„Powiedz im o Maryi” w mediach

Drugie już wydanie książki Wilfrida Stinissena OCD – belgijskiego karmelity bosego, doktora filozofii, współzałożyciela klasztoru w szwedzkim Norabby budzi zainteresowanie mediów. Poniżej prezentujemy niektóre wzmianki medialne na temat książki: „Powiedz im o Maryi”.

„Dziennik Bałtycki”, „Polska Metropolia Warszawska”, 23 września 2022 r., „Echo Dnia”, 24 września 2022 r., Niezbędnik czytelniczy:

Maryja jako wzór pokory, wiary, miłości
Kult Maryi w Polsce jest bar­dzo popularny – ale nie roz­winął się szerzej w innych krajach. Karmelita Wilfrid Stinissen opisuje Matkę Boską od nieoczywistej strony, wskazując jej kluczową rolę.

„Gość Niedzielny”, 25 września 2022 r., Opowieść o Najpiękniejszej, Marcin Jakimowicz:

Nie dziwi mnie rosnąca popularność książek karmelity Wilfrida Stinissena. Mnich, który związał się na całe życie ze Szwecją, miał zdolność opowiadania o zawiłych przestrzeniach duchowości w mądry, przenikliwy i niezwykle przystępny spo­sób. Niedawno polecałem znakomitą książkę „Słyszysz szum wiatru?” a właśnie na sklepowe półki trafiła pozycja poświę­cona najpiękniejszej z córek Izraela. To najzdrowsza mariologia w najlepszym wydaniu. Biblia rozpoczyna się i kończy z Mary­ją: w Księdze Rodzaju czytamy o „matce wszystkich żyjących”, a w Apokalipsie o Niewieście, która pokonuje Smoka.

„Tygodnik Idziemy” (nr 39/2022) oraz idziemy.pl, Mów o Maryi, Agnieszka M. Domańska:

Róża duchowna, Panna wsławiona, Królowa aniołów, a może po prostu… Mama?

Życie Maryi, przeniknięte Bożą tajemnicą, stanowi dla ludzkiego umysłu zagadkę. Przyjmujemy w wierze wydarzenia, w których uczestniczyła, ale trudno nam je zrozumieć, więc często zniechęcamy się tym stanem rzeczy. Odsuwamy się, by z bezpiecznej odległości oddawać Jej należytą cześć, ale nawiązanie bliskiej relacji z Matką Jezusa wydaje się nam co najmniej kłopotliwe.

Z pomocą przychodzi Wilfrid Stinissen OCD, który opisując Maryję, pozwala się do Niej przybliżyć. Na pierwszych stronach książki autor przywołuje wspomnienie osobistej rozmowy ze stygmatyczką Martą Robin. Na wiadomość, że autor posługuje w Szwecji, miała powiedzieć: „W każdym wypadku mów o Maryi, nawet do Protestantów”, mając pełną świadomość, że ludziom dany jest nie tylko niebieski Ojciec, ale także niebieska Matka, której nie można zepchnąć na margines wiary.

Belgijski karmelita przeprowadza czytelników przez kolejne wydarzenia z życia Maryi, wyjaśniając ich głęboki sens. Dzięki temu poznajemy relację Maryi z Józefem, widzimy troskliwą czujność Matki Boga na weselu w Kanie, wyczuwamy Jej przeszywający ból na Golgocie i dotykamy mistycyzmu nocy ciemnej, którą przeżyła. Wreszcie odkrywamy tajemnicę wniebowzięcia i obecności Maryi w Kościele. Ta lektura to niepowtarzalna lekcja bliskości z Maryją, która „jest bramą do nieba, przez którą czułość Boga spływa na świat”.

opoka.org.pl, „Chrześcijaństwo bez Maryi jest okaleczone” – wznowienie książki „Powiedz im o Maryi”:

Pismo Święte rozpoczyna się i kończy z Maryją: w Księdze Rodzaju czytamy o „matce wszystkich żyjących”, a w Apokalipsie o Niewieście, która pokonuje Smoka. Wilfrid Stinissen OCD prezentuje oryginalne i wszechstronne ujęcie problematyki maryjnej. Przypomina, dlaczego Maryję powinniśmy traktować jako wzór pokory, wiary i miłości. Pełna łaski Rodzicielka Syna Bożego jest tą, za którą warto podążać i której należy się cześć za Jej rolę w dziele zbawienia. Ta książka ma nam o tym wszystkim przypominać i skłaniać do refleksji (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: opoka.org.pl.

opoka.org.pl, Co to znaczy, że Maryja jest Matką Boga?:

(…) W okresie między zwiastowaniem a narodzinami Jezusa Maryję przepełnia cicha radość i wewnętrzna tęsknota. Właśnie poczęła Jezusa, ale tęskni za tym, aby On w Niej wzrastał, a potem się objawił. Tęskni za oglądaniem Tego, którego już w sobie nosi, oglądaniem Go „twarzą w twarz”. „Ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos!” (Pnp 2,14).
Adwent Maryi

Czy nie istnieje wielkie podobieństwo między sytuacją Maryi a naszą? Ona, oczekująca swojego Dziecka, jest wyjątkowym wzorem dla każdego chrześcijanina. To, czego oczekujemy, już w nas jest – już posiadamy to, za czym tęsknimy. Tak, to, co najistotniejsze, już otrzymaliśmy. Jesteśmy obłaskawieni. Pan jest z nami. Przez Ducha Świętego On w nas mieszka. Przez chrzest Jego życie zostało wszczepione w nasze. Jednak my tęsknimy za tym, aby Go ujrzeć. Cieszymy się i dziękujemy za to, co otrzymaliśmy, ale równocześnie tęsknimy, by to, co otrzymaliśmy, ukazało się w pełnym świetle. Maryję i każdego chrześcijanina, który jest godny tego miana, przepełnia zarówno paląca tęsknota, jak i wdzięczna radość. Ten bowiem, który przyszedł, nadal przychodzi (…).

Obszerniejszy fragment tekstu dostępny jest na stronie: opoka.org.pl.

przewodnik-katolicki.pl, Powiedz im o Maryi:

Pełna łaski Rodzicielka Syna Bożego jest tą, za którą warto podążać.

Pismo Święte rozpoczyna się i kończy z Maryją: w Księdze Rodzaju czytamy o „matce wszystkich żyjących”, a w Apokalipsie o Niewieście, która pokonuje Smoka. Wilfrid Stinissen OCD prezentuje oryginalne i wszechstronne ujęcie problematyki Maryjnej. Przypomina, dlaczego Maryję powinniśmy traktować jako wzór pokory, wiary i miłości (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: przewodnik-katolicki.pl.

dorzeczy.pl, Przegląd religijny, „Powiedz im o Maryi”:

Na polskim rynku wydawniczym ukazało się właśnie II wydanie książki Wilfrida Stinissena – „Powiedz im o Maryi”. Publikacja ta stanowi rzetelne podsumowanie tego, w co Kościół katolicki wierzy i czego naucza o Maryi (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: dorzeczy.pl.

Głos Wielkopolski”, Dziennik Bałtycki”, 30 września 2022 r., O Maryi okiem filozofa:

„W Maryi cel rozwoju całej ludzkości jest faktem. W Niej raj na ziemi już został przywró­cony, w Niej Boże marzenie o ludzkości już jest konkretną rzeczywistością” – pisze dr filo­zofii o. Wilfrid Stinissen OCD.

krzyzowka.gosc.pl, Wilfrid Stinissen OCD – „Powiedz im o Maryi”:

Pismo Święte rozpoczyna się i kończy z Maryją: w Księdze Rodzaju czytamy o „matce wszystkich żyjących”, a w Apokalipsie o Niewieście, która pokonuje Smoka. Wilfrid Stinissen OCD prezentuje oryginalne i wszechstronne ujęcie problematyki Maryjnej. Przypomina, dlaczego Maryję powinniśmy traktować jako wzór pokory, wiary i miłości. Pełna łaski Rodzicielka Syna Bożego jest tą, za którą warto podążać, i której należy się cześć za Jej rolę w dziele zbawienia. Ta książka ma nam o tym wszystkim przypominać i skłaniać do refleksji (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: krzyzowka.gosc.pl.

„Idziemy”, 9 października 2022 r., konkurs:

W książce „Powiedz im o Maryi” (W drodze) Wilfrid Stinissen OCD wypełnia widoczną dla niego lukę w mó­wieniu o Matce Jezusa. Stosunek do mariologii po soborze, który miat uwolnić ją z „wszelkiej fałszywej przesady”, doprowadził według tego karmelity bosego do po­wściągliwości graniczącej z minimalizmem. A – jak twierdzi – „Jeśli Bóg tak sprawił, że mamy nie tylko niebieskiego Ojca, ale i niebieską Matkę, to spychając Ją na mar­gines, okaleczamy samych siebie”. Na kartach książki autor w sposób zwięzły prze­konuje, dlaczego mamy Ją czcić i stawiać sobie za wzór pokory, wiary i miłości. Pu­blikację rozpoczyna Jej niepokalane poczęcie, a kończy Jej kult i modlitwa różańcowa.

liturgia.pl, Ukierunkowana na miłość – recenzja książki „Powiedz im o Maryi” Wilfrida Stinissena OCD, Dorota Koperniak:

Francuska mistyczka i autor książki, belgijski karmelita i zarazem doktor filozofii. Podczas ich krótkiej rozmowy rodzi się pomysł napisania książki o Maryi. O. Stinissen przebywa wtedy w Szwecji, gdzie zdecydowaną większość stanowią protestanci. Marta Robin wręcz zachęca zakonnika do odważnego głoszenia doktryny katolickiej z akcentem na osobę Maryi.

O. Wilfrid Stinissen ma unikatową łatwość łączenia tego, co znajdujemy w Piśmie Świętym i Tradycji ze spojrzeniem pełnym świeżości, które pozwoli współczesnemu człowiekowi odnaleźć własne miejsce w relacji z Matką Jezusa, będącą również Matką całego Kościoła.

Matkę Bożą autor ukazuje w świetle Jej wyjątkowości, ponieważ niezwykła jest Jej otwartość na Boga i Jego sprawy, niepowtarzalna Jej dyspozycyjność, a czystość Maryi rozumiana jako wolność od grzechu, postrzegana jest przez nas jako niedościgniony ideał. I tak rzeczywiście jest. Ona zawsze pozostanie Tą, która nas wyprzedza. Ale nie jest przez to kimś dalekim, a Niepokalane Poczęcie nie wiąże się bynajmniej z żadną formą izolacji ani sterylności, Ona całą sobą ukierunkowana jest na Miłość. Czystą, wolną, bezinteresowną Miłość.

Pełna treść recenzji dostępna jest na stronie: liturgia.pl.

misyjne.pl, Jesienne wieczory – po jakie warto sięgnąć teraz książki?, Hubert Piechocki:

Maryję warto poznawać nie tylko w październiku i w maju – każda chwila jest dobra na to, by zatrzymać się nad Nią. Można to zrobić podczas lektury książki „Powiedz im o Maryi”. Publikacja karmelity, o. Wilfrida Stinissena, pierwotnie ukazała się w latach 80. ubiegłego wieku. Nie straciła jednak na swojej aktualności. Ba, myślę, że dzisiaj jeszcze bardziej potrzeba nam spojrzenia na Maryję, która – choć niewiele robi i mówi w Biblii – jest jednym z fundamentów naszej wiary. Stinissen przeprowadza nas przez kilka ważnych, maryjnych tematów, które pomagają nam też lepiej spojrzeć na własne życie. Pokazuje, jak istotny jest dla nas fakt, że Maryja nie jest boginią – ale jest jedną z nas. Ta kobieta była przecież zwykłym człowiekiem (choć zarazem i niezwykłym). Karmelita nie unika kwestii, które dla wielu są przeszkodą w „polubieniu” Maryi – mierzy się choćby z przekonaniami takimi jak to, że „niektórzy zarzucają, że niepokalane poczęcie Maryi oddala Ją od reszty ludzkości”. Niepokalane poczęcie, zwiastowanie, nawiedzenie Elżbiety, macierzyństwo, obecność pod krzyżem, wniebowzięcie… Autor przygląda się różnym wydarzeniem z biografii Maryi i pokazuje też, jak rzutują na nasze życia. W jego tekście nie brakuje też spojrzenia karmelitańskiego na Matkę oraz refleksji nad kultem Maryi w Kościele. „Nie ma życie bez matki. Żyć w Maryi to wiedzieć, że ma się Matkę i jest się ogarniętym Jej miłością. Ona jest bramą nieba, przez którą czułość Boga spływa na świat” – pisze Wilfrid Stinissen.  

Echo Katolickie”, 17 listopada 2022 r., Dla chcących wiedzieć więcej i lepiej:

Maryję powinniśmy traktować jako wzór pokory, wiary i miłości. Pełna łaski Rodzicielka Syna Bożego jest Tą, za którą warto podążać i której należy się cześć za Jej rolę w dziele zbawienia.

l przypominać nam o tym będzie książka „Powiedz im o Maryi”, w której autor -Wilfrid Stinissen OCD – skłania czytelnika do refleksji, prezentu­jąc oryginalne i wszechstronne ujęcie problematyki maryjnej. Jak zauważa W. Stinissen, w dzi­siejszym świecie, który na wiele sposobów stara się pomniejszyć i poniżyć godność człowieka, Kościół ukazuje w Maryi nieskoń­czenie wysoką wartość człowieka w oczach Boga oraz cudowną miłość i plan Boga wobec każdego z nas. „W Maryi cel rozwoju całej ludzkości jest faktem. W Niej raj na ziemi już został przywrócony, w Niej Boże marzenie o ludzkości już jest konkretną rzeczywistością” – pisze rekolekcjonista. Maryja działa w swoim Kościele od początku jego istnienia, wypra­sza u Boga łaski dla tych, którzy się do Niej zwracają w modlitwie. Była też świadkiem cudów, jakich dokonywał Jezus.

Aleteia.pl, Adwent Maryi. Matka Boga zbiera tęsknotę całej ludzkości za Zbawicielem:

W okresie między zwiastowaniem a narodzinami Jezusa Maryję przepełnia cicha radość i wewnętrzna tęsknota. Właśnie poczęła Jezusa, ale tęskni za tym, aby On w Niej wzrastał, a potem się objawił.

Maryja tęskni za oglądaniem Tego, którego już w sobie nosi, oglądaniem Go „twarzą w twarz”. „Ukaż mi swą twarz, daj mi usłyszeć swój głos!” (Pnp 2,14).

Adwent Maryi

Czy nie istnieje wielkie podobieństwo między sytuacją Maryi a naszą? Ona, oczekująca swojego Dziecka, jest wyjątkowym wzorem dla każdego chrześcijanina. To, czego oczekujemy, już w nas jest – już posiadamy to, za czym tęsknimy. Tak, to, co najistotniejsze, już otrzymaliśmy. Jesteśmy obłaskawieni. Pan jest z nami.

Przez Ducha Świętego On w nas mieszka. Przez chrzest Jego życie zostało wszczepione w nasze. Jednak my tęsknimy za tym, aby Go ujrzeć. Cieszymy się i dziękujemy za to, co otrzymaliśmy, ale równocześnie tęsknimy, by to, co otrzymaliśmy, ukazało się w pełnym świetle. Maryję i każdego chrześcijanina, który jest godny tego miana, przepełnia zarówno paląca tęsknota, jak i wdzięczna radość. Ten bowiem, który przyszedł, nadal przychodzi.

Maryja nie stawia granic

W swym oczekiwaniu Maryja streszcza tęsknotę całej ludzkości za Zbawicielem. Zna Pismo Święte, którego orędzia nikt nie pojął lepiej niż Ona. Duch Święty, który Ją osłonił, jest tym samym, który zainspirował święte słowo. Ona wie, że całe Stare Przymierze jest jednym długim czasem Adwentu i cała owa niezmierzona, uniwersalna tęsknota teraz w Niej jest skupiona. Może tylko drżeć, kiedy myśli o tym, że chwila już nadchodzi, kiedy tęsknota ludzkości spełni się i wypełni się obietnica Boża.

Matka oczekująca swego dziecka marzy często o tym, jak będzie ono wyglądało. Przygląda się mężowi i wyobraża sobie, że może jej dziecko będzie podobne do niego. Dla Maryi bezsensowne jest przyglądanie się Józefowi, by dowiedzieć się czegoś o Dziecku. Ona została osłoniona Duchem Świętym, a Jego nigdy nie widziała. Nie może stworzyć sobie konkretnego obrazu swego Dziecka. W tym sensie Jej oczekiwanie jest zupełnie otwarte: ponieważ nic nie jest jasno zarysowane, Ona nie stawia też żadnych granic, jedynie pozwala Bogu, aby spełniał w Niej swoje dzieło.

Obszerniejszy fragment książki dostępny jest na stronie: Aleteia.pl.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze