawiedzeni. „Będąc niematerialnym i niecielesnym, Bóg nie jest zwierzę­ciem, a więc nie jest zwierzęciem rozumnym, czyli człowie­kiem. A skoro nie jest człowiekiem, nie jest w sensie dosłownym ani mężczyzną, ani kobietą, nie ma płci”. Stare katechizmowe prawdy jak zwykle okazują się uniwersalne.

Polska Metropolia Warszawska”, Gazeta Wrocławska”, 16 grudnia 2022 r., Nowa Trybuna Opolska”, 2 stycznia 2023 r., Filozoficzne dowody na to, że Bóg jest:

Autor zbiera w jednym miej­scu argumenty potwierdza­jące istnienie Boga. Opiera się przede wszystkim na wy­wiadach filozofów, m.in. Ary­stotelesa, Leibniza.

kosciol.wiara.pl, Pięć dowodów na istnienie Boga:

Nie interesują dziś filozofów? Nie mówi to nic o samych dowodach, a jednocześnie wszystko o stanie współczesnej filozofii akademickiej, z filozofią religii włącznie.

Przeczytaj fragment książki: Edward Feser, Pięć dowodów na istnienie Boga, W drodze, Poznań 2022

Książka Edwarda Fesera Pięć dowodów na istnienie Boga stanowi wprowadzenie do najważniejszych argumentów za istnieniem Boga, a jednocześnie ich obronę. Autor przedstawia i analizuje pięć z nich, nawiązując jednocześnie do proponujących je filozofów: Arystotelesa, Plotyna, św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu i G.W. Leibniza. Odpiera przy tym kierowane przeciw nim zarzuty.

Wyprowadzając istnienie Boga kolejno z istnienia zmian, złożoności rzeczy, natury uniwersaliów, rozróżnienia na istotę i istnienie oraz zasady racji dostatecznej, Feser pokazuje wzajemne powiązania, a jednocześnie odrębność różnych linii argumentacji w obronie teizmu. Naturze Boga i Jego relacji do świata poświęcony jest oddzielny rozdział, w którym autor zarysowuje wiele zagadnień kluczowych dla filozofii religii od średniowiecza po współczesność – takich jak natura przymiotów boskich, relacja cudów do praw natury czy teoria analogii (…).

Obszerniejszy fragment tekstu dostępny jest na stronie: kosciol.wiara.pl.

doxa.fm, Książka pt.” Pięć dowodów na istnienie Boga”:

„Pięć dowodów na istnienie Boga” to kolejna interesująca propozycja Wydawnictwa W drodze. Autor, Edward Feser, przedstawia i analizuje w swej publikacji najważniejsze argumenty na istnienie Boga, a jednocześnie ich obronę. Nawiązuje także do filozofów: Arystotelesa, Plotyna, św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu i G.W. Leibniza.

Feser pokazuje wzajemne powiązania, a także odrębność różnych linii argumentacji w obronie teizmu. Oddzielny rozdział poświęcony jest naturze Boga i Jego relacji do świata.

Autor publikacji jest filozofem, pisarzem i profesorem z Kalifornii. Przez znaczną część życia był ateistą, ale nawrócił się na chrześcijaństwo dzięki lekturze dzieł św. Tomasza z Akwinu oraz Arystotelesa.

Radio Doxa jest patronem medialnym książki.

radiokrakow.pl, Duchowe Koło Kultury, „Pięć dowodów na istnienie Boga” Edwarda Fesera, Anna Kluz- Łoś:

Chcę, żeby książka zainteresowała nie tylko filozofów akademickich, lecz także jak najszersze grono nieprofesjonalistów, którzy chcą i potrafią zagłębić się w filozoficzne abstrakcje, jeżeli umożliwi się im wejście w nie delikatnie i stopniowo. I chociaż pod koniec każdego rozdziału zostajemy rzuceni na głęboką wodę, zawsze staram się zaczynać od poziomu, który jest dostępny dla każdego. „Pięć dowodów na istnienie Boga” Edwarda Fesera – to przygoda wielopoziomowa.

Nakładem Wydawnictwa W drodze, w serii Apologetyka, ukazała się książka Pięć dowodów na istnienie Boga- to książka, którą Państwa i mój gość o.dr Janusz Pyda czytał jeszcze w oryginale i już wtedy wiedział, że ma do czynienia z wyjątkową pracą.

POSŁUCHAJ rozmowy z Januszem Pydą OP.

misyjne.pl, Szukasz pomysłu na podarunek wielkanocny? Może kupisz książkę?, „Pięć dowodów na istnienie boga” Edward Feser (Wydawnictwo W drodze), Hubert Piechocki:

To kolejna publikacja Wydawnictwa W drodze, która ukazuje się w serii pt. „Apologetyka”. To na pewno książka, która zainteresuje wszystkich miłośników teologii – jako nauki. Autor opowiada o najważniejszych dowodach na istnienie Boga – i przedstawia ich obronę oraz odrzuca kierowane przeciw nim zarzuty. Sięga w swoim wywodzie do wielkich filozofów, którzy owe dowody wystosowali (m.in. Arystoteles, św. Augustyn, św. Tomasz z Akwinu). Dowody, o których opowiada Fraser związane są z różnymi tradycjami myślenia. Czytelnik ma więc okazję z różnych perspektyw spojrzeć na to, „dlaczego Bóg istnieje”. Autor stara się swój wywód prowadzić przystępnie, dzięki czemu jego książkę mogą czytać nie tylko akademicy, ale wszyscy zainteresowani, także teologiczni nowicjusze. Każdy z dowodów opisany jest w ten sam sposób – co ułatwia czytelnikowi odnalezienie się w tej publikacji (najpierw nieformalne ujęcie argumentu w dwóch etapach, potem jego sformalizowanie i wreszcie odparcie niektórych zarzutów). Osoby rozdział autor poświęca „naturze Boga i Jego relacji do świata”. Znalazło się też miejsce na opisanie „najbardziej rozpowszechnionych zarzutów wobec teologii naturalnej” (bo to waśnie tę teologię uprawia Feser w swej książce).  

Polskie Radio, 18 czerwca 2023 r., Lumen, Jan Pniewski:

Przez znaczną część dorosłego życia był ateistą. Do wiary doprowadziły go lektura dzieł Arystotelesa i św. Tomasza. Dziś broni racjonalności wiary wobec jej krytyków. O książce Edwarda Fesera <Pięć dowodów na istnienie Boga> mówi w audycji ks. prof. Przemysław Artemiuk.

POSŁUCHAJ.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze