11. tom serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” w mediach

Podobnie jak poprzednie tomy serii, tak i „Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan” budzi wiele pozytywnych reakcji i zainteresowanie mediów. Poniżej prezentujemy niektóre wzmianki na jego temat.

opoka.org.pl, Ukazał się katolicki komentarz do listów do Tesaloniczan:

Wydawnictwo W drodze kontynuuje uznaną wśród biblistów i miłośników Pisma Świętego 17-tomową serię Katolicki Komentarz do Pisma Świętego. 11. tom serii stanowi komentarz do Pierwszego i Drugiego Listu do Tesaloniczan (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: opoka.org.pl.

siodma9.pl, „Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan”, Nathan Eubank:

Przebywając w Atenach, św. Paweł napisał list do wspólnoty Tesaloniczan, który późniejsza tradycja nazwała Pierwszym Listem do Tesaloniczan.

Pierwszy List do Tesaloniczan jest najprawdopodobniej najstarszym zachowanym listem i w istocie najstarszym zachowanym tekstem chrześcijańskim, ale św. Paweł, którego spotykamy na jego kartach, jest już doświadczonym apostołem.
– czytamy w XI tomie serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: siodma9.pl.

dorzeczy.pl, Nowości Wydawnictwa W drodze na koniec lata:

To kontynuacja uznanej wśród biblistów i miłośników Pisma Świętego 17-tomowej serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego”. 11. tom stanowi komentarz do „Pierwszego i Drugiego Listu do Tesaloniczan”. Przebywając w Atenach, św. Paweł napisał list do wspólnoty Tesaloniczan, który późniejsza tradycja nazwała Pierwszym Listem do Tesaloniczan (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: dorzeczy.pl.

Książki. Magazyn do czytania”, „Pierwszy i drugi List do Tesaloniczan”:

Najprawdopodobniej najstarsze zachowane listy i najstarsze za­chowane teksty chrześcijańskie.

„Dziennik Bałtycki”, „Echo Dnia”, 16-17.09. 2022 r., Dziennik Łódzki”, 24.09.2022 r., Dwa Listy Apostoła do Tesaloniczan:

W Atenach św. Paweł napisał listy do wspólnoty Tesaloniczan, który późniejsza tradycja nazwała Pierwszym i Drugim Listem do Tesaloniczan. Teraz ich tekst dostajemy w tłuma­czeniu Jolanty Czapczyk.

Radio Nadzieja, „Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan”, 10 października 2022 r., Anna Czytowska:


radionadzieja.pl, „Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan”:

Przebywając w Atenach, św. Paweł napisał list do wspólnoty Tesaloniczan, który późniejsza tradycja nazwała Pierwszym Listem do Tesaloniczan. Serię Katolicki Komentarz do Pisma Świętego wydaje Wydawnictwo W drodze.

Pierwszy List do Tesaloniczan jest najprawdopodobniej najstarszym zachowanym listem i w istocie najstarszym zachowanym tekstem chrześcijańskim, ale św. Paweł, którego spotykamy na jego kartach, jest już doświadczonym apostołem – czytamy w XI tomie serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego (…).

Obszerniejszy fragment tekstu dostępny jest na stronie: radionadzieja.pl.

„Echo Katolickie”, 6 października 2022 r., Lektura dla ucha:

Cel ludzkich zmagań to niebo, ale na drodze wiary nie jesteśmy sami. Pomocą w rozumieniu słowa Bożego i przekładaniu go na codzienność jest m.in. seria „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego”.

(…) Duszpasterzy, jak też osoby szukające pomocy w osobistej lekturze Nowego Testamentu z pewnością zainteresuje nowość z 17-tomowej cenionej i popularnej serii Wydawnictwa W drodze pn. „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego”. 11 tom omawia „Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan”. Wychodząc od współczesnych badań biblijnych i Tradycji, pozwala on – podobnie jak cała seria – zgłębiać Pismo Święte w kontekście życia co­ dziennego i jego związków z liturgią oraz nauczaniem Kościoła. Polecam!

liturgia.pl, Zwiedzając Słowo – recenzja książki „Pierwszy i drugi list do Tesaloniczan. Katolicki komentarz do Pisma Świętego” Nathana Eubanka, Piotr Górniak:

Łatwo jest potraktować Pismo Święte jako zbiór mniej lub bardziej powiązanych tematycznie cytatów, idealnych co prawda na zaproszenie ślubne albo do instagramowego bio, ale niekoniecznie będących dobrą podstawą do oparcia na nich swojego życia. Seria katolickich komentarzy do Pisma Świętego, wydawana od kilku lat przez Wydawnictwo W drodze może być dobrym początkiem rozwiązania problemu i zmiany spojrzenia na Biblię jako całość i jej poszczególne księgi.

Kontakt przeciętnego katolika z Pismem Świętym zwykle ma pewną, niekoniecznie porządną, cechę. Mianowicie często ogranicza się on do znajomości pojedynczych fragmentów Biblii, a przez to przypomina trochę zwiedzanie miasta ograniczone wyłącznie do kilku najważniejszych punktów turystycznych. Nie sposób odmówić takiemu sposobowi odkrywania miejskiej przestrzeni wartości, jednak nie można na pewno powiedzieć, że daje on pełne jej doświadczenie. Wszak budynki nie są tylko oddzielonymi od siebie klockami, ale współistniejąc na niewielkiej przestrzeni poszczególnych dzielnic tworzą dla siebie nawzajem sieć kontekstów i stanowią o uwarunkowaniach historycznych i przestrzennych powstania nowych budowli. Czasami nie ma potrzeby wznoszenia nowego obiektu, bo bardzo podobny stoi kilka ulic dalej (…).

Pełna treść recenzji dostępna jest na stronie: liturgia.pl.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze