„Samotność przełamana” w mediach

Ta książki, której struktura opiera się na sześciu biblijnych wezwaniach do tego, by pamiętać, faktycznie nie pozwala zapomnieć. Zapewne dlatego budzi spore zainteresowanie Czytelników i mediów. Oto niektóre wzmianki na jej temat.

ekai.pl, „Samotność przełamana” – Erik Varden OCSO:

(…) Samotność przełamana nie jest analizą procesu pamięci. Jej struktura opiera się na sześciu biblijnych wezwaniach do tego, by pamiętać: Pamiętaj, że jesteś prochem; Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej; Przypomnijcie sobie żonę Lota; To czyńcie na moją pamiątkę; Duch Święty przypomni wam wszystko; Strzeżcie się, byście nie zapomnieli przymierza Pana. Te biblijne wskazania stają się drogowskazami dla myśli autora. Stara się on opisać różne oblicza chrześcijańskiej pamięci, jednocześnie szukając odpowiedzi na fundamentalne pytanie: Co to znaczy być człowiekiem? (…)

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: ekai.pl.

opoka.org.pl, „Samotność przełamana” – książka o tym, że Bóg zawsze o nas pamięta:

Ta książka jest pocieszeniem i zapewnieniem, że życie ludzkie, wbrew temu, co często słyszymy, nie oznacza: „jesteś skazany na samotność”. Przeciwnie, chrześcijaństwo to droga powrotu do komunii z Tym, który pamięta o nas od zawsze i nieustannie – i nie godzi się na naszą samotność. Erik Varden OCSO z wielką erudycją, a jednocześnie z delikatnością, analizuje kondycję człowieka, w centrum stawiając „pamiętanie” (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: opoka.org.pl.

przewodnik-katolicki.pl, Samotność przełamana:

Ta książka jest pocieszeniem i zapewnieniem, że życie ludzkie, wbrew temu, co często słyszymy, nie oznacza: „jesteś skazany na samotność”.

Przeciwnie, chrześcijaństwo to droga powrotu do komunii z Tym, który pamięta o nas od zawsze i nieustannie – i nie godzi się na naszą samotność (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: przewodnik-katolicki.pl.

radionadzieja.pl, Samotność przełamana:

(…) – W niniejszej książce stawiam sobie skromne cele. Ma ona być kroniką tego, jak można się uczyć pamiętania. Jej strukturę wyznacza sześć biblijnych nakazów, by pamiętać – nakazów, które dla mnie były latarniami rozświetlającymi mą podróż – napisał Erik Varden OCSO w książce Samotność przełamana (tytuł oryginalny: The Shattering of Loneliness: On Christian Remembrance) (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: radionadzieja.pl.

siodma9.pl, „Samotność przełamana”, Erik Varden OCSO:

(…) Samotność przełamana nie jest analizą procesu pamięci. Jej struktura opiera się na sześciu biblijnych wezwaniach do tego, by pamiętać: Pamiętaj, że jesteś prochem; Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej; Przypomnijcie sobie żonę Lota; To czyńcie na moją pamiątkę; Duch Święty przypomni wam wszystko; Strzeżcie się, byście nie zapomnieli przymierza Pana. Te biblijne wskazania stają się drogowskazami dla myśli autora. Stara się on opisać różne oblicza chrześcijańskiej pamięci, jednocześnie szukając odpowiedzi na fundamentalne pytanie: Co to znaczy być człowiekiem?

Biblijną egzegezę uzupełniają liczne odwołania do literatury – od Wergiliusza, poprzez Ojców Kościoła, aż do Tołstoja, Stiga Dagermana i Andreïa Makine’a – po której autor porusza się równie swobodnie, jak po Biblii, którą czyta i medytuje codziennie jako mnich. To czyni tę książkę niezmiernie ciekawą i otwartą także na czytelników nie uważających się za chrześcijan.

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: siodma9.pl.

Książki. Magazyn do czytania”, 1 sierpnia 2022 r., „Samotność przełamana„:

Ta książka jest pocieszeniem i zapewnieniem, że człowiek nie jest skazany na samotność.

dorzeczy.pl, Nowości Wydawnictwa W drodze na koniec lata:

Ta książka jest pocieszeniem i zapewnieniem, że życie ludzkie, wbrew temu, co często słyszymy, nie oznacza: „jesteś skazany na samotność”. Przeciwnie, chrześcijaństwo to droga powrotu do komunii z Tym, który pamięta o nas od zawsze i nieustannie – i nie godzi się na naszą samotność (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: dorzeczy.pl.

wszystkoconajwazniejsze.pl, „Samotność przełamana„:

Kiedy Chrystus sformułował nakaz przebaczania po siedmiokroć – który to „przelicznik” w Ewangelii Mateusza (18,22) został jeszcze pomnożony przez dziesięć – nie tylko wyznaczył On niewzruszony standard etyczny, ale też w istocie zdjął przekleństwo ciążące nad ludzkością od początku czasów. Po raz pierwszy zostało ono wyrażone w czwartym rozdziale Księgi Rodzaju, dokumentującym początki dziejów człowieka już poza ogrodem Eden. Ten liczący dwadzieścia sześć wersetów rozdział opisuje wybuch przemocy, który rozpoczął się od zabójstwa dokonanego przez Kaina, zakończył zaś przerażającymi słowami wypowiedzianymi przez Lameka pięć pokoleń później (Rdz 4,23–24) (…).

Obszerniejszy fragment tekstu dostępny jest na stronie: wszystkoconajwazniejsze.pl.

Radio Nadzieja, 12 września 2022 r., Anna Czytowska:


deon.pl, Co to znaczy żyć jak Chrystus”? Odpowiedź kryje się w historii Maïti Girtanner:

Maïti Girtanner w czasie wojny została wzięta do niemieckiej niewoli i poddawana wyrafinowanym metodom tortur. „Nadzorował je pewien młody doktor, a polegały one na metodycznym obijaniu pałką podstawy kręgosłupa. Na zewnątrz nie zostawiały większych śladów, jednak wyrządzały ogromne szkody wewnętrzne”. Przeczytaj fragment książki Samotność przełamana, której autorem jest bp Erik Varden OCSO.

Gdy zastanawiamy się nad tym, na czym w naszym przypadku ma polegać życie i postępowanie „na pamiątkę” Chrystusa, pożyteczne może być przyjrzenie się przykładom bliższym naszej niejednoznacznej rzeczywistości. Nekrolog opublikowany 2 maja 2014 roku w „Timesie” oddawał hołd takiej właśnie osobie: Maïti Girtanner, weterance francuskiego ruchu oporu. Dopiero w ostatnich latach życia opowiedziała ona o swych doświadczeniach z okresu II wojny światowej: najpierw wystąpiła w programie telewizyjnym, następnie zaś udzieliła długiego, spisanego w formie książki wywiadu Guillaume Tabardowi, redaktorowi naczelnemu „Le Figaro” (…).


Obszerniejszy fragment książki dostępny jest na stronie: deon.pl.

miesięcznik W drodze”, wrzesień 2022 r., Nauka pamiętania, Magdalena Kaniewska:

Jedno jest pewne: książka Erika Vardena OCSO nie należy do lektur łatwych i przyjemnych. Choć opatrzona licznymi odwołaniami do literatury, a także arcydzieł muzyki i malarstwa oraz Pisma Świętego, skłania do medytacji i pogłębionej refleksji na temat relacji z Bogiem.

Trapista pyta: Czy muszę czegoś osobiście doświadczyć, by móc powiedzieć, że o tym pamiętam? Czy są takie zdarzenia, które trwale nas zmieniają? Jak życiowe blizny wpływają na nasze życie? Pytania te przez lata nie dawały mu spokoju. Już jako dziecko czytał książki historyczne i biografie związane głównie z drugą wojną światową. Wtedy właśnie zrozumiał, że świat to miejsce pełne niebezpieczeństw, że życie ludzkie jest niezmiernie podatne na ból, że ktoś musi za to wszystko ponosić odpowiedzialność. Ktoś musi o tym pamiętać.

Dla autora Samotność przełamana ma być kroniką tego, jak można uczyć się pamiętania. Strukturę książki wyznacza sześć biblijnych nakazów, które dla Vardena OCSO były latarniami rozświetlającymi jego podróż. Pierwszy przypomina nam, że jesteśmy prochem. Drugi dotyczy potęgi Boga, który, gdy się pokutuje, jest w stanie wszystko wybaczyć i przyjąć nas z otwartymi ramionami. Trzeci to zalecenie, żeby wiara miała odzwierciedlenie w działaniu. Czwarty przypomina o najważniejszej tajemnicy naszej wiary, która umożliwia przebaczanie. Piąty mówi o Duchu Świętym jako niezastąpionym towarzyszu serca, kimś wypełniającym pustkę samotności. I wreszcie szósty – to przestroga, abyśmy zawsze mieli świadomość bliskiej obecności Boga i postępowali zgodnie z Jego nauką.

Mnich dzieli się tymi bogatymi doświadczeniami i zachęca nas do wyruszenia na wyprawę. Wolą trapisty było bowiem, abyśmy dzięki tej książce dotarli do niezbadanych dotąd lądów naszej świadomości i by ta wyprawa była dla nas pożyteczna. W drogę zatem!

„Echo Katolickie”, 6 października 2022 r., Lektura dla ucha:

(…) „Samotność przełamana” Erika Vardena OCSO niesie z kolei zapewnienie, że życie ludzkie – wbrew temu, co często słyszymy – nie oznacza: „jesteś skazany na samotność”. Przeciwnie, chrześcijaństwo to droga powrotu do komunii z Tym, który pamięta o nas od zawsze i nieustannie. Autor analizuje kondycję człowieka, w centrum stawiając „pamiętanie”. Przywołuje historie z Biblii, by uzmysłowić czytelnikowi, że celem ludzkich zmagań jest niebo i że nie jesteśmy na tej drodze sami (…).

misyjne.pl, Szukasz pomysłu na podarunek wielkanocny? Może kupisz książkę?, „Samotność przełamana” Bp Erik Varden OCSO (Wydawnictwo W drodze), Hubert Piechocki:

Samotność bywa nazywana plagą współczesności. Tak wielu z nas zmaga się z nią na co dzień – często zresztą bez żadnej winy, tak po prostu wyszło. W samotności możemy usychać, cierpimy. Norweski trapista pokazuje nam jednak, że nie jesteśmy skazani na samotność. Chrześcijaństwo jest zaproszeniem właśnie w drugą stronę – do komunii z Bogiem, z Tym, który jest przy nas zawsze i nigdy o nas nie zapomina. Refleksje bp. Vardena pomogą nam odkryć to, że nawet jeśli pozornie jesteśmy samotni – to zawsze jest przy nas On. Sam autor pisze, że jego książka ma być „kroniką tego, jak można uczyć się pamiętania”. Opowiada z własnej perspektywy – znajdziemy więc w niej wiele bardzo osobistych, prywatnych odniesień. Biskup Varden często sięga też po swoje pasje – na kartach tej książki nie brakuje cytatów z poezji i z muzyki. Wszystkie jednak odczytane są w duchu wiary, która jest dla Norwega kluczowa w życiu. Dzięki osobistej perspektywie czytelnik nie dostaje książki „oderwanej od rzeczywistości”, ale publikację zakorzenioną w tej rzeczywistości. A dzięki temu – dostaje narzędzie, które może być pomocne w wytyczeniu właściwego kierunku na dalsze dni, tygodnie i lata życia.  

„Nowe Książki”, 1 lutego 2024 r., Samotność przełamana:

Nakładem Wydawnictwa W drodze ukazała się książka norweskiego trapisty Erika Vardena. Autor tej niezwykle bogatej literacko i artystycznie publikacji stawia sobie ambitny cel zaprzeczenia poglądowi, że jesteśmy skazani na monadyczny solipsyzm.

To przekonanie zdaje się opanowywać umysły w zindywidualizowanych społeczeństwach naszych czasów, nękanych trudnościami z komunikacją czy nawarstwiającą się polaryzacją. Można zaryzykować stwierdzenie, że książka Vardena to próba przezwyciężenia samotności wskazaniem na wiarę w Chrystusa obecnego w Eucharystii. To właśnie chleb, panis viatorum, w którym Syn Człowieczy przychodzi, ma stanowić drogę do pojednania człowieka z sobą samym, z innymi i ze światem. Stanowi o tożsamości chrześcijan i pozwala umacniać się w doczesnym ziemskim pielgrzymowaniu.

Nie budzi zdziwienia fakt, że to właśnie sakramentom poświęca się w publikacjach wydawanych w polskich wydawnictwach zakonnych znaczną uwagę. Stanowią one o przeżywaniu wiary we wspólnocie i łączności z tradycją, także w trudnych czasach, takich jak nasze, w których pytanie o tożsamość stanowi jedno z najważniejszych zagadnień filozoficznych i egzystencjalnych. Recenzowana praca jest niezwykle bogata literacko: nie brak w niej odniesień do Fiodora Dostojewskiego, Anny- Achmatowej, Francisco de Zurbarâna czy Armanda Jean le Bouthillier de Rancego. Pomimo głębokiego zanurzenia w historię, autorowi udało się zachować kontakt ze współczesnością. Podejmuje on wiele wątków angażujących obecnie umysły i serca ludzi – Marco tylko wierzących: przede wszystkim kwestię duchowego pustynnienia współczesnych zatomizowanych miast, związaną z tym sekularyzację, pytanie o kontakt z naturą rozumiany jako pochwała stworzenia, coraz częściej anektowanego w procesie poszukiwania łupów przez chciwy kapitalizm. Wreszcie to także próba podjęcia tematu ontologicznej odmienności w Kościele w kontekście teologii kapłaństwa i pytanie o to, jak koresponduje ona z równością Ludu Bożego (…).

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze