„Objawienia prywatne” w mediach

„Objawienia prywatne” w mediach

Wokół tematu objawień prywatnych istnieje coraz więcej kontrowersji. Książka autorstwa Wita Piotra Chlondowskiego OFM wychodzi temu na przeciw. Poniżej prezentujemy niektóre wzmianki medialne na jej temat.

przewodnik-katolicki.pl, Objawienia prywatne. Praktyczny przewodnik, Wit Chlondowski OFM:

Objawienia prywatne – nawet te uznane oficjalnie przez Kościół – budzą skrajne emocje.

Objawienia prywatne – nawet te uznane oficjalnie przez Kościół – budzą skrajne emocje. Często przyciągają tylu samo przeciwników, ilu zwolenników. Nikt nie ma obowiązku w nie wierzyć, jednak od wieków stanowią punkt odniesienia dla wielu katolików. Są pomocą w poznawaniu jedynego Objawienia, jednak ich zdecydowana większość to objawienia fałszywe, które przeinaczają nauki zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: przewodnik-katolicki.pl.

Tygodnik „Idziemy” (nr 51/2022) oraz idziemy.pl, Mistyka czy mistyfikacja?, Patryk Lubryczyński:

Mottem publikacji są słowa z Pierwszego Listu św. Jana, aby nie dowierzać każdemu duchowi, ale je wszystkie badać.

Autor jest teologiem dogmatycznym. Zabiera czytelnika w krótką podróż po proroctwach chrześcijańskich. Z myślą, żeby nikomu nie zabrakło Bożego światła. Temat jest ważny w czasach pomieszania pojęć religijnych. Niesprawdzone objawienia prywatne wpływają na miliony ludzi na świecie. O. Wit Chlondowski przestrzega przed „duchowością objawieniową”, która koncentruje się wyłącznie na fenomenach mistycznych. Książka stanowi cenny głos w debacie o kształtowaniu zdrowej pobożności. Odbiorca będzie wiedział, czym różnią się objawienia prywatne od publicznych. Jak rozeznawać ich prawdziwość, by uniknąć dziwactw i nadużyć. Lektura podpowiada, co zrobić, gdy objawienia wydają się sprzeczne między sobą. Wartością dodaną jest przystępny język oraz unikanie żargonu naukowego. O. Chlondowski sięga po nauczanie Magisterium Kościoła, Biblię i Tradycję Apostolską. Jeśli nie masz czasu na obszerne traktaty teologiczne, a mimo wszystko chciałbyś poszerzać wiadomości o objawieniach, warto tę pozycję już dziś umieścić w swoim koszyku.

teologiapolityczna.pl, Wit Chlondowski OFM – Objawienia prywatne. Praktyczny przewodnik:

Nakładem wydawnictwa „W drodze” ukazała się nowa pozycja pt. „Objawienia prywatne. Praktyczny przewodnik” autorstwa Wita Chlondowskiego OFM. Autor pokazuje, czym jest objawienie prywatne w kontekście objawienia jedynego – w Chrystusie, a także – jakie są kryteria uznania czegoś za objawienie czy proroctwo. To wszystko może pomóc czytelnikowi „badać Ducha” i zbieżność z nauczaniem Chrystusa (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: teologiapolityczna.pl.

granice.pl, Objawienia prywatne. Praktyczny przewodnik, Danuta Szelejewska:

Zdecydowana większość objawień prywatnych to objawienia fałszywe. Czy da się je prawidłowo rozpoznać i jakie warunki muszą zaistnieć, by Kościół zdecydował się na określenie ich jako autentyczne? Objawienia prywatne – niewielka publikacja Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze wiele wyjaśnia, rozwiewa wątpliwości, umożliwiając tym samym zrozumienie oraz uporządkowanie myśli teologicznej.

Oddając do rąk czytelnika Praktyczny przewodnik po tematyce objawień, Wit Chlondowski zwraca uwagę na to, co tylko na pozór wydaje się być oczywistym. Rozpoczynając od treści ogólnych, tłumaczy podstawowe terminy: Objawienie publiczne (depozyt wiary), objawienie prywatne (skierowane do jednostki, nie nakłada na wszystkich bezpośredniego obowiązku wiary), proroctwo (wyjaśnianie woli Bożej w dzisiejszym kontekście), fałszywe proroctwo (celowe ogłaszanie jako pochodzących od Boga słów, które od Niego nie pochodzą), nieproroctwo (niezamierzone głoszenie własnych myśli, uczuć oraz intuicji jako pochodzących od Boga). Autor przedstawia krótką historię proroczego charyzmatu, a także uczy rozeznawania proroków i proroctw (podaje wynikające z Nowego Testamentu reguły rozeznawania, przyczyny całkowicie fałszywych proroctw oraz powody błędnych interpretacji).

Ponieważ określenie autentyczności objawień należy do zadań niezwykle trudnych i odpowiedzialnych, Wit Chlondowski dokonuje szczegółowej analizy upublicznionych przez Kongregację Nauki Wiary (a funkcjonujących od 1978 roku) norm rozeznawania przez Kościół domniemanych objawień (oficjalna procedura składa się z trzech etapów: ocenianie według kryteriów pozytywnych i negatywnych oraz dwuetapowa interwencja władz kościelnych). Wylicza oficjalnie przez Kościół zatwierdzone objawienia prywatne w Polsce i na świecie (wraz z ich obszernym omówieniem). Ponieważ każdy Boży dar wymaga najpierw rozeznania, a dopiero potem przyjęcia, zaprezentowane przez Chlondowskiego dane są jak najbardziej potrzebne oraz uzasadnione.

Zawarte w publikacji drobiazgowe rozważania są interesujące, przez co wyjaśnionych zostaje wiele trudnych kwestii w sposób całkowicie zrozumiały. W refleksjach autora nie brakuje satysfakcjonujących uzasadnień, na co mają wpływ odwołania do Pisma Świętego, cytaty biblijne (wraz z siglami), passusy z dokumentów Kościoła, przetłumaczone na język polski greckie i łacińskie zwroty (zapisane kursywą), wcięcia w tekście. Niektóre pojęcia zapisano wytłuszczoną czcionką. Pomocne w zrozumieniu skondensowanej treści są fachowe interpretacje, przypisy (wyjaśniające i bibliograficzne) oraz wykaz dodatkowych książek i artykułów.

Należąca do serii Pszenica i kąkol niewielka publikacja Wydawnictwa W drodze nie posiada limitu odbiorców, przyniesie korzyść wszystkim zainteresowanym zgłębieniem zagadnienia pomocnego w pogłębianiu wiary.

liturgia.pl, Objawienia prywatne – nowa książka Wita Chlondowskiego OFM:

Nakładem Wydawnictwa W drodze ukazała się nowa pozycja pod tytułem „Objawienia prywatne. Praktyczny przewodnik” autorstwa franciszkanina Wita Chlondowskiego. Autor wyjaśnia, czym są objawiania prywatne w kontekście objawiania publicznego – zawartego w Piśmie Świętym i wyjaśnionego w Tradycji, a także – jakie są kryteria uznania czegoś za objawienie czy proroctwo. Co jeszcze znajdziemy w środku?

Objawienia prywatne – nawet te uznane oficjalnie przez Kościół – budzą skrajne emocje. Często przyciągają tylu samo przeciwników, ilu zwolenników. Nikt nie ma obowiązku w nie wierzyć, jednak od wieków stanowią punkt odniesienia dla wielu katolików. Są pomocą w poznawaniu jedynego Objawienia, jednak ich zdecydowana większość to objawienia fałszywe, które przeinaczają nauki zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: liturgia.pl.

„Gazeta Wrocławska”, „Gazeta Lubuska”, „Echo Dnia Radomskie”, „Echo Dnia Podkarpackie”, „Dziennik Łódzki”, „Polska Metropolia Warszawska”, 17-24.12.2022 r., Jak rozpoznać prawdę objawienia:

Tzw. objawienia prywatne są pomocą w poznawaniu jedy­nego Objawienia. Jednak ich zdecydowana większość to objawienia fałszywe, które przeinaczają nauki Pisma i Tradycji.

doxa.fm, Książka pt.” Objawienia prywatne”:

Na rynku wydawniczym pojawił się przystępny przewodnik Wita Chlondowskiego OFM. Publikacja Wydawnictwa W drodze to propozycja dla tych, którzy chcą zgłębić ważny temat objawień, wizji i innych nadprzyrodzonych fenomenów religijnych.

Książka „Objawienia prywatne” przypomina, że wspomniane wydarzenia często przyciągają zarówno przeciwników jak i zwolenników. Nikt nie ma obowiązku w nie wierzyć, ale stanowią one punkt odniesienia dla wielu katolików. Objawienia prywatne, nawet takie, które są oficjalnie przyjęte przez Kościoł, budzą skrajne emocje. Są jednak pomocą w poznawaniu jedynego Objawienia.

Radio Doxa jest patronem medialnym książki.

liturgia.pl, Wszystko już mamy – recenzja książki „Objawienia prywatne” o. Wita Chlondowskiego OFM, Paulina Myćka:

Objawienia to temat obecny w Kościele od początku. Proroctwa znane są już ze Starego Testamentu. Te zapowiadały nadejście Mesjasza. Jednak po Jego wniebowstąpieniu i zesłaniu Ducha Świętego oraz odejściu Apostołów, wieki później, wciąż zdarzają się wizje, których świadkowie przekazują dalej treści rzekomo przekazane od Maryi, Jezusa lub samego Boga Ojca. W dobie mediów społecznościowych i dezinformacji bardzo łatwo trafić na niewiarygodne treści.

„Objawienia prywatne”, czyli najnowsza książka z serii „Pszenica i Kąkol” porusza temat wizji, lokucji i proroctw. Wit Chlondowski OFM w książce zbiera informacje na temat objawień na przestrzeni wieków, pokazuje różnicę między Objawieniem publicznym, a objawieniami prywatnymi i przybliża proces rozeznawania przez Kościół, czy zjawisko, z którym mamy do czynienia, rzeczywiście pochodzi od Boga (…).

Pełna treść recenzji dostępna jest na stronie: liturgia.pl.

miesięcznik „W drodze” (nr 01.2023 ), Komu i czemu ufać?, Magdalena Kaniewska:

To już drugi tytuł z serii „Pszenica i Kąkol” wydawanej wspólnie przez Wydawnictwo W drodze i Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach.

Franciszkanin Wit Piotr Chlondowski pokazuje w nim, czym jest objawienie prywatne w kontekście objawienia jedynego: w Chrystusie. Podaje obiektywne kryteria uznania zjawiska za autentyczne objawienie czy proroctwo – rozumiane jako wyjaśnienie woli Bożej w odniesieniu do dzisiejszych realiów.

Obecnie w Kościele pojawia się coraz więcej doniesień o różnych prywatnych objawieniach, które nie zostały uznane przez Kościół, a funkcjonują w świadomości ludzi. Chcemy widzialnych znaków, współczesnych proroków, więc często ślepo ufamy tym, którzy nam je dają, narażając się na oszustwo.

W publikacji ojca Chlondowskiego znajdziemy konkretne wskazówki, jak mądrze podchodzić do tego problemu.

Na rynku dostępnych jest wiele różnych książek o objawieniach. Co wyróżnia tę publikację i dlaczego warto po nią sięgnąć?

Franciszkanin powołuje się w niej na rzetelną wiedzę oraz opiera się na informacjach zawartych w Piśmie Świętym i Tradycji. Realnie i jednoznacznie pomaga poznać oraz rozróżnić autentyczne objawienia i proroctwa od dziwactw i nadużyć, jakich niemało w tej dziedzinie, przedstawia normy postępowania przy rozeznawaniu domniemanych objawień.

Nasza wiara często bywa składową różnych myśli i filozofii. Czasami jednak prowadzi to do wewnętrznego pogubienia. Uznajemy coś za natchnione, gdy tymczasem jest to zwykły blef, który prowadzi nas na manowce.

Kryteria zawarte w tej książce pomagają nam „badać Ducha” i zbieżność z nauczaniem Chrystusa. Mamy wybór. Korzystajmy więc z pewnych źródeł informacji!

niezawodnanadzieja.blog.deon.pl, Objawienia prywatne, Magdalena Urbańska:

Od czasu pandemii wyłania się tu i ówdzie jakaś trudna sytuacja związana z kolejnym objawieniem, z którym nijak nie wiadomo jak postąpić… Wiele głosów, niespójnych teorii, ścierających się środowisk. Nie wiemy jak podejść do tego, co niektórzy księża głoszą podczas kazań, powołując się na rzekome objawienia…

Cieszę się więc, że pojawiają się rzetelne opracowania tego fenomenu – jak ta mała publikacja Wydawnictwa W drodze, z serii Pszenica i Kąkol (wcześniej pisałam o książce Cuda z tej serii), która powstała przy współpracy Wydawnictwa z Dominikańskim Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach (…).

Pełna treść recenzji dostępna jest na stronie: niezawodnanadzieja.blog.deon.pl.

radiokrakow.pl, Objawienia prywatne. Praktyczny przewodnik, Anna Kluz-Łoś:

” Żyjemy w czasie synkretyzmu i pomieszania pojęć – także w dziedzinie religii i wiary. Czym jest religia, a czym duchowość?” Co kąkolem, a co pszenicą ? Czym są prywatne objawienia? dziś porozmawiamy o Warto wierzyć wszystkim nowym prorokom albo objawieniom prywatnym, zwłaszcza wieszczącym rychły koniec świata? Objawienia prywatne – nawet te uznane oficjalnie przez Kościół – budzą skrajne emocje. Często przyciągają tylu samo przeciwników, ilu zwolenników. Nikt nie ma obowiązku w nie wierzyć, jednak od wieków stanowią punkt odniesienia dla wielu katolików. Są pomocą w poznawaniu jedynego Objawienia, jednak ich zdecydowana większość to objawienia fałszywe, które przeinaczają nauki zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji.

Państwa i moim gościem jest  Wit Piotr Chlondowski OFM – franciszkanin, doktor teologii dogmatycznej, wykładowca WSD w Katowicach Panewnikach, specjalizuje się w dziedzinach: pneumatologia, teologia charyzmatów i objawień prywatnych, nowe ruchy kościelne, teologia Josepha Ratzingera, ekumenizm.

Zapraszamy do posłuchania ROZMOWY.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze