11. tom serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” w mediach

Podobnie jak poprzednie tomy serii, tak i „Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan” budzi wiele pozytywnych reakcji i zainteresowanie mediów. Poniżej prezentujemy niektóre wzmianki na jego temat.

opoka.org.pl, Ukazał się katolicki komentarz do listów do Tesaloniczan:

Wydawnictwo W drodze kontynuuje uznaną wśród biblistów i miłośników Pisma Świętego 17-tomową serię Katolicki Komentarz do Pisma Świętego. 11. tom serii stanowi komentarz do Pierwszego i Drugiego Listu do Tesaloniczan (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: opoka.org.pl.

siodma9.pl, „Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan”, Nathan Eubank:

Przebywając w Atenach, św. Paweł napisał list do wspólnoty Tesaloniczan, który późniejsza tradycja nazwała Pierwszym Listem do Tesaloniczan.

Pierwszy List do Tesaloniczan jest najprawdopodobniej najstarszym zachowanym listem i w istocie najstarszym zachowanym tekstem chrześcijańskim, ale św. Paweł, którego spotykamy na jego kartach, jest już doświadczonym apostołem.
– czytamy w XI tomie serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: siodma9.pl.

dorzeczy.pl, Nowości Wydawnictwa W drodze na koniec lata:

To kontynuacja uznanej wśród biblistów i miłośników Pisma Świętego 17-tomowej serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego”. 11. tom stanowi komentarz do „Pierwszego i Drugiego Listu do Tesaloniczan”. Przebywając w Atenach, św. Paweł napisał list do wspólnoty Tesaloniczan, który późniejsza tradycja nazwała Pierwszym Listem do Tesaloniczan (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: dorzeczy.pl.

Książki. Magazyn do czytania”, „Pierwszy i drugi List do Tesaloniczan”:

Najprawdopodobniej najstarsze zachowane listy i najstarsze za­chowane teksty chrześcijańskie.

„Dziennik Bałtycki”, „Echo Dnia”, 16-17.09. 2022 r., Dziennik Łódzki”, 24.09.2022 r., Dwa Listy Apostoła do Tesaloniczan:

W Atenach św. Paweł napisał listy do wspólnoty Tesaloniczan, który późniejsza tradycja nazwała Pierwszym i Drugim Listem do Tesaloniczan. Teraz ich tekst dostajemy w tłuma­czeniu Jolanty Czapczyk.

Radio Nadzieja, „Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan”, 10 października 2022 r., Anna Czytowska:


radionadzieja.pl, „Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan”:

Przebywając w Atenach, św. Paweł napisał list do wspólnoty Tesaloniczan, który późniejsza tradycja nazwała Pierwszym Listem do Tesaloniczan. Serię Katolicki Komentarz do Pisma Świętego wydaje Wydawnictwo W drodze.

Pierwszy List do Tesaloniczan jest najprawdopodobniej najstarszym zachowanym listem i w istocie najstarszym zachowanym tekstem chrześcijańskim, ale św. Paweł, którego spotykamy na jego kartach, jest już doświadczonym apostołem – czytamy w XI tomie serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego (…).

Obszerniejszy fragment tekstu dostępny jest na stronie: radionadzieja.pl.

„Echo Katolickie”, 6 października 2022 r., Lektura dla ucha:

Cel ludzkich zmagań to niebo, ale na drodze wiary nie jesteśmy sami. Pomocą w rozumieniu słowa Bożego i przekładaniu go na codzienność jest m.in. seria „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego”.

(…) Duszpasterzy, jak też osoby szukające pomocy w osobistej lekturze Nowego Testamentu z pewnością zainteresuje nowość z 17-tomowej cenionej i popularnej serii Wydawnictwa W drodze pn. „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego”. 11 tom omawia „Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan”. Wychodząc od współczesnych badań biblijnych i Tradycji, pozwala on – podobnie jak cała seria – zgłębiać Pismo Święte w kontekście życia co­ dziennego i jego związków z liturgią oraz nauczaniem Kościoła. Polecam!

Produkt dodany do koszyka

Polecane przez W drodze