„Ogień z nieba. Dar kontemplacji” w mediach

To wprowadzenie do chrześcijańskiej kontemplacji i mistycznej mądrości spotkało się z dużym zainteresowaniem mediów. Poniżej prezentujemy niektóre wzmianki na temat książki.

info.dominikanie.pl, Czerwcowe nowości od „W drodze, Ogień z nieba. Dar kontemplacji, Anthony Lynn Lilles:

Ogień z nieba stanowi wprowadzenie do chrześcijańskiej kontemplacji i mistycznej mądrości. To próba zajrzenia w bogatą, żywą tradycję duchowych mistrzów, świętych i męczenników. Święta Elżbieta od Trójcy Świętej uczyła, że gdy się modlimy, w głębi duszy spotykają się dwie otchłanie: ludzkiej nicości i Bożego miłosierdzia, które bardzo konkretnie przemienia nasze życie. Więziony przez komunistów wietnamski arcybiskup Nguyen Van Thuan modląc się, odkrył, że jedyne, co może i powinien robić, to kochać i przebaczać: tu i teraz, bo na nic innego nie ma wpływu. Człowiek – stworzony, aby wielbić Boga całym swym istnieniem – w modlitwie znaleźć może spełnienie i szczęście.

Pokorna modlitwa, ukazana w tej książce, przywołuje ogień z góry. Uczy życia zakorzenionego w modlitwie i zwiększania świadomości obecności Boga – najgłębszego celu modlitwy. Jak podkreśla autor, odbycie tej podróży jest niezbędne do osiągnięcia wyżyn świętości, do których zostaliśmy stworzeni. Ta książka w tym z pewnością pomaga.

Ogień z nieba. Dar kontemplacji dziekan akademicki ze St. John’s Seminary w Kalifornii pokazuje, jak w ramach katolickiej tradycji duchowości całe swoje życie poświęcić rozmowie ze Zmartwychwstałym Panem. 

dorzeczy.pl, Przegląd religijny: Nowości Wydawnictwa W drodze – czerwiec 2023 r., Ogień z nieba. Dar kontemplacji, Anthony Lynn Lilles:

Przegląd książek religijnych DoRzeczy.pl || Lato 2023 roku dominikańskie Wydawnictwo W drodze wita czterema nowościami. Są to: „Ludzie ósmego dnia. Autostopem do Matki Teresy” Krzysztofa Pałysa OP, „Ogień z nieba. Dar kontemplacji” Anthony’ego Lynn Lillesa, „Święci »psychologowie«” Isabelle Prêtre oraz „Mniejsze kwestie dyskutowane” św. Tomasza z Akwinu (t. 32 serii „Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu”).

Ogień z nieba stanowi wprowadzenie do chrześcijańskiej kontemplacji i mistycznej mądrości. To próba zajrzenia w bogatą, żywą tradycję duchowych mistrzów, świętych i męczenników. Święta Elżbieta od Trójcy Świętej uczyła, że gdy się modlimy, w głębi duszy spotykają się dwie otchłanie: ludzkiej nicości i Bożego miłosierdzia, które bardzo konkretnie przemienia nasze życie. Więziony przez komunistów wietnamski arcybiskup Nguyen Van Thuan modląc się, odkrył, że jedyne, co może i powinien robić, to kochać i przebaczać: tu i teraz, bo na nic innego nie ma wpływu. Człowiek – stworzony, aby wielbić Boga całym swym istnieniem – w modlitwie znaleźć może spełnienie i szczęście (…).

Pełna treść informacji dostępna jest na stronie: dorzeczy.pl.

Tygodnik Idziemy” (nr 26/2023) oraz idziemy.pl, Duchowa rewolucja, Patryk Lubryczyński:

Anthony Lilles sięga w głąb tajemnicy ludzkiej duszy.

Skłania czytelnika do refleksji nad tym, co dar modlitwy mówi o Bogu i sensie życia. Przypomina, że praktyka duchowa może czasem prowadzić w ciemną noc zmysłów. Pustynię, gdzie pragnienia serca napotykają boską ciszę. Pokazuje, że modlitwa nie ma nic z wysiłkowych technik mających na celu ściągnięcie Boga na ziemię. Książka zachęca, aby uwolnić się od trosk o „duchowe rezultaty”. Opisuje godną podziwu świadomość Bożej miłości, znaną w katolickiej tradycji jako mądrość mistyczna. Publikacja przedstawia Boga, który chce płonąć miłością w duszach wierzących. Autor omawia fundamenty modlitwy kontemplacyjnej. Ukazuje przeszkody w osiągnięciu jedności z Bogiem. Wyjaśnia, co czyni Stwórca, gdy zmagamy się, aby przebaczać i okazywać miłosierdzie. W ostatniej części książki opisuje kilka najskuteczniejszych sposobów spotkania z Bogiem, pozwalających na wzrost modlitwy. Proponuje też konkretne ćwiczenia duchowe, zachęcając do prostego oraz pokornego zwrócenia się w wierze ku Bogu. Autor kończy książkę otwartym zaproszeniem do „duchowej rewolucji”, by budować kulturę życia i cywilizację miłości.

doxa.fm, Książka pt.: „Ogień z nieba. Dar kontemplacji”:

Anthony Lynn Lilles, amerykański teolog katolicki, mąż i ojciec, dziekan Saint John’s Seminary w Camarillo prezentuje nam książkę: „Ogień z nieba. Dar kontemplacji”. Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa W drodze.

Książka stanowi wprowadzenie do chrześcijańskiej kontemplacji oraz mistycznej mądrości. Jest próbą zajrzenia w bogatą, żywą tradycję duchowych mistrzów, świętych i męczenników. Autor ukazuje naukę pokornej modlitwy, która przywołuje ogień z góry. Ma pomóc w dochodzeniu do świadomego bycia w obecności Boga, odkrywaniu boskiego planu na życie.

W publikacji znajdziemy praktyczne porady dotyczące tego, jak zacząć się modlić i nie dać się zniechęcić. Składa się z dwudziestu rozdziałów zwieńczonych świadectwem o dziele św. Jana Pawła II. Przeznaczona jest dla każdego, kto chce rozwijać życie duchowe i budować świadomą relację z Bogiem.

Radio Doxa jest patronem medialnym książki.

deon.pl, Co zrobić, kiedy nie masz czasu na modlitwę?:

„Żyjemy w czasach, w których wielu ludzi uważających się za chrześcijan w rzeczywistości nie modli się tak, jak powinni się modlić chrześcijanie. Nie żyjemy wiarą, nie prosimy Boga i nie szukamy porady u tych, którzy Go znają” – pisze Anthony Lynn Lilles w książce: „Ogień z nieba. Dar kontemplacji”. Stanowi ona wprowadzenie do chrześcijańskiej kontemplacji i mistycznej mądrości. To próba zajrzenia w bogatą, żywą tradycję duchowych mistrzów, świętych i męczenników.

Chrześcijańska nadzieja wymaga uważnego wsłuchiwania się w Pana i otwartości serca wykraczającej poza zwyczajne wypełnienie religijnego obowiązku. Dzięki wierze posiadamy już substancję naszej nadziei. Modlitwa bada powody do nadziei dane nam w prawdach wiary.

Aby to osiągnąć, modlitwa wymaga stałości, determinacji i wytrwałości. Bez takiego poświęcenia nie jesteśmy na tyle otwarci, by znaleźć powód do nadziei, jaki w nas jest. Nie tylko utrudnia nam to dawanie świadectwa innym ludziom, lecz i stanowi ryzyko dla naszego życia wiary.

Brak czasu na modlitwę to najczęściej wymówka. Co kryje się pod nią i jakie są jej konsekwencje?

Wiele osób, które służą Bogu, narzeka, że nie modli się, ponieważ nie ma czasu. Mają tyle obowiązków do wypełnienia, że brakuje im chwil na modlitwę. W istocie, modlitwa wydaje im się być stratą czasu, a nawet rodzajem jakiegoś samopobłażania.

Oczywiście czynią oni to, czego się inni po nich spodziewają i wypowiadają modlitwy na głos, jak się tego od nich oczekuje. Jednak nie inwestują konsekwentnie swych serc w modlitwę – przynajmniej nie w pełni. Pod tym podejściem do życia duchowego czai się przekonanie, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z oczekiwaniami, „jestem wystarczająco dobry”. A za tym przekonaniem stoi głębsze podejrzenie, że koniec końców, Bóg tak naprawdę nie jest przy mnie (…).


Obszerniejszy fragment tekstu dostępny jest na stronie: deon.pl.

aleteia.pl, Czy możemy modlić się jak Jezus? Dzięki Duchowi Świętemu tak!:

Czy istnieje lepszy nauczyciel modlitwy, niż sam Jezus – Bóg i Człowiek?

Duch modli się w nas

Gdy łączymy się z Chrystusem w wierze, Duch Święty porusza w nas myśli i uczucia Słowa, które stało się ciałem. Nasza podmiotowość nie jest tylko nasza własna, lecz jest ogarnięta jeszcze piękniejszą tajemnicą. Duch Święty sprawia, że nasza wola dostosowuje się do Jego woli. Dzięki temu, że modli się w nas Duch Święty, nasza modlitwa poprzez wiarę pozostaje w związku z modlitwą Chrystusa. W tym przepływie miłości i komunii modlitwa Chrystusa i nasza pozostają odmienne, lecz nie oddzielne. Duch Święty wnosi w nasze serca harmonię wraz z Najwyższym Kapłanem.

Modlić się, jak Jezus

Oznacza to, że nasze indywidualne prośby, w całej szczególności, w konkretnych okolicznościach, w których je zanosimy, są nacechowane tą nieoszacowaną wartością. Gdy artykułujemy głębokie pragnienia naszych serc i powierzamy je Bogu, Pan ich wysłuchuje wedle komunii, w jakiej z Nim jesteśmy. Pięknie jest pomyśleć o analogii między modlitwą Chrystusa i naszą, jaką ta prawda sugeruje. Tajemnica Jego modlitwy nie ustała wraz z Jego śmiercią. Dane nam są wszelkie sposoby, w jakie wyrażał On Ojcu swoją pobożność, poprzez tajemnicę naszej wiary. Jeśli jako dziecko Jezus pielgrzymował z Nazaretu do świątyni, modlitwa chrześcijańska ma także postać pielgrzymki do domu Ojca. Jeśli Jego modlitwa odbija się echem w ukryciu i zaciszu starożytnego Nazaretu, to i nasza modlitwa musi odbijać się echem za zamkniętymi drzwiami sypialni i w sercu naszych domów (…).

Obszerniejszy fragment tekstu dostępny jest na stronie: aleteia.pl.

deon.pl, Pokorna modlitwa sprowadza na ziemię ogień z nieba:

„Dwudziestu jeden męczenników w Libii to świadkowie modlitwy chrześcijańskiej. Ich wysiłek, by modlić się w okolicznościach ekstremalnych, ukazuje szlachetność naszej wiary i nadprzyrodzonej mądrości, którą nam daje” – pisze Anthony Lynn Lilles w książce: „Ogień z nieba. Dar kontemplacji”. Stanowi ona wprowadzenie do chrześcijańskiej kontemplacji i mistycznej mądrości. To próba zajrzenia w bogatą, żywą tradycję duchowych mistrzów, świętych i męczenników.

Pokorna modlitwa tu, na ziemi, sprowadza ogień z nieba. Zawsze gdy spojrzymy na jakąś sytuację z pokorną szczerością i zaufaniem Bogu, pozwalając, by padło na nią światło z nieba, może w niej zapłonąć ogień Bożej miłości. Oczy ziemskie nie zawsze to dostrzegą, ale oczy wiary uchwycą ten splendor. Taką modlitwę Jezus Chrystus zalecił zanosić swoim naśladowcom. Jest to rodzaj modlitwy, która ukazuje chwałę Bożą. Gdy ktoś uczy się żyć modlitwą wiary, ogień z góry może przemienić się w głęboką świadomość Bożej obecności. Taka pobożność w milczeniu kontempluje ukryte sposoby Bożego działania w świecie, które czynią nowymi wszystkie rzeczy. Poprzez ten rodzaj praktyk religijnych nasze pokorne prośby i dziękczynienia łączą się w podziw i uwielbienie wobec bezmiaru Jego miłości. W pełnej kontemplacji ciszy Bóg słucha naszych trosk i dzieli je z nami – gdyż każdy z osobna jest dla Niego skarbem, wszyscy razem nimi jesteśmy, i już włączył się w nasz los (…).

Obszerniejszy fragment tekstu dostępny jest na stronie: deon.pl.

wszystkoconajwazniejsze.pl, Ogień z nieba. Dar kontemplacji:

Ogień z nieba stanowi wprowadzenie do chrześcijańskiej kontemplacji i mistycznej mądrości. To próba zajrzenia w bogatą, żywą tradycję duchowych mistrzów, świętych i męczenników. Książka Anthony’ego LYNN LILLESA ukazała się nakładem Wyd. W drodze.

Modlitwa Chrystusa w nas

Gdy łączymy się z Chrystusem w wierze, Duch Święty porusza w nas myśli i uczucia Słowa, które stało się ciałem. Nasza podmiotowość nie jest tylko nasza własna, lecz jest ogarnięta jeszcze piękniejszą tajemnicą. Duch Święty sprawia, że nasza wola dostosowuje się do Jego woli. Dzięki temu, że modli się w nas Duch Święty, nasza modlitwa poprzez wiarę pozostaje w związku z modlitwą Chrystusa. W tym przepływie miłości i komunii modlitwa Chrystusa i nasza pozostają odmienne, lecz nie oddzielne. Duch Święty wnosi w nasze serca harmonię wraz z Najwyższym Kapłanem.

Oznacza to, że nasze indywidualne prośby, w całej szczególności, w konkretnych okolicznościach, w których je zanosimy, są nacechowane tą nieoszacowaną wartością. Gdy artykułujemy głębokie pragnienia naszych serc i powierzamy je Bogu, Pan ich wysłuchuje wedle komunii, w jakiej z Nim jesteśmy. Pięknie jest pomyśleć o analogii między modlitwą Chrystusa i naszą, jaką ta prawda sugeruje. Tajemnica Jego modlitwy nie ustała wraz z Jego śmiercią. Dane nam są wszelkie sposoby, w jakie wyrażał On Ojcu swoją pobożność, poprzez tajemnicę naszej wiary. Jeśli jako dziecko Jezus pielgrzymował z Nazaretu do świątyni, modlitwa chrześcijańska ma także postać pielgrzymki do domu Ojca. Jeśli Jego modlitwa odbija się echem w ukryciu i zaciszu starożytnego Nazaretu, to i nasza modlitwa musi odbijać się echem za zamkniętymi drzwiami sypialni i w sercu naszych domów (…).

Obszerniejszy fragment książki dostępny jest na stronie: wszystkoconajwazniejsze.pl.

Tygodnik Solidarność”, Jakub Pacan:

Książka o duchowości chrześcijańskiej to wspaniała podróż w głąb mistyki i intymnego przebywania z Bogiem. W świecie coachów uczących, jak osiągnąć szczęście, autor proponuje powrót do starej chrześcijańskiej tradycji modlitwy sercem i modlitwy myślnej. ” Modlitwa kontemplacyjna zdobywa serce miłością i pozostawia je w zachwycie bez słów, którego nie rozumie” – pisze autor. Brzmi jak piękny poemat.

Anthony Lilies przytacza przeżycia wielkich mistyczek i męczenników, którzy w ekstazie bywali ” porywani przed tron Boga”. Wskazuje w końcu na Maryję jako doskonale zjednoczoną z miłością Boga. Książkę lekko się czyta.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze