„Misterium powrotu” w mediach

„Misterium powrotu” to najnowsza książka poczytnej autorki – Marii Szamot. Poniżej prezentujemy niektóre wzmianki medialne na jej temat.

dorzeczy.pl, Nowości Wydawnictwa W drodze – październik 2023 r.:

(…) Maria Szamot zestawia dwa pozornie odległe teksty: starotestamentalną Pieśń nad Pieśniami oraz nowotestamentalną Ewangelię wg św. Mateusza. Na oba spogląda świeżym okiem. Proponuje osobistą interpretację. Odczytuje na nowo alegorie (dzieje oblubieńczej pary jako duchowy wzrost człowieka) i metafory (ludzkie życie jako plac budowy królestwa), by ukazać uniwersalny sens biblijnych fragmentów. Wszystko po to, byśmy – jak naprowadza nas tytuł – powrócili. Ten powrót „stanowi wspólny wątek obu pieśni i tematycznie spaja w całość obie części książki”. (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: dorzeczy.pl.

info.dominikanie.pl, Październikowe nowości od „W drodze”:

Maria Szamot zestawia dwa pozornie odległe teksty: starotestamentalną Pieśń nad Pieśniami oraz nowotestamentalną Ewangelię wg św. Mateusza. Na oba spogląda świeżym okiem. Proponuje osobistą interpretację. Odczytuje na nowo alegorie (dzieje oblubieńczej pary jako duchowy wzrost człowieka) i metafory (ludzkie życie jako plac budowy królestwa), by ukazać uniwersalny sens biblijnych fragmentów. Wszystko po to, byśmy – jak naprowadza nas tytuł – powrócili. Ten powrót „stanowi wspólny wątek obu pieśni i tematycznie spaja w całość obie części książki”. (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: info.dominikanie.pl.

przewodnik-katolicki.pl, Misterium powrotu. Pieśń Salomona, Pieśń Emmanuela:

(…) Na pierwszą część książki składa się zapis przemyśleń i towarzyszących autorce doznań związanych z pogłębioną lekturą Pieśni nad Pieśniami Salomona, skojarzonych ze słowami proroka Izajasza.
 
Natomiast druga część książki to próba odpowiedzi na pytanie – Co jest taką pieśnią nad pieśniami dla Syna Bożego? Tutaj z pomocą przychodzi św. Mateusz, który również zadawał sobie to pytanie i zawarł na nie odpowiedź w swojej Ewangelii – Pieśni Emmanuela.
 
Maria Szamot: „Wielka wspólnota ludzi, którzy obrali sobie Syna Bożego za Króla i na zawsze pozostają z Nim w jedności, jest nie tylko spełnieniem Jezusowego marzenia, ale przede wszystkim zupełnie niezasłużonym, niekoniecznym darem od Niego dla nich. Przyzwyczailiśmy się do myśli, że królestwo na nas czeka, że kiedyś wszyscy się tam spotkamy. A przecież wcale tak nie musiałoby być, gdyby Jezus tego dla nas nie zapragnął. Bóg Ojciec obdarzył świat istnieniem z czystej szczodrości, z takiej samej szczodrości Syn obdarzył nas królestwem. Stworzył je, nadając mu kształt, konstrukcję, prawo, a godząc się na krzyż, otworzył drogę do niego. Zrobił wszystko, byśmy mogli po nie sięgnąć”. 

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: przewodnik-katolicki.pl.

„Dziennik Łódzki”, „Polska Metropolia Warszawska”, 20 października 2023 r., Niezbędnik czytelniczy, Akwinata komentuje listy Apostoła, Mariusz Grabowski:

Autorka zestawia dwa odległe teksty: starotestamentalną Pieśń nad Pieśniami oraz nowotestamentalną Ewangelię wedle św. Mateusza, l szuka między nimi związków.

Tygodnik „Idziemy” oraz idziemy.pl, Chodzi o powrót:

Maria Szamot przygląda się starotestamentalnej Pieśni nad Pieśniami oraz Ewangelii wg św. Mateusza. Z pozoru teksty wydają się odległe. Autorka znajduje jednak coś, co je łączy. Na oba spogląda świeżym okiem i proponuje osobistą interpretację. Próbuje rozszyfrowywać metafory i szuka uniwersalnych przesłań.

Proces poparty jest rzetelną wiedzą i doświadczeniem. Maria Szamot od kilkunastu lat inspiruje duszpasterzy oraz świeckich wyjątkowymi interpretacjami Ewangelii i innych ksiąg Pisma Świętego. Prezentowana publikacja nie jest debiutem, autorka napisała już kilka książek. Teksty są przez nią analizowane bardzo dokładnie, co owocuje znalezieniem nowych i odkrywczych sensów.

Całość nosi tytuł Misterium powrotu, bo – jak pisze autorka -„o powrót tu chodzi. O przywrócenie sytuacji, w której już kiedyś byliśmy i dla której zostaliśmy stworzeni. Aby tak się stało, bierzemy udział w trudnym dla nas do ogarnięcia, niebiańskim misterium przygotowanym przez Ojca i Syna. Realizacja powrotu, droga, na jakiej się on dokonuje, stanowi wspólny wątek obu pieśni i tematycznie spaja w całość obie części książki”.

granice.pl, Danuta Szelejewska:

Mozolny i długotrwały bywa proces duchowego dojrzewania. Jak wiele wysiłku trzeba włożyć, by osiągnąć wewnętrzny sukces, pokazuje Misterium powrotu. Księga Salomona, Księga Emmanuela, podkreślając zarazem potrzebę duchowego dynamizmu.

Zawarta w Misterium powrotu wnikliwa analiza starotestamentalnego poematu Pieśń nad pieśniami oraz nowotestamentalnej Ewangelii według świętego Mateusza, w umiejętny sposób łączy oba te – jakże odległe od siebie – teksty, przy czym wspólnym wątkiem oraz elementem scalającym jest tytułowy powrót. Zapis przemyśleń dotyczących poszczególnych ksiąg stanowi osobne części książki. W przypadku pierwszej z nich – treści poszczególnych rozdziałów biblijnej Pieśni nad pieśniami posłużyły Marii Szamot do refleksji, jakie zawarła w rozdziałach Pieśni Salomona, natomiast tekst Ewangelii wg św. Mateusza – przyczynił się do powstania kolejnych bloków Pieśni Emmanuela (pieśń nad pieśniami Syna Bożego). Cytaty zapisane zostały odmienną pod względem koloru i wielkości czcionką, na marginesach zaznaczono sigle. Przy każdym zacytowanym fragmencie zaznaczono jego pochodzenie: z Biblii Tysiąclecia wyd. 3 (T) oraz z najnowszej edycji paulińskiej Pisma Świętego (P). Oznaczenia (T) i (P) znajdują się przy każdym z cytatów Pieśni Salomona. Propozycje własne autorka oznaczyła (s).

Zawarte na łamach publikacji Wydawnictwa W drodze biblijne refleksje są interesujące, spójne i szczegółowe. Tytuły rozdziałów od Odkrycia do Wielkiego finału (Pieśń Salomona) oraz od Nowego prawa do Mowy do swoich (Pieśń Emmanuela) odzwierciedlają stopniowy rozwój człowieka, który przemierzając kręte ścieżki ludzkiego życia, mimo częstego zbaczania z wyznaczonego na chrzcie szlaku, uświadamia sobie konieczność powrotu na ścieżkę właściwą, prowadzącą wprost w ramiona kochającego Boga Ojca. Dokonana przez autorkę osobista interpretacja Pieśni nad pieśniami oraz Ewangelii wg św. Mateusza zwraca uwagę czytelnika na bogactwo obu ksiąg. Wychodząc od sprawy zasadniczej, jaką jest niezbywalna królewskość Boga (Król świata, wierność Stwórcy wobec stworzenia), Maria Szamot dostrzega przypominającą wędrówkę po górach dynamikę życia duchowego (zmęczenie, doświadczenie, nowe stworzenie) i zachęca do aktywnego poszukiwania Boga (postępowanie za głosem ducha), co – jak podkreśla – prowadzi do radości z duchowego sukcesu (świadome i dobrowolne dążenie do trwania w bliskości Boga).

Posiadające wymowę teologiczną biblijne rozważania Marii Szamot bogate są w rzeczowe argumenty, liczne, zabiegi literackie, założenia, uzasadnienia, konstrukcje. Nie brak symboliki, refleksyjności ani osobistych interpretacji zamieszczonych w omawianych biblijnych księgach alegorii oraz metafor. Są w lekturze odwołania do Katechizmu Kościoła Katolickiego, mistyków chrześcijańskich i pisarzy ikon. W przypisach znalazły się treści wyjaśniające oraz bibliograficzne. Na końcu książki zamieszczono jednolity tekst Pieśni nad pieśniami Salomona w wersji utworzonej na podstawie Biblii Tysiąclecia, Biblii Jerozolimskiej oraz Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu (edycja paulińska z 2008 roku).

Chociaż Misterium powrotu. Pieśń Salomona, Pieśń Emmanuela jest pozycją zaliczaną do literatury specjalistycznej, chętnie sięgnie po nią każdy, komu zależy na duchowym powrocie i trwaniu w bliskości Boga Ojca.

radiokrakowkultura.pl, „Misterium powrotu„, Anna Kluz-Łoś:

To kolejna książka autorskich, pełnych pasji i erudycji biblijnych interpretacji. Maria Szamot to tajemnicza autorka, która nie udziela wywiadów. Od lat jej książki ukazują się w wydawnictwie W Drodze. Jego prezes o. Tomasz Grabowski twierdzi, że tak ciekawych i świeżych interpretacji dawno już nie czytał. Tym razem Maria Szamot zestawia dwa pozornie odległe teksty: starotestamentalną Pieśń nad Pieśniami oraz nowotestamentalną Ewangelię wg św. Mateusza. Na oba spogląda świeżym okiem. Proponuje osobistą interpretację. Odczytuje na nowo alegorie (dzieje oblubieńczej pary jako duchowy wzrost człowieka) i metafory (ludzkie życie jako plac budowy królestwa), by ukazać uniwersalny sens biblijnych fragmentów. Wszystko po to, byśmy – jak naprowadza nas tytuł – powrócili. Ten powrót „stanowi wspólny wątek obu pieśni i tematycznie spaja w całość obie części książki”.

Zapraszamy do SŁUCHANIA.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze