Biblista i członek Papieskiej Komisji Biblijnej ksiądz Marcin Kowalski i tom serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego Drugi List do Koryntian

Ks. Marcin Kowalski poleca serię komentarzy biblijnych Wydawnictwa W drodze

Jest naprawdę świetna: ma wymiar liturgiczny, egzystencjalny, praktyczny i egzegetyczny – mówi biblista o serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego”.

W Polsce wzrasta autentyczne zainteresowanie Biblią i pragnienie poznania słowa Bożego. Ponadto w duszpasterstwo biblijne angażuje się wielu młodych księży. To bardzo ważne, bo przynosi korzyść osobistą oraz w pracy kaznodziejskiej i duszpasterskiej – mówił ks. dr hab. Marcin Kowalski, profesor KUL (katedra Teologii Biblijnej i Proforystyki, Instytut Nauk Biblijnych) i członek Papieskiej Komisji Biblijnej, podczas konferencji z okazji XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego.

Ks. Kowalski zaapelował do księży o to, by w parafiach pojawiały się różne propozycje, których celem jest zgłębianie Pisma Świętego, w tym kręgi biblijne. – Tego wręcz domagałbym się od naszych duszpasterzy, bo w ten sposób odpowiedzą na oczekiwania ludu Bożego, a ponadto jest punkt wyjścia dla bardzo wielu innych duszpasterstw – powiedział.

Dodał także, że duszpasterstwo biblijne w Polsce jest czymś bardzo potrzebnym. Jest coraz więcej dobrych tłumaczeń Pisma Świętego oraz wiele publikacji – książkowych czy w internecie – pozwalających samodzielnie zagłębiać się w tę lekturę. Niemniej uważa, że warto czytać Biblię we wspólnocie. – Wspólnotowe czytanie Pisma Świętego otwiera wymiary, których ja sam, nawet studiując bardzo wiele nigdy bym nie odkrył – przyznaje duchowny.

– Chciałbym, aby w Tygodniu Biblijnym mocno wybrzmiało zaproszenie do wspólnotowej lektury Pisma Świętego. To ma także wymiar terapeutyczny, wspólnototwórczy, otwiera nas na perspektywy innych i przynosi wiele innych pozytywów – podkreślał profesor KUL.

Jest naprawdę świetna: ma wymiar liturgiczny, egzystencjalny, praktyczny i egzegetyczny – powiedział o serii „Katolicki Komentarz do Pisma Świętego” ks. Marcin Kowalski.

17 tomów serii czeka na wdrodze.pl.

[zdjęcia: Grzegorz Kuraś OP; konferencja KAI z dn. 2024.04.16]

Ksiądz Marcin Kowalski stoi na tle ścianki KUL w dłoniach trzyma książkę „Drugi List do Koryntian. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego”, którego autorem jest Thomas D. Stegman SJ

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze