„List do Hebrajczyków” w mediach

14. tom serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego”, podobnie jak poprzednie, cieszy się niesłabnącym zainteresowanie mediów i czytelników. Oto niektóre wzmianki na jego temat.

opoka.org.pl, Ukazał się kolejny tom katolickiego komentarza do Pisma Świętego – komentarz do Listu do Hebrajczyków:

Wydawnictwo W drodze kontynuuje uznaną wśród biblistów i miłośników Pisma Świętego 17-tomową serię Katolicki Komentarz do Pisma Świętego. 14. tomem serii jest komentarz do Listu do Hebrajczyków. 

„Jaki jest sens Jezusowej śmierci na krzyżu? I jakie ma ona znaczenie dla nas? Spośród wszystkich ksiąg Nowego Testamentu właśnie List do Hebrajczyków dostarcza najbardziej dogłębnej i przenikliwej analizy tej tajemnicy, leżącej w samym sercu chrześcijańskiej wiary.(…) List do Hebrajczyków został skierowany do wspólnoty składającej się z chrześcijan zmagających się z rozmaitymi problemami. W przeszłości cechowali się oni żarliwością, lecz doznali zniechęcenia, żyjąc pośród wrogiej im kultury i w zagrożeniu dalszymi prześladowaniami. Niektórzy spośród nich przestali regularnie uczestniczyć w liturgii, a byli też tacy, których kusiło odstąpienie od wiary” – czytamy w 14. tomie serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: opoka.org.pl.

moj.powiat.pl, Ukazał się kolejny tom katolickiego komentarza do Pisma Świętego – komentarz do Listu do Hebrajczyków:

Wydawnictwo W drodze kontynuuje uznaną wśród biblistów i miłośników Pisma Świętego 17-tomową serię Katolicki Komentarz do Pisma Świętego. 14. tomem serii jest komentarz do Listu do Hebrajczyków.

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: moj.powiat.pl.

przewodnik-katolicki.pl, List do Hebrajczyków. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Mary Healy:

Wydawnictwo W drodze kontynuuje uznaną wśród biblistów i miłośników Pisma Świętego 17-tomową serię Katolicki Komentarz do Pisma Świętego. 14. tomem serii jest komentarz do Listu do Hebrajczyków (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: przewodnik-katolicki.pl.

info.dominikanie.pl, Nowości naszego wydawnictwa w maju:

W maju dominikańskie wydawnictwo oddaje do rąk czytelników trzy tytuły: Świecki lider w Kościele Aleksandra Bańki, Teologia ciała w godzinę Jasona Everta oraz List do Hebrajczyków. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego Mary Healy (14 tom serii).

W obecnych czasach mamy do czynienia z podobną sytuacją. Kościół i ludzie, którzy go tworzą zmagają się z szeregiem problemów. Przesłanie Listu do Hebrajczyków pomaga lepiej zrozumieć tę sytuację, odnaleźć się w niej i uzyskać realne pocieszenie. Faktem jest, że lektura Listu do Hebrajczyków przysparza problemów. Używane jest w nim dość skomplikowane słownictwo, a jego złożona struktura nie pomaga. Dodatkowo, właściwy mu świat myślowy, w którym istotną rolę odgrywają takie kwestie, jak kapłaństwo, przybytek, czystość obrzędowa i krwawe ofiary, jest czymś obcym dla większości ludzi żyjących w XXI wieku. Wielu katolików zna niestety tylko krótkie urywki tego listu, wykorzystywane w mszalnych czytaniach, nierzadko wyrwane z kontekstu, w który są tak pieczołowicie wplecione (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: info.dominikanie.pl.

60plus.pl, Majowe nowości Wydawnictwa W drodze:

Majowe nowości Wydawnictwa W drodze. Są wśród nich: „Świecki lider w Kościele” Aleksandra Bańki, „Teologia ciała w godzinę” Jasona Everta oraz „List do Hebrajczyków. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” Mary Healy (14 tom serii).

Zainteresowanych odsyłamy do informacji na temat poszczególnych publikacji:
List do Hebrajczyków. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego
Teologia ciała w godzinę
Świecki lider w Kościele

dorzeczy.pl, Przegląd religijny: Nowości Wydawnictwa W drodze – maj 2023 r.:

Przegląd książek religijnych DoRzeczy.pl || W maju br. dominikańskie Wydawnictwo W drodze oddaje do rąk czytelników trzy tytuły: „Świecki lider w Kościele„ Aleksandra Bańki, „Teologia ciała w godzinę” Jasona Everta oraz „List do Hebrajczyków. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego„ Mary Healy (14 tom serii).

List do Hebrajczyków. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Mary Healy

W obecnych czasach mamy do czynienia z podobną sytuacją. Kościół i ludzie, którzy go tworzą zmagają się z szeregiem problemów. Przesłanie Listu do Hebrajczyków pomaga lepiej zrozumieć tę sytuację, odnaleźć się w niej i uzyskać realne pocieszenie.

Faktem jest, że lektura Listu do Hebrajczyków przysparza problemów. Używane jest w nim dość skomplikowane słownictwo, a jego złożona struktura nie pomaga. Dodatkowo, właściwy mu świat myślowy, w którym istotną rolę odgrywają takie kwestie, jak kapłaństwo, przybytek, czystość obrzędowa i krwawe ofiary, jest czymś obcym dla większości ludzi żyjących w XXI wieku. Wielu katolików zna niestety tylko krótkie urywki tego listu, wykorzystywane w mszalnych czytaniach, nierzadko wyrwane z kontekstu, w który są tak pieczołowicie wplecione.

A jednak uważna lektura Listu do Hebrajczyków z Katolickim Komentarzem do Pisma Świętego pomaga lepiej zrozumieć ważne przesłanie, które z niego płynie. Objaśnienie znaczenia każdego ustępu w kontekście całości tekstu oraz – przede wszystkim – starotestamentowych figur i proroctw, które stanowią dla autora niezbędne tło, pozwalają zrozumieć, jak Boży plan wypełnia się w Chrystusie – umiłowanym Synu.

Publikacja ta ujmuje List do Hebrajczyków „od wewnątrz” Kościoła, czerpiąc z dorobku zarówno współczesnych biblistów, jak i z pism ojców Kościoła i świętych oraz z dokumentów kościelnych.
Redaktorem naukowym polskiego wydania tego tomu serii jest ks. prof. Mariusz Rosik.

Książka dostępna na stronie wydawnictwa.

tygodnik „Idziemy” (nr 21/2023) oraz idziemy.pl, Sens krzyża:

Lektura Listu do Hebrajczyków przysparza wyjątkowych trudności.

Używane słownictwo jest skomplikowane, a struktura księgi – złożona. Nieraz trudno nadążyć za przyjętą w liście logiką. Tym bardziej że semicki sposób myślenia, w którym istotną rolę odgrywają takie pojęcia, jak czystość obrzędowa, przybytek czy krwawa ofiara, są terminami kompletnie obcymi ludziom wychowanym w zachodniej cywilizacji. Komentarz ma na celu uczynienie listu przystępnym dla czytelników przez objaśnienie każdego wersetu w kontekście całego Pisma Świętego. W tym celu autor korzysta ze starotestamentowych figur i proroctw będących niezbędnym tłem, które pozwala w pełni zobaczyć, jak Boży plan wypełnił się w Chrystusie. Zgodnie z zamysłem serii nie chodzi tylko o literalne zrozumienie przesłania, ale o głęboki namysł i medytację nad Bożymi prawdami zawartymi w liście. Komentarz czerpie zarówno z dorobku współczesnych biblistów, jak i pism ojców Kościoła, świętych oraz dokumentów kościelnych. Czytając kolejne stronice, można dostrzec, że tekst nie jest abstrakcyjnym i oschłym traktatem poświęconym teologicznym spekulacjom, ale „oknem” otwierającym na sens Jezusowej śmierci na krzyżu.

kosciol.wiara.pl, List (nie tylko) do Hebrajczyków:

Wydawnictwo W drodze kontynuuje uznaną wśród biblistów i miłośników Pisma Świętego 17-tomową serię Katolicki Komentarz do Pisma Świętego. 14. tomem serii jest komentarz do Listu do Hebrajczyków.

Mary Healy List do Hebrajczyków. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, W Drodze, Poznań 2023.

– Jaki jest sens Jezusowej śmierci na krzyżu? I jakie ma ona znaczenie dla nas? Spośród wszystkich ksiąg Nowego Testamentu właśnie List do Hebrajczyków dostarcza najbardziej dogłębnej i przenikliwej analizy tej tajemnicy, leżącej w samym sercu chrześcijańskiej wiary.(…) List do Hebrajczyków został skierowany do wspólnoty składającej się z chrześcijan zmagających się z rozmaitymi problemami. W przeszłości cechowali się oni żarliwością, lecz doznali zniechęcenia, żyjąc pośród wrogiej im kultury i w zagrożeniu dalszymi prześladowaniami. Niektórzy spośród nich przestali regularnie uczestniczyć w liturgii, a byli też tacy, których kusiło odstąpienie od wiary – czytamy w 14. tomie serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: kosciol.wiara.pl.

Polska Metropolia Warszawska”, Dziennik Łódzki”, 2 czerwca 2023 r.,3.06.2023 r., Gazeta Lubuska”, Czytając „List do Hebrajczyków”:

Ten biblijny tekst przysparza wielu kłopotów. Istotną rolę odgrywają w nim takie kwe­stie, jak kapłaństwo, czystość obrzędowa i krwawe ofiary. To wyzwanie dla większości ludzi żyjących w XXI w.

moj.powiat.pl, misyjne.pl, Co nam daje chrzest? Refleksja:

To chyba jeden z bardziej tajemniczych tekstów Nowego Testamentu. Przez wiele wieków jego autorstwo przypisywano św. Pawłowi. w tej chwili jednak nie wiadomo, kto napisał List do Hebrajczyków. Przyjrzyjmy się zaledwie jednemu wersetowi tego listu, który mówi nam o przemianie, jaka zaszła w nas dzięki temu, iż przyjęliśmy chrzest.

Punktem wyjścia do naszej refleksji niech będzie 22 werset 10. rozdziału Listu do Hebrajczyków: „przystąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i obmyci na ciele wodą czystą”. Werset ten stanowi pierwszą z zachęt, które dotyczą tego, jak powinniśmy odpowiadać na to, co uczynił dla nas Bóg. Nie będziemy przyglądać się pozostałym zachętom, chcemy skupić się na tej jednej – bo dotyczy tematu chrztu, jednego z siedmiu sakramentów (…).

***

Dzięki „Katolickiemu Komentarzowi do Pisma Świętego” (Wydawnictwo W drodze) można w podobny sposób prześledzić każdy werset Listu do Hebrajczyków – zachęcam do takiej lektury, może nam wiele pokazać.


Obszerniejszy fragment tekstu dostępny jest na stronie: moj.powiat.pl.

Tygodnik Idziemy”, 17 września 2023 r.

Zdarza się, że nawet żarliwa wiara w konfrontacji z wrogą jej kulturą prowadzi do zniechęcenia. Z takimi pokusami zmagali się już pierwsi chrześcijanie i to do nich skierowany jest ” List do Hebrajczyków”. Mary Healy analizuje go w książce o tym samym tytule, w serii ” Katolicki komentarz do Pisma Świętego” ( W drodze ). Istotą przesłania analizowanego tekstu jest potężna moc płynąca z ofiary Jezusa na krzyżu, skonfrontowana z żydowskimi rytuałami dotyczącymi pokarmów i obmyć, które nie były w stanie przezwyciężyć zła, nieustannie rodzącego się w ludzkim sercu.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze