„Magia” w mediach

Radosław Broniek OP w swojej najnowszej książce w sposób przystępny i zwięzły mówi o fenomenie magii (czarów). Podejmuje temat od strony samych magów, naukowców, którzy ją badają, ale przede wszystkim prezentuje katolicką interpretację praktyk magicznych. Nie dziwi więc, że książka cieszy się sporym zainteresowaniem czytelników i mediów. Poniżej prezentujemy niektóre wzmianki medialne na jej temat.

przewodnik-katolicki.pl, Książka „Magia. Pomiędzy zabobonem a zagrożeniem duchowym”:

Autor polemizuje z rozpowszechnionym poglądem mówiącym, że jakiekolwiek zetknięcie się z praktykami magicznymi powoduje automatycznie zagrożenie dla wiary.

Żyjemy w świecie coraz mniej chrześcijańskim, w którym istnieje wiele różnych religii i duchowości. Na popularności nie traci również magia, którą praktykuje coraz więcej osób, w tym chrześcijanie. Celem tej książki jest przede wszystkim udzielenie odpowiedzi na pytania: Czym tak naprawdę jest magia i co odróżnia ją od religii? Co na ten temat mówią Biblia i nauka Kościoła? Jakie zagrożenia duchowe wynikają z oddawania się praktykom magicznym? Jaki mają one wpływ na naszą wiarę i sposób myślenia? (…)

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: przewodnik-katolicki.pl.

radiopoznan.fm, Radosław Broniek OP „Magia. Pomiędzy zabobonem a zagrożeniem duchowym”:

(…) Jest to publikacja, w której znaleźć można m.in. odpowiedzi na pytania o to, czy „złe oko działa”?; Co Kościół mówi o magii?; Czy należy się obawiać uroków, przekleństw i magicznych praktyk?; Czy da się pogodzić magię z wiarą w Chrystusa?

Radosław Broniek OP przedstawia, czym jest magia i jak działa, co – w kontekście współczesnego nadmiernego eksponowania kwestii duchowych zagrożeń – pozwala spokojnie i w duchu wiary, zmierzyć się z tą kwestią. W sposób przystępny i zwięzły mówi o fenomenie magii (czarów), od strony samych magów, naukowców, którzy ją badają, ale przede wszystkim prezentuje katolicką interpretację praktyk magicznych (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: radiopoznan.fm.

info.dominikanie.pl, Nowości W drodze – marzec 2024 r. – Magia. Pomiędzy zabobonem a zagrożeniem duchowym, Radosław Broniek OP:

Wśród marcowych nowości dominikańskiego Wydawnictwa W drodze znalazły się dwa tytuły, tj. 16. tom serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” – „List św. Jakuba, Pierwszy, Drugi, Trzeci List św. Jana” Kelly Anderson i Daniela Keating’a oraz „Magia. Pomiędzy zabobonem a zagrożeniem duchowym” Radosława Brońka OP.

(…) Żyjemy w świecie coraz mniej chrześcijańskim, w którym istnieje wiele różnych religii i duchowości. Na popularności nie traci również magia, którą praktykuje coraz więcej osób, w tym chrześcijanie. Celem tej książki jest przede wszystkim udzielenie odpowiedzi na pytania: Czym tak naprawdę jest magia i co odróżnia ją od religii? Co na ten temat mówią Biblia i nauka Kościoła? Jakie zagrożenia duchowe wynikają z oddawania się praktykom magicznym? Jaki mają one wpływ na naszą wiarę i sposób myślenia? (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: info.dominikanie.pl.

Polska Metropolia Warszawska”, Dziennik Łódzki”, Gazeta Lubuska”, 22 marca 2024 r., Pomiędzy zabobonem a zagrożeniem duchowym, Bożydar Brakoniecki:

Najważniejsze pytania, które pojawiają się w „Magii” dominikanina Radosława Bronka, można sformułować tak: czym tak naprawdę jest magia i co odróżniają od religii? Co na ten temat mówią Biblia i nauka Kościoła? Jakie zagrożenia duchowe wynikają z oddawania się praktykom magicznym? Jaki mają one wpływ na naszą wiarę i sposób myślenia?

Zapanować nad naturą
Broniek wydaje się wiarygodnym przewodnikiem po tej tematyce. Jest autorem książek i artykułów poświęconych tematyce zagrożeń duchowych, okultyzmu, czarnej magii i innych praktyk. Wykładowca w Dominikańskiej Szkole Wiary. W sposób przystępny i zwięzły mówi o fenomenie magii ( czarów), od strony samych magów, naukowców, którzy ją badają, ale przede wszystkim prezentuje katolicką interpretację praktyk magicznych. Fundamentalna różnica pomiędzy religią a magią – dowodzi Broniek – polega na tym, iż pierwsza z nich kieruje nas do Boga, któremu człowiek się dobrowolnie powierza. Bez takiego odniesienia nie może istnieć doświadczenie religijne. Inaczej jest w magii, w której podstawę stanowi pragnienie mocy, chęć panowania nad wszystkim, także nad Bogiem. Inaczej mówiąc, magia to taka postawa wobec sił- po-nadludzkich, w której człowiek jest przekonany, że przez pewne gesty czy słowa może sprawić, że te ponadnaturalne lub naturalne, ale ukryte siły, będą mu posłuszne i przychylne. Jest to oczywiście podejście chrześcijańskie. Można sobie jednak wyobrazić, że w dzisiejszym, coraz bardziej post – chrześcijańskim świecie istnieje wiele innych definicji religii i magii. Które zresztą autor przytacza jako ilustrację swojej tezy. Z reguły wywodzone są z magii, która narodziła się w Persji, a której pierwszymi kapłanami byli czciciele Zaratustry.

Szymon Mag leci w dół
Magia” nie jest jednak filozoficzną polemiką z rozbudowanym systemem wierzeń coraz liczniejszych magów i czarowników, lecz bardziej opis zjawiska wkraczania magii w sferę wiary i wynikających stąd konsekwencji. Widać to np. wśród tych katolików, którzy nie tylko są zagubieni w rozróżnianiu niuansów zagadnienia, ale ujawniają dwie skrajne postawy w odniesieniu do magii: bagatelizowanie lub demonizowanie.

Problem nie jest taki całkiem nowy. Według Dziejów Apostolskich już Szymon zwany Magiem usiłował kupić od apostołów dar udzielania Ducha Świętego. Obserwując apostołów i ludzi, na których zstępował Duch, doszedł do wniosku, że jego moc bywa udzielana dzięki samemu gestowi nałożenia rąk, anie według woli Bożej. „Złota Legenda” wspomina nawet o mistycznym pojedynku między Szymonem a św. Piotrem w Rzymie. Szymon miał za pomocą magii udać śmierć i zmartwychwstanie przed obliczem Nerona, wyśmiewając tym samym doktrynę chrześcijańską. Wkońcu zapragnął wniebowstąpienia i kiedy unoszony był w górę przez złe anioły, Piotr wezwaniem imienia Chrystusa zmusił je do puszczenia go. Jaki był koniec pysznego maga uzurpatora nietrudno się domyślić.

Przewodnik Katolicki”, 17 marca 2024 r., Między zabobonem a zagrożeniem:

Żyjemy w świecie coraz mniej chrześcijańskim, w którym istnieje wiele różnych religii i duchowości. Na popularności nie traci również magia. Celem tej książki jest przede wszystkim udzielenie odpowiedzi na pytania: Czym jest magia i co odróżnia ją od religii? Co na ten temat mówią Biblia i Kościół? Jakie zagrożenia duchowe wynikają z oddawania się praktykom magicznym? Jaki mają one wpływ na naszą wiarę i sposób myślenia? ” Fundamentalna różnica pomiędzy religią a magią polega na tym, iż pierwsza z nich kieruje nas do Boga, któremu człowiek się dobrowolnie powierza. Bez takiego odniesienia nie może istnieć doświadczenie religijne. Inaczej jest w magii, w której podstawę stanowi pragnienie mocy, chęć panowania nad wszystkim, także nad Bogiem” – napisał autor, który jest wicedyrektorem < Dominikańskiego Centrum Informacji > o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach. | Polemizuje jednak z rozpowszechnionym poglądem, że jakiekolwiek zetknięcie się z praktykami magicznymi powoduje automatycznie zagrożenie dla wiary.

Tygodnik Idziemy”, 17 marca 2024 r., Odczaruj wiarę:

Żyjemy w świecie, w którym istnieje wiele różnych religii i duchowości. Popularności nie traci również magia, którą praktykuje coraz więcej osób, w tym chrześcijanie. Celem tej książki jest przede wszystkim udzielenie odpowiedzi na pytania: Czym tak naprawdę jest magia i co odróżnia ją od religii? Co na ten temat mówią Biblia i nauka Kościoła? Jakie zagrożenia duchowe wynikają z oddawania się praktykom magicznym? Jaki mają one wpływ na naszą wiarę i sposób myślenia?

W publikacji znaleźć można m.in. odpowiedzi na pytania, czy należy się obawiać uroków, przekleństw i magicznych praktyk oraz czy da się pogodzić magię z wiarą w Chrystusa. Autor pisze, czym jest magia i jak działa, co – w kontekście współczesnego nadmiernego eksponowania kwestii duchowych zagrożeń – pozwala spokojnie, w duchu wiary zmierzyć się z tą kwestią. W sposób przystępny i zwięzły mówi o fenomenie magii ( czarów) od strony samych magów, naukowców, którzy ją badaj ą, ale przede wszystkim prezentuje katolicką interpretację praktyk magicznych.

siodma9.pl, o. Radosław Broniek OP o książce “Magia”:

„Kiedy patrzymy na współczesny świat, zwłaszcza ten zachodni widzimy, że magia powraca. Można o tym mówić zarówno w sensie indywidualnego praktykowania jakichś odmian ezoteryki, dobrym przykładem będzie tu astrologia. Ale jest tez pewna nowość, od kilku lat magia jest praktykowana w powstających nowych ruchach magicznych. Jest też mocno obecna w popkulturze, wiele produkcji filmowych, seriali dla młodzieży jest nasyconych problematyką ezoteryczną. Wydaje się ważne, żeby powiedzieć sobie czym jest magia, jak chrześcijaństwo na nią patrzy i jak się odnaleźć w świecie, w którym magia jest obecna.

powiedział w rozmowie z Anną Czytowską Radosław Broniek OP, wicedyrektor Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, autor książki „Magia” (Wydawnictwo W drodze).

Zapraszamy do WYSŁUCHANIA rozmowy.

miesięcznik W drodze”, nr 04/2024, Magiczny czas, Magdalena Kaniewska:

Dlaczego ktoś miałby sięgnąć po książkę o magii? Bo magia i czary rozgościły się w naszej codzienności na dobre, przyjmując z pozoru niewinną postać rosnącego zaufania do przepowiedni wróżek, horoskopów czy senników, a także przywiązania do różnego rodzaju amuletów.

Czy magia stanowi dla nas realne niebezpieczeństwo? Czy zagraża naszej wierze? Dominikanin Radosław Broniek w książce Magia. Pomiędzy zabobonem a zagrożeniem duchowym (seria „Pszenica i Kąkol”) wnikliwie bada to zjawisko. Przytacza podejście samych magów, ale także naukowców, koncentrując się przede wszystkim na ukazaniu katolickiego podejścia do magicznych praktyk. Odpowiada na pytania o to, co Biblia i Kościół mówią na temat magii i czarów.

Rosnące zainteresowanie praktykami magicznymi jest związane zdaniem autora z oddalaniem się ludzi od wiary i szukaniem nowych dróg duchowego rozwoju. Inną kwestią jest większa dostępność do informacji oraz oswajanie i upowszechnianie zjawiska także w kulturze. Nie bez znaczenia są też kwestie finansowe: ezoteryka dobrze się sprzedaje. Powstają coraz to nowe profesje związane z tajemnymi praktykami – zawody wróżbity i astrologa znalazły się już na oficjalnej liście Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Magia weszła także na dobre do naszego języka. Jakże często używamy określeń typu „magiczny czas”. A czyż nie brzmi kuriozalnie zestawienie „magiczne święta Bożego Narodzenia”? Nietrudno zatem się w tym pogubić.

Dominikanin przychodzi nam z pomocą. Przybliża zagadnienie duchowych zagrożeń oraz formułuje kryteria pomocne do oceniania w świetle wiary zjawisk, z którymi się dzisiaj stykamy. Daje konkretne wskazanie, że jako katolicy powinniśmy mieć świadomość wyjątkowości naszej wiary w Chrystusa i tego, co z tą wiarą jest, a co nie jest do pogodzenia… i się tego trzymać.

Echo Katolickie”, 18 kwietnia 2024 r., Odnowić spojrzenie:

Kolejna książka, którą chcemy zaproponować, to Magia. Pomiędzy zabobonem a zagrożeniem duchowym. Jej autorem jest dominikanin o. Radosław Broniek. Zakonnik przypomina w niej, że mimo iż mamy XXI w., magia i zabobon ciągle są obecne w naszej rzeczywistości. Duchowny tłumaczy różnice między religią a zabobonem. Wyjaśnia, jakie zagrożenia płyną z magii, dotyka problemu rzucania uroków, przekleństw osób i przedmiotów oraz konsekwencji oddawania się praktykom magicznym. Podkreśla, że fundamentalna różnica pomiędzy religią a magią polega na tym, iż pierwsza z nich kieruje nas do Boga, któremu człowiek dobrowolnie się powierza. Bez takiego odniesienia nie może istnieć doświadczenie religijne. Inaczej jest w magii, w której podstawę stanowi pragnienie mocy, chęć panowania nad wszystkim, także nad Bogiem. O. R. Broniek opisuje magię z punktu widzenia samych magów, naukowców, ale też z perspektywy katolickiej. Ta książka jest naprawdę ciekawa, poszerzająca wiedzę i bardzo potrzebna.

gosc.pl, Radosław Broniek OP – „Magia. Pomiędzy zabobonem a zagrożeniem duchowym”:

Żyjemy w świecie coraz mniej chrześcijańskim, w którym istnieje wiele różnych religii i duchowości. Na popularności nie traci również magia, którą praktykuje coraz więcej osób, w tym chrześcijanie. Celem tej książki jest przede wszystkim udzielenie odpowiedzi na pytania: Czym tak naprawdę jest magia i co odróżnia ją od religii? Co na ten temat mówią Biblia i nauka Kościoła? Jakie zagrożenia duchowe wynikają z oddawania się praktykom magicznym? Jaki mają one wpływ na naszą wiarę i sposób myślenia?

Fundamentalna różnica pomiędzy religią a magią polega na tym, iż pierwsza z nich kieruje nas do Boga, któremu człowiek się dobrowolnie powierza. Bez takiego odniesienia nie może istnieć doświadczenie religijne. Inaczej jest w magii, w której podstawę stanowi pragnienie mocy, chęć panowania nad wszystkim, także nad Bogiem – napisał Radosław Broniek OP w książce Magia. Pomiędzy zabobonem a zagrożeniem duchowym.

Jest to publikacja, w której znaleźć można m.in. odpowiedzi na pytania o to, czy „złe oko działa”?; Co Kościół mówi o magii?; Czy należy się obawiać uroków, przekleństw i magicznych praktyk?; Czy da się pogodzić magię z wiarą w Chrystusa?

Radosław Broniek OP przedstawia, czym jest magia i jak działa, co – w kontekście współczesnego nadmiernego eksponowania kwestii duchowych zagrożeń – pozwala spokojnie, i w duchu wiary, zmierzyć się z tą kwestią. W sposób przystępny i zwięzły mówi o fenomenie magii (czarów), od strony samych magów, naukowców, którzy ją badają, ale przede wszystkim prezentuje katolicką interpretację praktyk magicznych.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze