„Świecki lider w Kościele” w mediach

Temat przywództwa i wpływu, jaki świeccy wywierają na wspólnotę Kościoła budzi sporo emocji i zainteresowania mediów. Poniżej prezentujemy niektóre wzmianki medialne, jakie ukazały się wokół książki „Świecki lider w Kościele”.

niedziela.pl, Świecki lider w Kościele:

Czy należy rozmawiać w Kościele o przywództwie i wpływie, jaki wywierają na jego wspólnotę świeccy? Czy jest na to miejsce, jeśli wziąć pod uwagę rolę, jaką odgrywa hierarchia – diakoni, prezbiterzy i biskupi? Autor na oba pytania odpowiada twierdząco. W centrum rozważań stawia teoretycznie oczywistą tezę, że świeccy są Kościołem i mają w nim do odegrania ważną rolę. Pokazuje, że ich zadanie nie polega jedynie na odbieraniu treści – mogą podjąć aktywną służbę, a nawet koordynować działaniami innych, stawać się liderami mniejszych wspólnot i swoją apostolską aktywnością wpływać na przyszłość Kościoła.

Książka ukazała się jako czwarty tytuł serii „Pszenica i Kąkol”, która powstaje we współpracy Wydawnictwa W drodze z Dominikańskim Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach. Seria wypływa z praktyki i wiedzy doświadczonych teologów, stanowi jednocześnie odpowiedź na konkretne problemy (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: niedziela.pl.

przewodnik-katolicki.pl, Świecki lider w Kościele, Aleksander Bańka:

(…) W centrum rozważań stawia teoretycznie oczywistą tezę, że świeccy są Kościołem i mają w nim do odegrania ważną rolę. Pokazuje, że ich zadanie nie polega jedynie na odbieraniu treści – mogą podjąć aktywną służbę, a nawet koordynować działaniami innych, stawać się liderami mniejszych wspólnot i swoją apostolską aktywnością wpływać na przyszłość Kościoła (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: przewodnik-katolicki.pl.

opoka.org.pl, Czy świeccy liderzy są dziś potrzebni Kościołowi?

(…) Książka ukazała się jako czwarty tytuł serii „Pszenica i Kąkol”, która powstaje we współpracy Wydawnictwa W drodze z Dominikańskim Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach. Seria wypływa z praktyki i wiedzy doświadczonych teologów, stanowi jednocześnie odpowiedź na konkretne problemy.

„Potrzeba autentycznych, świadomych świeckich liderów, którzy w mądrej, dojrzałej i kompetentnej współpracy z kościelną hierarchią będą służyć kościelnej wspólnocie. Jeśli czegoś możemy więc być pewni, to tego, że czas eklezjalnej hierarchii z pewnością nie przeminął. Kościół to Chrystus oraz ci, których On ustanawia jako pasterzy. To przede wszystkim oni są liderami, a przynajmniej powinni nimi być. Jednak Kościół to również świeccy, którzy przez fakt, że nie posiadają święceń, nie są w nim gorsi, a ich rola nie jest bynajmniej marginalna. Z tego właśnie powodu trzeba im pomóc wydobyć tkwiący w nich potencjał. W rzeczywistości nadszedł już bowiem czas budzenia uśpionych – czas formowania świeckich liderów w Kościele” – pisze Aleksander Bańka w książce Świecki lider w Kościele (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: opoka.org.pl.

info.dominikanie.pl, Nowości naszego wydawnictwa w maju:

W maju dominikańskie wydawnictwo oddaje do rąk czytelników trzy tytuły: Świecki lider w Kościele Aleksandra Bańki, Teologia ciała w godzinę Jasona Everta oraz List do Hebrajczyków. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego Mary Healy (14 tom serii).

Czy należy rozmawiać w Kościele o przywództwie i wpływie, jaki wywierają na jego wspólnotę świeccy? Czy jest na to miejsce, jeśli wziąć pod uwagę rolę, jaką odgrywa hierarchia – diakoni, prezbiterzy i biskupi? Autor na oba pytania odpowiada twierdząco. W centrum rozważań stawia teoretycznie oczywistą tezę, że świeccy są Kościołem i mają w nim do odegrania ważną rolę. Pokazuje, że ich zadanie nie polega jedynie na odbieraniu treści – mogą podjąć aktywną służbę, a nawet koordynować działaniami innych, stawać się liderami mniejszych wspólnot i swoją apostolską aktywnością wpływać na przyszłość Kościoła.

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: info.dominikanie.pl.

tygodnik „Idziemy” (nr 22/2023) oraz idziemy.pl, Era świeckich?:

Książka w prosty sposób porządkuje i wyjaśnia możliwe rozumienie przywództwa w Kościele katolickim.

Nie jest jednak akademickim teoretyzowaniem, wyczuwa się, że napisał ją praktyk. Prof. Aleksander Bańka od wielu lat pełni funkcję lidera w katolickiej wspólnocie charyzmatycznej. Zwraca uwagę, że na świeckie przywództwo w Kościele wciąż patrzy się w wielu środowiskach z podejrzliwością lub z przymrużeniem oka. Często także używa się tego pojęcia, nie do końca wiedząc, co ono faktycznie oznacza. Bycie liderem wciąż jest utożsamiane z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją. Tymczasem Bańka przywództwo łączy z umiejętnością wywierania pozytywnego wpływu na innych. A lidera określa jako osobę, za którą podąża się w nieprzymuszony sposób. Zmienia on wspólnotę od wewnątrz nie tylko własną osobowością, ale przede wszystkim Ewangelią. Nie zastępuje przy tym księdza, przeciwnie – jest powołany do tego, aby mądrze i konstruktywnie z nim współpracować. Autor odpowiada m.in. na pytania: co może, a czego nie powinien czynić w katolickiej wspólnocie lider? Jakie posiada kompetencje w świetle aktualnego prawa kościelnego? Do lektury zachęcam zwłaszcza chrześcijańskich liderów oraz tych, którzy pragną nimi zostać.

doxa.fm, Książka pt.: „Świecki lider w Kościele”:

Wydawnictwo W drodze prezentuje kolejną publikację z serii „Pszenica i Kąkol”. Czwarty tytuł publikacji dotyczących powiązań między teologią, duchowością i praktyką życia chrześcijańskiego nosi tytuł: „Świecki lider w Kościele”.

Autor publikacji, Aleksander Bańka, to doktor habilitowany filozofii, profesor UŚ, politolog, lider Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej, przewodniczący Rodziny Św. Szarbela w Polsce, znawca Libanu, a także członek Rady Komisji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Świeckich. W książce w centrum rozważań stawia teoretycznie oczywistą tezę, że świeccy są Kościołem i mają w nim do odegrania ważną rolę. Pokazuje też, że ich zadanie nie polega jedynie na odbieraniu treści, ale mają okazję podjąć aktywną służbę, koordynować działaniami innych, a także stawać się liderami mniejszych wspólnot. Swoją apostolską aktywnością mogą wpływać na przyszłość Kościoła.

Publikacja składa się z trzech rozdziałów: Świeccy są Kościołem, Dar i zadanie, Jasne i ciemne strony, Wstępu – Budzenie uśpionych i Zakończenia – Kościół czasów diaspory. Zawiera także przydatną listę polecanych lektur.

Radio Doxa jest patronem medialnym książki.

60plus.pl, Majowe nowości Wydawnictwa W drodze:

Majowe nowości Wydawnictwa W drodze. Są wśród nich: „Świecki lider w Kościele” Aleksandra Bańki, „Teologia ciała w godzinę” Jasona Everta oraz „List do Hebrajczyków. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” Mary Healy (14 tom serii).

Zainteresowanych odsyłamy do informacji na temat poszczególnych publikacji:
List do Hebrajczyków. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego
Teologia ciała w godzinę
Świecki lider w Kościele

kultura.wiara.pl, Świecki lider w Kościele:

Świeccy mogą podjąć aktywną służbę, a nawet koordynować działaniami innych

Czy należy rozmawiać w Kościele o przywództwie i wpływie, jaki wywierają na jego wspólnotę świeccy? Czy jest na to miejsce, jeśli wziąć pod uwagę rolę, jaką odgrywa hierarchia – diakoni, prezbiterzy i biskupi? Autor na oba pytania odpowiada twierdząco. W centrum rozważań stawia teoretycznie oczywistą tezę, że świeccy są Kościołem i mają w nim do odegrania ważną rolę. Pokazuje, że ich zadanie nie polega jedynie na odbieraniu treści – mogą podjąć aktywną służbę, a nawet koordynować działaniami innych, stawać się liderami mniejszych wspólnot i swoją apostolską aktywnością wpływać na przyszłość Kościoła.

Książka ukazała się jako czwarty tytuł serii „Pszenica i Kąkol”, która powstaje we współpracy Wydawnictwa W drodze z Dominikańskim Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach. Seria wypływa z praktyki i wiedzy doświadczonych teologów, stanowi jednocześnie odpowiedź na konkretne problemy (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: kultura.wiara.pl.

siodma9.pl, Aleksander Bańka o książce “Świecki lider w Kościele”:

„Słowo „lider” weszło już w językowy krwioobieg w Kościele, zasadniczo posługujemy się nim w relacji do osób świeckich, które podejmują jakieś odpowiedzialności, zazwyczaj za grypy formacyjne, modlitewne czy wspólnoty. Coraz większa liczba świeckich świadomie wchodzi w te obszary, w związku z tym pojawiają się pytania: Co oznacza bycie liderem? Jakie obszary przywództwa otwierają się dla świeckich?” – powiedział w poranku Siódma9 Aleksander Bańka, autor książki „Świecki lider w Kościele” (Wydawnictwo W Drodze).

Autor, filozof, profesor Uniwersytetu Śląskiego, związany z ruchem charyzmatycznym, opisuje relacje osób duchownych i świeckich w Kościeleoraz cechy, jakimi powinien się odznaczać świecki lider, formułuje zagrożenia z tym związane. Odnosi się do zjawiska „klerykalizmu” ocenionego przez papieża Franciszka jednoznacznie negatywnie.

„Klerykalizm to zjawisko, które funkcjonuje nie tylko w stronę od osób duchownych do świeckich, ale też my, jako świeccy, sami to czasem tworzymy budując niezdrowe, przerysowane, czołobitne relacje z prezbiterami. To nie pomaga nam, ani księżom, wprowadza do Kościoła coś toksycznego, zatrzymuje impet ewangelizacyjny, wprowadza stagnację, brak naturalności i zdrowego podejścia do siebie nawzajem, uszkadza więzi wspólnotowe. Ta książka ma dwa wektory, z jednej strony jest próbą opisania tego, jak powinny wyglądać relacje świeckich i prezbiterów, z drugiej, żeby zobaczyć co to znaczy być liderem w Kościele i do czego to zobowiązuje” – mówił Aleksander Bańka.


Zapraszamy do wysłuchania całej ROZMOWY.

Produkt dodany do koszyka

Polecane przez W drodze