»Biblia „po katolicku”« w mediach

Książka, która mówi o tym, czemu Pismo i Tradycja są w katolicyzmie nierozerwalne, wzbudza zainteresowanie mediów. Poniżej przedstawiamy niektóre wzmianki na jej temat.

tygodnik „Idziemy” (nr 09/2023) oraz idziemy.pl, Nie tylko Pismo, Patryk Lubryczyński:

Wielu protestantów oraz świadków Jehowy na co dzień prywatnie czyta i gruntownie zna Pismo Święte. Zdarza się, że katolicy sięgają po nie rzadziej.

Książka Wydawnictwa W drodze pomaga lepiej zrozumieć rolę Słowa Bożego we wspólnocie wierzących oraz nierozłączność Pisma Świętego i Tradycji Kościoła. Sławomir Zatwardnicki sięga do historii interpretacji Biblii i konsekwencji wynikających z nich dla współczesnych chrześcijan. W publikacji znajdziemy m.in. odpowiedzi na pytania: czym różnią się katolicy i protestanci w sposobie rozumienia i odczytywania Pisma Świętego, dlaczego katolicy nie mogą zgodzić się na reformacyjną formułę sola Scriptura (łac. jedynie Pismo). Książka jest napisana piękną polszczyzną, a wywód jest logiczny i przejrzysty. Zatwardnickiemu nie brakuje humoru, w czym przypomina brytyjskiego pisarza Gilberta Keitha Chestertona, który o zawiłych kwestiach wiary pisał w sposób prosty i dowcipny.

Autor jest świeckim teologiem i publicystą, członkiem stowarzyszeń teologicznych. Publikacja składa się z czterech rozdziałów: Biblia „po protestancku”; Pismo przeczy zasadzie „tylko Pismo”; Pismo Święte nie tłumaczy się samo; Biblia „po katolicku”.

radionadzieja.pl, KSIĄŻKA: BIBLIA “PO KATOLICKU” SŁAWOMIRA ZATWARDNICKIEGO:

Biblia “po katolicku” to książka zarówno dla laików, jak i teologów.

Sławomir Zatwardnicki z erudycją i swobodą opisuje, jak my, katolicy, postrzegamy i traktujemy Biblię. Wyjaśnia, dlaczego nie możemy się zgodzić z protestanckim aksjomatem „tylko Pismo”. Pokazuje, co nas różni i obala narosłe stereotypy. Podkreśla także, czemu Pismo i Tradycja są w katolicyzmie nierozerwalne, tzn. dlaczego tak ważne jest czytanie oraz interpretowanie Biblii w zgodzie z nauką Kościoła katolickiego. Książka jest zaproszeniem do uważnego i cierpliwego rozczytywania się w Piśmie Świętym na co dzień. Publikacja składa się z czterech rozdziałów, zatytułowanych kolejno: Biblia „po protestancku”; Pismo przeczy zasadzie „tylko Pismo”; Pismo Święte nie tłumaczy się samo; Biblia „po katolicku”.

Sławomir Zatwardnicki to adiunkt na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, autor wielu artykułów oraz ponad dwudziestu książek, członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Polsce oraz Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Zaangażowany w działalność ewangelizacyjno-formacyjną.

Książkę Biblia “po katolicku” wydało Wydawnictwo W Drodze, a Radio Nadzieja objęło ją swoim patronatem.

przewodnik-katolicki.pl, „Biblia «po katolicku»”, Sławomir Zatwardnicki:

To książka zarówno dla laików, jak i teologów.

Autor z erudycją i swobodą opisuje, jak my, katolicy, postrzegamy i traktujemy Biblię, dlaczego nie możemy się zgodzić z protestanckim aksjomatem „tylko Pismo”. Pokazuje, co nas różni, i obala narosłe stereotypy. Wyjaśnia, czemu Pismo i Tradycja są w katolicyzmie nierozerwalne, i podkreśla, że czytanie oraz interpretowanie Biblii powinno odbywać się w zgodzie z nauką Kościoła katolickiego. Książka jest zaproszeniem do uważnego i cierpliwego rozczytywania się w Piśmie Świętym na co dzień (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: przewodnik-katolicki.pl.

Gazeta Lubuska”, Polska Metropolia Warszawska”, Dziennik Łódzki”, 3-10.03.2023 r., Niezbędnik czytelniczy, Mariusz Grabowski:

Książka zarówno dla laików, jak i teologów. Autor opisuje, jak katolicy postrzegają Biblię i dlaczego nie mogą zgodzić się z protestanckim aksjoma­tem „tylko Pismo”. Pokazuje różnice i obala stereotypy.

niezawodnanadzieja.blog.deon.pl, „BIBLIA „PO KATOLICKU””, Magdalena Urbańska:

Kilka dni temu sięgnęłam po kolejną publikację z serii „Pszenica i kąkol”, która ukazuje się nakładem Wydawnictwa W drodze przy współudziale Dominikańskiego Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach.

Tym razem lektura dotyczy katolickiego spojrzenia na Biblię. Dwie wcześniejsze publikacje dotkają tematu cudów oraz objawień prywatnych. Sami twórcy serii mówią:
Seria wypływa z praktyki i wiedzy doświadczonych teologów, stanowi jednocześnie odpowiedź na problemy konkretnych ludzi szukających pomocy w codziennych zmaganiach.

Biblia „po katolicku”, czyli co? Czy można czytać Pismo Święte tak, że wychodzi to poza ramy Kościoła? Z drugiej strony, jak czytają ją osoby innych wyznań niż katolickie i kto ma w tym więcej racji? Dlaczego to właśnie protestanci czy świadkowie Jehowy znają Biblię prawie na pamięć, a w katolickich mieszkaniach kurzy się ona na półce (jeśli w ogóle w domu jest…)? Dlaczego katolik powinien patrzeć na słowa Biblii przez pryzmat Tradycji Kościoła?(…).


Pełna treść recenzji dostępna jest na stronie: niezawodnanadzieja.blog.deon.pl.

Echo Katolickie”, echokatolickie.pl, 30 marca 2023 r., Biblia „po katolicku”:

W swojej najnowszej książce Sławomir Zatwardnicki opisuje, jak my, katolicy, postrzegamy i traktujemy Biblię. Daje też odpowiedź na pytanie, dlaczego nie możemy zgodzić się z protestanckim aksjomatem „tylko Pismo”.

„Żyjemy w czasach synkretyzmu i pomieszania pojęć – także w dzie­dzinie religii i wiary. Czym jest religia, a czym duchowość? Czym jest wiara chrześcijańska? Co ją karmi i rozwija?” – pyta we wstępie do nowej książki Zatwardnickiego pt. „Biblia po katolicku” Radosław Broniek OR

Duchowa lektura, którą autor poleca zarówno laikom, jak i teo­logom, jest zaproszeniem do uważ­nego i cierpliwego rozczytywania się w Piśmie Świętym na co dzień.

Ale nie tylko… Seria wydawnicza „Pszenica i kąkol”, w ramach której ukazała się książka, dotyczy powiązań między teologią, duchowością a praktyką życia chrześcijańskiego. W „Biblii po katolicku” S. Zatwardnicki opi­suje, jak my, katolicy, postrzegamy i traktujemy Biblię. Daje też od­powiedź na pytanie, dlaczego nie możemy zgodzić się z protestanc­kim aksjomatem „tylko Pismo”.

„Żyjemy w czasach synkretyzmu i pomieszania pojęć – także w dzie­dzinie religii i wiary. Czym jest religia, a czym duchowość? Czym jest wiara chrześcijańska? Co ją karmi i rozwija?” – pyta we wstępie do nowej książki Zatwardnickiego pt. „Biblia po katolicku” Radosław Broniek OR

Duchowa lektura, którą autor poleca zarówno laikom, jak i teo­logom, jest zaproszeniem do uważ­nego i cierpliwego rozczytywania

Ale nie tylko… Seria wydawnicza „Pszenica i kąkol”, w ramach której ukazała się książka, dotyczy powiązań między teologią, duchowością a praktyką życia chrześcijańskiego. W „Biblii po katolicku” S. Zatwardnicki opi­suje, jak my, katolicy, postrzegamy i traktujemy Biblię. Daje też od­powiedź na pytanie, dlaczego nie możemy zgodzić się z protestanc­kim aksjomatem „tylko Pismo”.

W rekomendacji ks. prof. Janusz Bujak poleca tę książkę wszystkim, którzy chcieliby znaleźć odpo­wiedź na pytanie, czym różnią się katolicy i protestanci w sposobie rozumienia Pisma Świętego. S. Zatwardnicki wyjaśnia, dlacze­go Pismo i Tradycja są w katoli­cyzmie nierozerwalnie związane. Podkreśla zarazem, że czytanie i interpretowanie Biblii winno odbywać się w zgodzie z nauką Kościoła katolickiego.

Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, You Tube, Spotkanie autorskie:

Radio Kraków, Biblia „po katolicku” czyli dlaczego nie sola scriptura, Anna Kluz-Łoś:

„Jestem przekonany, że Biblia staje się tym piękniejsza, im lepiej się ją rozumie” powiedział kiedyś J.W. Goethe ewangelik. Co tak naprawdę znaczy słynne sola scriptura? Dziś w Duchowym Kole Kultury książka z cyklu ” Pszenica i kąkol ” Wyd. W drodze. Żyjemy w czasie synkretyzmu i pomieszania pojęć – także w dziedzinie religii i wiary. Stąd pomysł na serię, która w sposób prosty porządkuje ważne sprawy.

Gościem audycji jest autor książki dr Sławomir Zatwardnicki  adiunkt Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, wykładowca, publicysta, autor wielu artykułów oraz dwudziestu dwóch książek. Członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Polsce .

POSŁUCHAJ.

radioemuas.pl, Książki poświęcone, Sławomir Zatwardnicki – „Biblia „po katolicku”” (Wydawnictwo W drodze)

Autor z erudycją i swobodą opisuje, jak my, katolicy, postrzegamy i traktujemy Biblię, dlaczego nie możemy się zgodzić z protestanckim aksjomatem „tylko Pismo”. Pokazuje, co nas różni, i obala narosłe stereotypy. Wyjaśnia, czemu Pismo i Tradycja są w katolicyzmie nierozerwalne, i podkreśla, że czytanie oraz interpretowanie Biblii powinno odbywać się w zgodzie z nauką Kościoła katolickiego. Książka jest zaproszeniem do uważnego i cierpliwego rozczytywania się w Piśmie Świętym na co dzień. Sławomir Zatwardnicki to adiunkt na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Autor wielu artykułów książek i członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Polsce oraz Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Zaangażowany w działalność ewangelizacyjno-formacyjną.

POSŁUCHAJ.

„Verbum vitae” (41/2 (2023), Biblia ” po katolicku”, czyli dlaczego nie sola Scriptura?, Stefan Szymik:

Opublikowana niedawno kolejna książka Biblia ” po katolicku”, czyli dlaczego nie solą Scriptura? Sławomira Zatwardnickiego, adiunkta Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, nie przykuwa specjalnej uwagi, zważywszy na jej niewielkie rozmiary i podobnie liczbę 144 stron, jednak w pełni zasługuje na zainteresowanie i choćby krótkie omówienie. Jest tak zarówno ze względu na dominikańską serie Pszenica i Kąkol, w której książka się ukazała, jak i teologiczne treści, zasady autor przedstawia w przystępnej formie. Publikacja składa sie z dwóch objętościowo nierównych części, co jest zrozumiałe, gdyż pierwsza cześć to krótki wstęp dedykowany serii Pszenica i Kąkol ( s. 7- 12), druga zaś to właściwa publikacja ( s. 13- 152), która rozpoczyna się bezpośrednio rozdziałem pierwszym. Brak niezbędnego wstępu, który zwykle wprowadza czytelnika w zawartość i układ publikacji, należy uznać za znaczący błąd. Odpowiednio do struktury książki recenzja – z konieczności – składa się również z dwóch nierównych części.

We wstępie zatytułowanym ” Laboratorium mutacji wiary” Radosław Broniek OP przybliża czytelnikom dominikańską serie ( s. 7- 12). Jak można się dowiedzieć z informacji zamieszczonych wcześniej w internecie, otrzymuje i Kąkol to ” seria książek dotyczących powiązań pomiędzy teologią, duchowością a praktyką życia chrześcijańskiego”, główną zaś intencją Redakcji i kolejnych autorów jest przedstawienie refleksji na temat tego, ” co jest ewangeliczną pszenicą, a co zasiewem Złego, wyróżnił”. Natomiast ubogacające i rodzące dużą nadzieje jest słowo wstępne Bronka, w którym definiuje podstawowy cel przyświecający kolejnym publikacjom w serii Pszenica i Kąkol. Jest nim mówienie o prawdzie, ” o prawdzie danej doktryny czy ścieżki duchowej w postmodernistycznym świecie” ( świecie postprawdy), a przede wszystkim” (…).

Pełna treść recenzji dostępna jest w wydaniu papierowym

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze

 • Cuda Polecane

  Cuda

  (5,00),    recenzja
  Wyczyść
 • Listy do Filipian, Kolosan, Filemona
  Wyczyść
 • Objawienia prywatne. Praktyczny przewodnik Polecane
  Wyczyść
 • Pierwszy i Drugi List do Tymoteusza, List do Tytusa
  Wyczyść
 • Siedem tajemnic. O sakramentach Polecane
  Wyczyść