„Teologia ciała w godzinę” w mediach

Zwięzłe i klarownie przedstawione nauczanie zawarte w ponad stu katechezach – które stanowiły owoc rozważań Karola Wojtyły z czasów, gdy był jeszcze polskim kardynałem niezmiennie budzą zainteresowanie czytelników i mediów. Poniżej prezentujemy niektóre wzmianki medialne na temat książki „Teologia ciała w godzinę”.

wiara.pl, Teologia ciała w godzinę:

Czy można w godzinę wprowadzić kogoś w tematykę teologii ciała Jana Pawła II? Wydaje się to karkołomne, a jednak Jason Evert to zrobił. Unikając konfrontacyjnego tonu, skupił się na pięknie ludzkiej cielesności i seksualności. Zwięźle i klarownie przedstawił nauczanie zawarte w ponad stu katechezach – które stanowiły owoc rozważań Karola Wojtyły z czasów, gdy był jeszcze polskim kardynałem – i osadził je w kontekście kulturowym współczesności.

Dzisiejszy zamęt wokół seksualności nie jest spowodowany tym, że świat ją gloryfikuje, ale tym, że nie dostrzega jej chwały. Jan Paweł II poprzez swoją teologię ciała odsłonił piękno Bożego planu wobec ludzkiej miłości, ukazując wspaniałość kobiecości i męskości. To właśnie one ujawniają, kim tak naprawdę jesteśmy i do czego zostaliśmy powołani (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: wiara.pl.

opoka.org.pl, „Teologia ciała w godzinę”, czyli piękno ludzkiej cielesności w nauczaniu Jana Pawła II:

(…) Dzisiejszy zamęt wokół seksualności nie jest spowodowany tym, że świat ją gloryfikuje, ale tym, że nie dostrzega jej chwały. Jan Paweł II poprzez swoją teologię ciała odsłonił piękno Bożego planu wobec ludzkiej miłości, ukazując wspaniałość kobiecości i męskości. To właśnie one ujawniają, kim tak naprawdę jesteśmy i do czego zostaliśmy powołani. 

Przedstawił całościową wizję człowieka, która obejmuje jego pochodzenie, historię i przeznaczenie. Zamiast prezentować górnolotne argumenty, proponować litanię zasad, zachęcał do szukania prawdy poprzez refleksję nad własnym ludzkim doświadczeniem. Nie zaczynał od wyjaśniania, co człowiek powinien czynić, ale od tego, kim jest. Zdaniem Karola Wojtyły ludzie dowiedzą się, jak żyć, kiedy będą mieli świadomość tego, kim są (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: opoka.org.pl.

przewodnik-katolicki.pl, Teologia ciała w godzinę, Jason Evert:

Dzisiejszy zamęt wokół seksualności nie jest spowodowany tym, że świat ją gloryfikuje, ale tym, że nie dostrzega jej chwały.

Czy można w godzinę wprowadzić kogoś w tematykę teologii ciała Jana Pawła II? Wydaje się to karkołomne, a jednak Jason Evert to zrobił. Unikając konfrontacyjnego tonu, skupił się na pięknie ludzkiej cielesności i seksualności. Zwięźle i klarownie przedstawił nauczanie zawarte w ponad stu katechezach – które stanowiły owoc rozważań Karola Wojtyły z czasów, gdy był jeszcze polskim kardynałem – i osadził je w kontekście kulturowym współczesności (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: przewodnik-katolicki.pl.

info.dominikanie.pl, Nowości naszego wydawnictwa w maju:

W maju dominikańskie wydawnictwo oddaje do rąk czytelników trzy tytuły: Świecki lider w Kościele Aleksandra Bańki, Teologia ciała w godzinę Jasona Everta oraz List do Hebrajczyków. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego Mary Healy (14 tom serii).

Czy można w godzinę wprowadzić kogoś w tematykę teologii ciała Jana Pawła II? Wydaje się to karkołomne, a jednak Jason Evert to zrobił. Unikając konfrontacyjnego tonu, skupił się na pięknie ludzkiej cielesności i seksualności. Zwięźle i klarownie przedstawił nauczanie zawarte w ponad stu katechezach – które stanowiły owoc rozważań Karola Wojtyły z czasów, gdy był jeszcze polskim kardynałem – i osadził je w kontekście kulturowym współczesności.

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: info.dominikanie.pl.

aleteia.org.pl, „Piękno jest jedyną rzeczą, która może uczynić oko czystym”. Co o skromności przeczytasz w „Teologii ciała w godzinę?”:

Z czym kojarzy Ci się skromność? A z czym pożądanie? Obie rzeczy mają swoje miejsce w ludzkiej seksualności.

Skromność to cofnięcie się do średniowiecza?

Kiedy w dzisiejszej kulturze pojawia się pojęcie „skromności” – zwłaszcza na świeckich kampusach uniwersyteckich – wszelka nadzieja na racjonalny dialog zostaje zagłuszona oskarżeniami, że ci, którzy promują skromność, piętnują kobiety za zachowania uznawane przez część społeczeństwa za prowokacyjne i rozwiązłe oraz wspierają „kulturę gwałtu” przez to, że brakuje im „pozytywnego nastawienia do ciała”. Na samo to słowo pojawia się nerwowa reakcja, jakby skromność łączyła się z cofnięciem praw kobiet do średniowiecza. Jednakże Jan Paweł II wykazał się pełnym wrażliwości zrozumieniem powodu, dla którego termin ten często wywołuje tak gwałtowną odpowiedź (…).

Obszerniejszy fragment tekstu dostępny jest na stronie: aleteia.org.pl.

Radio Nadzieja, 18 maja 2023 r., Teologia ciała, Anna Czytowska:

60plus.pl, Majowe nowości Wydawnictwa W drodze:

Majowe nowości Wydawnictwa W drodze. Są wśród nich: „Świecki lider w Kościele” Aleksandra Bańki, „Teologia ciała w godzinę” Jasona Everta oraz „List do Hebrajczyków. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” Mary Healy (14 tom serii).

Zainteresowanych odsyłamy do informacji na temat poszczególnych publikacji:
List do Hebrajczyków. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego
Teologia ciała w godzinę
Świecki lider w Kościele

dorzeczy.pl, Przegląd religijny: Nowości Wydawnictwa W drodze – maj 2023 r.:

Przegląd książek religijnych DoRzeczy.pl || W maju br. dominikańskie Wydawnictwo W drodze oddaje do rąk czytelników trzy tytuły: „Świecki lider w Kościele„ Aleksandra Bańki, „Teologia ciała w godzinę” Jasona Everta oraz „List do Hebrajczyków. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego„ Mary Healy (14 tom serii).

Teologia ciała w godzinę, Jason Evert

Czy można w godzinę wprowadzić kogoś w tematykę teologii ciała Jana Pawła II? Wydaje się to karkołomne, a jednak Jason Evert to zrobił. Unikając konfrontacyjnego tonu, skupił się na pięknie ludzkiej cielesności i seksualności. Zwięźle i klarownie przedstawił nauczanie zawarte w ponad stu katechezach – które stanowiły owoc rozważań Karola Wojtyły z czasów, gdy był jeszcze polskim kardynałem – i osadził je w kontekście kulturowym współczesności.

Dzisiejszy zamęt wokół seksualności nie jest spowodowany tym, że świat ją gloryfikuje, ale tym, że nie dostrzega jej chwały. Jan Paweł II poprzez swoją teologię ciała odsłonił piękno Bożego planu wobec ludzkiej miłości, ukazując wspaniałość kobiecości i męskości. To właśnie one ujawniają, kim tak naprawdę jesteśmy i do czego zostaliśmy powołani.

Przedstawił całościową wizję człowieka, która obejmuje jego pochodzenie, historię i przeznaczenie. Zamiast prezentować górnolotne argumenty, proponować litanię zasad, zachęcał do szukania prawdy poprzez refleksję nad własnym ludzkim doświadczeniem. Nie zaczynał od wyjaśniania, co człowiek powinien czynić, ale od tego, kim jest. Zdaniem Karola Wojtyły ludzie dowiedzą się, jak żyć, kiedy będą mieli świadomość tego, kim są.

Książka dostępna na stronie wydawnictwa.

dorzeczy.pl, Przegląd religijny: Nowości Wydawnictwa W drodze – maj 2023 r.:

Przegląd książek religijnych DoRzeczy.pl || W maju br. dominikańskie Wydawnictwo W drodze oddaje do rąk czytelników trzy tytuły: „Świecki lider w Kościele„ Aleksandra Bańki, „Teologia ciała w godzinę” Jasona Everta oraz „List do Hebrajczyków. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego„ Mary Healy (14 tom serii).

Świecki lider w Kościele, Aleksander Bańka

Czy należy rozmawiać w Kościele o przywództwie i wpływie, jaki wywierają na jego wspólnotę świeccy? Czy jest na to miejsce, jeśli wziąć pod uwagę rolę, jaką odgrywa hierarchia – diakoni, prezbiterzy i biskupi? Autor na oba pytania odpowiada twierdząco. W centrum rozważań stawia teoretycznie oczywistą tezę, że świeccy są Kościołem i mają w nim do odegrania ważną rolę. Pokazuje, że ich zadanie nie polega jedynie na odbieraniu treści – mogą podjąć aktywną służbę, a nawet koordynować działaniami innych, stawać się liderami mniejszych wspólnot i swoją apostolską aktywnością wpływać na przyszłość Kościoła.

Książka ukazała się jako czwarty tytuł serii „Pszenica i Kąkol”, która powstaje we współpracy Wydawnictwa W drodze z Dominikańskim Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach. Seria wypływa z praktyki i wiedzy doświadczonych teologów, stanowi jednocześnie odpowiedź na konkretne problemy.

Książka składa się z trzech rozdziałów: Świeccy są Kościołem, Dar i zadanie, Jasne i ciemne strony, Wstępu – Budzenie uśpionych i Zakończenia – Kościół czasów diaspory. Zawiera również przydatną listę polecanych lektur.

Książka dostępna na stronie wydawnictwa.

radionadzieja.pl, Teologia ciała w godzinę:

Czy można w godzinę wprowadzić kogoś w tematykę teologii ciała Jana Pawła II? Wydaje się to karkołomne, a jednak Jason Evert to zrobił. Unikając konfrontacyjnego tonu, skupił się na pięknie ludzkiej cielesności i seksualności. Zwięźle i klarownie przedstawił nauczanie zawarte w ponad stu katechezach – które stanowiły owoc rozważań Karola Wojtyły z czasów, gdy był jeszcze polskim kardynałem – i osadził je w kontekście kulturowym współczesności.

Dzisiejszy zamęt wokół seksualności nie jest spowodowany tym, że świat ją gloryfikuje, ale tym, że nie dostrzega jej chwały. Jan Paweł II poprzez swoją teologię ciała odsłonił piękno Bożego planu wobec ludzkiej miłości, ukazując wspaniałość kobiecości i męskości. To właśnie one ujawniają, kim tak naprawdę jesteśmy i do czego zostaliśmy powołani.

Przedstawił całościową wizję człowieka, która obejmuje jego pochodzenie, historię i przeznaczenie. Zamiast prezentować górnolotne argumenty, proponować litanię zasad, zachęcał do szukania prawdy poprzez refleksję nad własnym ludzkim doświadczeniem. Nie zaczynał od wyjaśniania, co człowiek powinien czynić, ale od tego, kim jest. Zdaniem Karola Wojtyły ludzie dowiedzą się, jak żyć, kiedy będą mieli świadomość tego, kim są.

– Spostrzeżenia Jana Pawła II są głębokie, piękne i mają moc przemieniania życia, ale jednocześnie bywają trudne do zrozumienia. Należy się nimi delektować, rozważać je i wcielać w życie. Chociaż kieliszek dobrego wina można wypić w kilka sekund, to jego bogactwo jest w stanie docenić tylko ten, kto delektuje się każdą kroplą. To samo można by powiedzieć o mądrości papieża. Święty Franciszek Salezy nauczał, że „pośpiech jest śmiercią pobożności”, a teologia ciała zasługuje na pobożne studium –czytamy we Wstępie do książki.

Celem Jasona Everta jest zachęcenie do zapoznania się z myślą Jana Pawła II nt. teologii ciała i przyjęcie jego zaproszenia: »Ci, którzy szukają w małżeństwie spełnienia swego ludzkiego i chrześcijańskiego powołania, przede wszystkim są wezwani, aby uczynić treścią swego życia i postępowania ową „teologię ciała” (…). Jakże bowiem bardzo na drodze tego właśnie powołania nieodzowne jest pogłębione poczucie sensu ciała w jego męskości i kobiecości!«.

Jason Evert – amerykański teolog, katolicki pisarz i mówca. Założyciel organizacji Chastity Project oraz wydawnictwa Totus Tuus Press. Razem z żoną jest zaangażowany w działalność duszpasterską, szczególnie na rzecz popularyzacji postawy czystości wśród młodzieży. Od ponad 20 lat podróżuje po całym świecie, spotykając się z młodymi ludźmi. Jest również aktywny w mediach społecznościowych. Autor książki Czysta miłość. Q&A dla młodzieży, współautor tomu Czysta miłość. 10 sposobów na (od)budowanie niewinności nastolatków.

Teologia ciała w godzinę, Jason Evert, Wydawnictwo W Drodze.

Radio Nadzieja objęło książkę swoim patronatem.

Tygodnik „Idziemy (nr 23/2023) oraz idziemy.pl, Ewangelia ciała, Patryk Lubryczyński:

Jason Evert jest cenionym ekspertem w zakresie katolickiej etyki seksualnej, teologiem, katolickim pisarzem oraz założycielem wydawnictwa Totus Tuus Press.

Od ponad 20 lat razem z żoną Crystaline popularyzuje postawę czystości, szczególnie wśród młodzieży. Książka może głęboko przemienić twoje myślenie, jeśli uważasz, że Kościół katolicki boi się tematu seksualności. Evert z pasją przekonuje, że teologia ciała św. Jana Pawła II ma konkretne odniesienie do codziennego życia małżeńskiego. Jest intelektualnym owocem rozmów świętego papieża z niezliczonymi młodymi ludźmi i małżeństwami, którym towarzyszył na drodze ich powołania. Karol Wojtyła pokazywał, że seksualności nie można oderwać od pytania, kim jest człowiek. Książka prowadzi odbiorcę po najgłębszych potrzebach serca. Dzięki niej zobaczysz, w jaki sposób Boży plan został „wyryty” w twoim ciele. Pozwoli ci uniknąć konfliktów wewnętrznych spowodowanych napięciem płynącym ze stłumionej lub rozbudzonej seksualności. Autor prowadzi ścieżką, która może doprowadzić do wewnętrznej harmonii. Zadziwić nowym spojrzeniem na własne ciało i ciało drugiej osoby. Zachęcam, byś wziął do ręki tę „teologiczną bombę zegarową”, którą papież rodziny pozostawił nam na obecne czasy.

radiokrakow.pl, Teologia ciała w godzinę Jason Evert, Anna Kluz-Łoś:

Kieliszek dobrego wina można wypić w kilka sekund, ale jego bogactwo jest w stanie docenić tylko ten, kto delektuje się każdą kroplą . „pośpiech jest śmiercią pobożności”, a teologia ciała zasługuje na pobożne studium Dlaczego teologia ciała budzi u jednych entuzjazm, a u innych opór. Czy chodzi o religię czy przede wszystkim antropologię człowieka ?

O „Teologii ciała w godzinę „Jasona Everta rozmawiam z o. prof. Jarosławem Kupczakiem OP –  teologiem, duszpasterzem, zajmującym się  zagadnieniami  z klasycznej i współczesnej antropologii filozoficznej i teologicznej; teologią ciała, teologią płci. Dyscypliny badawcze: teologia dogmatyczna i moralna. Jest autorem licznych publikacji, rozpraw, książek – m.in. ” Źródła sporu o Amoris laetitia”  oraz ” Amoris laetitia. Konflikt interpretacji.”

Zapraszamy do posłuchania całej ROZMOWY.

niezawodnanadzieja.blog.deon.pl, „Teologia ciała w godzinę”, Magdalena Urbańska:

Znam nauczanie Kościoła dotyczące ludzkiej seksualności i płciowości. O ile nie wszystko potrafię wytłumaczyć i przyjąć w prosty i bezproblemowy sposób, o tyle samo nauczanie nie jest mi obce. Myślę, że podobne odczucia ma wielu katolików. Wiemy czego naucza Kościół, choć nie zawsze rozumiemy dlaczego mówi właśnie tak. Z wielkim zainteresowaniem sięgnęłam więc po publikację Wydawnictwa W drodze Teologia ciała w godzinę.

Autor, Jason Evert, to amerykański teolog, katolicki pisarz i mówca. Czy udało mu się przedstawić wielowątkową teologię ciała w godzinę? Nie, zdecydowanie nie. Udało mu się jednak pokazać ją w sposób niezwykle klarowny, zrozumiały i bardzo życiowy (…).

Pełna treść recenzji dostępna jest na stronie: niezawodnanadzieja.blog.deon.pl.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze