Dennis Hamm SJ

jezuita (od 1970 roku), profesor teologii, ekspert Ewangelii według św. Łukasza, autor licznych publikacji na tematy związane z Nowym Testamentem i jego implikacjami dla relacji żydowsko-chrześcijańskich.

Ukończył studia literaturoznawcze i filozoficzne. Doktorat z literatury biblijnej obronił na Uniwersytecie St. Louis. Był członkiem Yale School of Divinity (1973-75). Był badaczem w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (1985-86), pracownikiem wykopalisk Betsaidy w Izraelu (lato 1988 r.), stypendystą Ekumenicznego Instytutu Badań nad Kulturą w Collegeville (1994-95) oraz w Instytucie Ekumenicznym Tantur w Jerozolimie (2001-2002).

Dennis Hamm SJ przez ponad trzydzieści lat wykładał Pismo Święte na Uniwersytecie Creighton w Omaha. Kierował katedrą katolickich studiów teologicznych.

Jest członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Biblistów, Towarzystwa Literatury Biblijnej, Kolegium Teologicznego i Pax Christi.

Jezuita jest autorem ponad stu artykułów, które ukazywały się na łamach m.in.: „Biblica”, „The Catholic Biblical Quarterly”, „The Journal for the Study of the New Testament”, „The Way”, „The Bible Today”, „The Anchor Bible Dictionary”, „The New Catholic Encyclopedia”, „The Collegeville Pastoral Dictionary of the Bible”. W latach 1996-1999 pisał cotygodniową rubrykę „Word” dla czasopisma „America”.

Wraz z Leonardem Greenspoonem i Bryanem J. LeBeau jest współredaktorem The Historical Jesus through Catholic and Jewish Eyes.

Nakładem Wydawnictwa W drodze ukazała się jego książka Listy do Filipian, Kolosan, Filemona (oryg. Philippians, Colossians, Philemon), będąca 12. tomem serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego (oryg. Catholic Commentary on Sacred Scripture).