Objaśnienie „Polityki” (t. 43) w mediach

Historyczne wydarzenie, jakim jest wydanie pierwszego polskiego tomu serii „Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu” spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem Czytelników i mediów. Poniżej prezentujemy niektóre wzmianki medialne na temat publikacji.

info.dominikanie.pl, Pierwszy tom „Dzieł wszystkich” Tomasza z Akwinu już dostępny:

Dlaczego to ważne wydarzenie? Jakie dzieło zostało wydane jako pierwsze? Po co wydawać średniowiecznego pisarza?

Jako pierwszy tom z serii ukaże się 20 stycznia Objaśnienie „Polityki” napisane przez Akwinatę, czyli średniowiecznego dominikanina, Tomasza z Akwinu. Książka jest już dostępna w przedsprzedaży na stronach Wydawnictwa W drodze.

Poprzez powstające kompletne wydanie dzieł Tomasza z Akwinu w języku polskim polscy czytelnicy, nie tylko teolodzy i filozofowie, ale wszyscy zainteresowani kulturą, otrzymują właśnie bezpośredni dostęp zarówno do myśli Akwinaty, jak również do jego rzetelnej metody dyskursywnego dochodzenia do prawdy. Święty Tomasz uczy intelektualnej uczciwości i odwagi, precyzji myślenia i wytrwałości w dążeniu do prawdy, otwartości na różne – także „nieortodoksyjne” – nurty filozoficzne. Wszystkie te cechy umiejscawiają go wśród najwybitniejszych duchowych i intelektualnych mistrzów naszej kultury, a jego dzieła, należące do europejskiego i światowego kanonu intelektualnego, stanowią ważną inspirację do pogłębionych intelektualnych poszukiwań (…).

Pełna treść dostępna jest na stronie: info.dominikanie.pl.

info.dominikanie.pl, Akwinata przemówi po polsku:

„Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu” to wyjątkowy projekt, w ramach którego w ciągu najbliższych 15 lat po raz pierwszy po polsku zostanie wydanych 70 dzieł tego jednego z najwybitniejszych filozofów. Pierwsze z nich – »Objaśnienie „Polityki”« Arystotelesa, jest już dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

W inicjatywie Fundacji Pro Futuro Theologiae, Instytutu Teologicznego i Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, bierze udział wielu wybitnych tłumaczy oraz badaczy twórczości św. Tomasza z Akwinu. O celach projektu i pierwszych efektach wspólnej pracy dyskutowano podczas konferencji prasowej zorganizowanej 20 stycznia 2023 roku w Centrum Prasowym PAP w Warszawie (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: info.dominikanie.pl.

pch24.pl, Chrześcijaństwo jest niepodważalne, czyli dlaczego tak wielu nienawidzi św. Tomasza z Akwinu:

Flannery O’Connor (1925-1964), popularna amerykańska pisarka, która codziennie przed snem czytała fragment „Sumy teologii”, zwykła mówić, że wielkim problemem współczesności jest to, że myśl św. Tomasza z Akwinu przychodzi do nas „w złym opakowaniu”.

Zapewne nie jest to winą Akwinaty, który od wieków uchodził za wzór otwartości i odwagi myślenia, ale „łatki”, jaką dawniej i dziś próbuje mu się przyszywać, jako zdezaktualizowanemu filozofowi, którego najlepiej się wstydzić, bo przecież żył w rzekomo ciemnym średniowieczu. Dlatego z pewnością dla wielu może zabrzmieć to zaskakująco, ale jak wylicza prof. Enrique Alarcon, najczęściej cytowanym współcześnie myślicielem w tekstach filozoficznych publikowanych w prestiżowych czasopismach na świecie jest… nie Hegel, ani np. Heidegger, ale św. Tomasz z Akwinu i szeroko rozumiana tradycja arystotelesowsko-tomistyczna (to dane na podstawie bazy The Philosopher) (…).

Pełna treść dostępna jest na stronie: pch24.pl.

portale regionalne niedziela.pl, Dzieła wszystkie św. Tomasza z Akwinu – po polsku:

Pierwszy tom inaugurujący 70 tomową serię Opera Omnia św. Tomasza z Akwinu po polsku, właśnie ukazał się na rynku wydawniczym. Jest to objaśnienie „Polityki” Arystotelesa. Kolejne tomy „Dzieł wszystkich św. Tomasza z Akwinu” w ciągu najbliższych 14 lat dotrą do rąk polskich czytelników. Jak zapewnia prezes Wydawnictwa W Drodze o. Tomasz Grabowski OP, rok rocznie ukazywać się będą co najmniej cztery tomy.

Wydanie „Dzieł wszystkich św. Tomasza z Akwinu” zapewni polskim czytelnikom, nie tylko teologom czy filozofom, ale także wszystkim zainteresowanym kulturą, bezpośredni dostęp zarówno do myśli Akwinaty, jak również do jego rzetelnej metody dyskursywnego dochodzenia do prawdy. Święty Tomasz uczy intelektualnej uczciwości i odwagi, otwartości na różne, także „nieortodoksyjne”, nurty filozoficzne, precyzji myślenia i wytrwałości w dążeniu do prawdy. Wszystkie te cechy umiejscawiają go pośród najwybitniejszych duchowych i intelektualnych mistrzów naszej kultury (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: niedziela.pl.

kair.ekai.pl, ekai.pl, onet.pl, Dzieła wszystkie św. Tomasza z Akwinu – po polsku:

Pierwszy tom inaugurujący 70 tomową serię Opera Omnia św. Tomasza z Akwinu po polsku, właśnie ukazał się na rynku wydawniczym. Jest to objaśnienie „Polityki” Arystotelesa. Kolejne tomy „Dzieł wszystkich św. Tomasza z Akwinu” w ciągu najbliższych 14 lat dotrą do rąk polskich czytelników. Jak zapewnia prezes Wydawnictwa W Drodze o. Tomasz Grabowski OP, rok rocznie ukazywać się będą co najmniej cztery tomy.

Większość dzieł będzie tłumaczona na język polski po raz pierwszy, a dotychczas wydane po polsku zostaną gruntownie przepracowane lub przetłumaczone na nowo. Projekt realizowany jest przy ścisłej współpracy Fundacji Pro Futuro Theologiae, Instytutu Tomistycznego oraz Wydawnictwa Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze. W inicjatywie bierze udział wielu wybitnych tłumaczy oraz badaczy twórczości św. Tomasza z Akwinu. „Polski projekt jest wyjątkowy pod względem jakości tłumaczenia, jak i współpracy z branżą IT” – informuje prezes dominikańskiego Wydawnictwa W drodze (…).

misyjne.pl, Dzieła wszystkie św. Tomasza z Akwinu po polsku:

(…) Wydanie „Dzieł wszystkich św. Tomasza z Akwinu” zapewni polskim czytelnikom, nie tylko teologom czy filozofom, ale także wszystkim zainteresowanym kulturą, bezpośredni dostęp zarówno do myśli Akwinaty, jak również do jego rzetelnej metody dyskursywnego dochodzenia do prawdy. Święty Tomasz uczy intelektualnej uczciwości i odwagi, otwartości na różne, także „nieortodoksyjne”, nurty filozoficzne, precyzji myślenia i wytrwałości w dążeniu do prawdy. Wszystkie te cechy umiejscawiają go pośród najwybitniejszych duchowych i intelektualnych mistrzów naszej kultury (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: misyjne.pl.

polskieradio.pl, Dzieła wszystkie św. Tomasza z Akwinu – po polsku:

Pierwszy tom inaugurujący 70 tomową serię Opera Omnia św. Tomasza z Akwinu po polsku, właśnie ukazał się na rynku wydawniczym. Jest to objaśnienie „Polityki” Arystotelesa. Kolejne tomy „Dzieł wszystkich św. Tomasza z Akwinu” w ciągu najbliższych 14 lat dotrą do rąk polskich czytelników (…).

POSŁUCHAJ.

polskieradio.pl, Lumen, Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu, Jan Pniewski:

Wydawnictwo <W drodze> rozpoczęło edycję <Dzieł  wszystkich św. Tomasza z Akwinu>. W ciągu najbliższych 15 lat ma ukazać się 70 tomów obejmujących cały dorobek dominikańskiego teologa. Mimo upływu kilkuset lat jego myśl pozostaje do dzisiaj ważna dla wierzących i niewierzących. Gościem audycji będzie ks. prof. Piotr Roszak z rady programowej projektu.

POSŁUCHAJ.

pap-mediaroom.pl, Konferencja prasowa: „Dzieła wszystkie św. Tomasza z Akwinu”:

Mateusz Przanowski z Instytutu Tomistycznego omówił główne założenia projektu „Opera Omnia”, jego znaczenie naukowe oraz rangę w zestawieniu z innymi tego rodzaju przedsięwzięciami realizowanymi na świecie. Z kolei o. dr Tomasz Grabowski prezes Wydawnictwa „W Drodze” zaprezentował pierwszy tom serii: „Dzieła wszystkie”, t. 43, „Objaśnienie >>Polityki<<”. Przedstawił również założenia wydawnicze serii oraz kalendarium publikacji kolejnych jej tomów. Dr Piotr Paweł Orłowski z Fundacji Pro Futuro Theologiae wygłosił wykład: „Dlaczego warto czytać św. Tomasza”.

pch24.pl, Przełomowy moment. Wszystkie dzieła św. Tomasza z Akwinu zostaną wydane po polsku:

W ciągu najbliższych 14 lat po polsku ukażą się wszystkie działa św. Tomasza z Akwinu. To przełomowy moment, bowiem dotychczas tylko niewielka część z nich została wydana w Polsce. Jak podkreślają inicjatorzy, projekt Opera Omnia ma za zadanie przedstawić cały łańcuch myśli i nauczania św. Tomasza.

Podczas konferencji prasowej w Warszawie przedstawiono projekt wydania w języku polskim wszystkich dzieł św. Tomasza z Akwinu. Jednym z inicjatorów przedsięwzięcia jest ks. prof. Piotr Roszak, który wskazuje, że cały projekt jest maratonem tomistycznym – serią Opera Omnia, która ma kompleksowo przybliżyć całą postać i nauczanie św. Tomasza z Akwinu (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: pch24.pl.

Gazeta Wrocławska”, Dziennik Łódzki”, Express Bydgoski”, Gazeta Współczesna”, Nowości. Dziennik Toruński”, Nowiny”, Kurier Poranny”, Gazeta Krakowska”, Kurier Lubelski”, Gazeta Lubuska”, Gazeta Pomorska”, styczeń i luty 2023 r., Św. Tomasz z Akwinu podsumowany, Czytelnia:

A ż 70 tomów, w siedmiu seriach tematycznych liczyć będzie nowa edycja dziel wszystkich Św. Tomasza. Wy­dawnictwo W Drodze wypuściło właśnie tom l (w całej edycji tom 43) – „Objaśnienia »Polityki«”. Tłumaczyli Marcin Beściak i dr Mateusz Przanowski OP.

Objaśnienia „Polityki” Ary­stotelesa („Sententia libri PoMcorum”) to jedna z ważniej­szych pozycji wśród pism Akwinaty na temat filozofii władzy. I już choćby z racji czysto histo­rycznych powinno sieje uznać za tekst o dużym znaczeniu.

Święty czyta Arystotelesa

Stanowi ono bowiem – obok podobnego komentarza Al­berta Wielkiego – jedno z pierw­szych świadectw recepcji arystotelesowskiej „Polityki” po setkach lat nieobecności tego pisma w powszechnym obiegu.

Powstanie komentarzy Al­berta i Tomasza wyznacza – pi­szą we wprowadzeniu Mikołaj Olszewski i dr Mateusz Prza­nowski OP – więc początek ważnego etapu rozwoju filozofii polityki na Zachodzie, w któ­rym właśnie „Polityka” stanie się jednym z zasadniczych punktów odniesienia, tekstem szeroko dyskutowanym i ko­mentowanym.

W „Objaśnieniu” odnajdu­jemy zatem najwcześniejszą in­terpretację politycznego na­uczania Arystotelesa, doko­naną niedługo po tym, jak „Po­lityka” stała się na powrót znana czytelnikom i uczonym świata zachodniego. Już sam ten fakt powinien nas skłonić do uważnego przyjrzenia się temu komentarzowi.

Człowiek istotą społeczną

Idąc zatem za przykładem Ary­stotelesa, św. Tomasz przyjął m.in., że człowiek jest z natury istotą społeczną (animal sociale et politicum), a zatem powo­łaną do życia we wspólnocie (in multitudine vivens).

Jednocześnie Akwinata ak­centował teleologiczny charak­ter osoby ludzkiej. Z całą pew­nością cel indywidualny czło­wieka był przezeń rozpatry­wany w perspektywie eschato­logicznej . Ostatecznym celem wszystkich ludzi jest zatem uzyskanie zbawienia. Celem, który osiągnąć mogą ludzie po­przez partycypację we wspól­nocie państwowej, jest nato­miast dobro wspólne (bonum commune). Jest ono pozna­walne rozumowo i stanowi przedmiot pożądania woli ludzkiej, ale osiągnąć je można jedynie w Bogu.

Kolejne osiem tomów

Dodajmy na koniec, że wydanie pierwszego w Polsce komplet­nego przekładu dzieł Akwinaty możliwe jest dzięki trójstronnej współpracy Instytutu Tomisty-cznego, Fundacji Pro Futuro Theologiae i Wydawnictwa W Drodze. Patronat honorowy nad projektem objął Minister Edukacji iNauki.

Kolejnym tytułem serii „Dzieła wszystkie Tomasza z Akwinu” będzie t. 32, czyli „Mniejsze kwestie dyskutowa­ne”. W 2023 roku planowane jest wydanie łącznie ośmiu to­mów tej serii.

portal-polski.pl, Święty Tomasz przemówi po Polsku:

Opera Omnia św. Tomasza z Akwinu to wyjątkowy projekt, w ramach którego w ciągu najbliższych 15 lat po raz pierwszy po polsku zostanie wydanych 70 dzieł tego jednego z najwybitniejszych filozofów. Pierwsze z nich — objaśnienie „Polityki” Arystotelesa, jest już dostępne dla wszystkich zainteresowanych (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: porta-polski.pl.

pap-mediaroom.pl, Święty Tomasz z Akwinu nareszcie przemówił po polsku:

Opera Omnia św. Tomasza z Akwinu to wyjątkowy projekt, w ramach którego w ciągu najbliższych 15 lat po raz pierwszy po polsku zostanie wydanych 70 dzieł tego jednego z najwybitniejszych filozofów. Pierwsze z nich — objaśnienie „Polityki” Arystotelesa, jest już dostępne dla wszystkich zainteresowanych (…).

Pełna treść podsumowania dostępna jest na stronie: pap-mediaroom.pl.

radio.opole.pl, Warszawa/ Wszystkie dzieła św. Tomasza z Akwinu zostaną przełożone na język polski:

Prezentacja projektu zakładającego przekład na język polski i wydanie drukiem wszystkich dzieł św. Tomasza z Akwinu odbyła się w piątek w Warszawie. Przedsięwzięcie obejmujące 70 tomów ma zostać zrealizowane w 15 lat.

Prezes wydawnictwa „W Drodze”, dominikanin ojciec Tomasz Grabowski poinformował, że projekt zakłada przekład na język polski i wydanie drukiem wszystkich dzieł św. Tomasza z Akwinu, których autentyczność została potwierdzona.

„Zaplanowaliśmy wydanie 70 tomów nowych i przepracowanych tłumaczeń dzieł św. Tomasza. Każde tłumaczenie zostało opracowane krytycznie, dodany został obszerny wstęp wprowadzający w dane dzieło. Całość zamierzamy zamknąć w 15 lat” – wyjaśnił (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie:

misyjne.pl, Wszystkie dzieła św. Tomasza z Akwinu zostaną przełożone na język polski:

Prezentacja projektu zakładającego przekład na język polski i wydanie drukiem wszystkich dzieł św. Tomasza z Akwinu odbyła się w piątek w Warszawie. Przedsięwzięcie obejmujące 70 tomów ma zostać zrealizowane w 15 lat.

Prezes wydawnictwa „W Drodze”, dominikanin ojciec Tomasz Grabowski poinformował, że projekt zakłada przekład na język polski i wydanie drukiem wszystkich dzieł św. Tomasza z Akwinu, których autentyczność została potwierdzona (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: misyjne.pl.

dzieje.pl, Wszystkie dzieła św. Tomasza z Akwinu zostaną przełożone na język polski:

(…) „Zaplanowaliśmy wydanie 70 tomów nowych i przepracowanych tłumaczeń dzieł św. Tomasza. Każde tłumaczenie zostało opracowane krytycznie, dodany został obszerny wstęp wprowadzający w dane dzieło. Całość zamierzamy zamknąć w 15 lat” – wyjaśnił.

Zaznaczył, że pierwszy został wydany tom 43, czyli komentarz św. Tomasza do „Polityki” Arystotelesa. „+Polityka+ to dzieło etyczne, które tłumaczy zasady i podstawy stosunków między państwem a obywatelem. Dla każdego, kto się zajmuje filozofią polityki, kto zastanawia się, jaki ustrój powinien panować w danym państwie, to jest dzieło fundamentalne. Bez tego nie warto nawet rozpoczynać takiej refleksji. A komentarz św. Tomasza jest dodaniem katolickiej refleksji do rozmyślań Arystotelesa” – stwierdził (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: dzieje.pl.

wpolityce.pl, Wszystkie dzieła św. Tomasza z Akwinu zostaną przełożone na język polski. 70 tomów w 15 lat:

Prezes wydawnictwa „W Drodze”, dominikanin ojciec Tomasz Grabowski poinformował, że projekt zakłada przekład na język polski i wydanie drukiem wszystkich dzieł św. Tomasza z Akwinu, których autentyczność została potwierdzona (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: wpolityce.pl.

KSIĄŻKI. Magazyn do czytania”, luty 2023 r., Objaśnienie „Polityki”:

43. tom z wydania wszystkich tek­stów Akwinaty, w większości w no­wych tłumaczeniach. Polscy czytel­nicy otrzymują bezpośredni dostęp do jego metody dyskursywnego do­chodzenia do prawdy.

Echo Dnia”, Echo Świętokrzyskie”, 11 lutego 2023 r., Niezbędnik czytelniczy:

Tomasz z Akwinu czyta Arystotelesa Człowiek jest zwierzęciem politycznym – uważał Arysto­teles. Jego postrzeganie poli­tyki doczekało się komenta­rza ze strony Tomasza z Akwi­nu. Ta książka pomogła od­kryć Arystotelesa na nowo.

radiopik.pl:

Objaśnienie polityki św. Tomasza z Akwinu otwiera historyczne tłumaczenie na język polski „Dzieł Wszystkich” tego autora. O niecodziennym przedsięwzięciu wydawniczym rozmawiamy w audycji „Wiara tworzy kulturę”, do której wysłuchania zapraszają: Michał Jędryka i Tomasz Rowiński.

POSŁUCHAJ

Gazeta Wyborcza”, 11 marca 2023 r., STUDIUJCIE NAUKI ŚW. TOMASZA, Wojciech Giertych OP:

Z czasem podstawowym odruchem staje się zachwyt nad dobrem. A nie fascynacja złem czy ciągłe oburza­nie się na nie

Ważnym wydarzeniem w kulturze polskiej jest ukazanie się tłumaczenia dzieła św. Tomasza z Akwinu „Objaśnienie »Politytyki”, w którym ten średniowieczny dominikański uczony pochylił się nad dziełem Arystotelesa. Waga tego wydania przekracza samą pozycję, ponieważ jest to tom inaugurujący 70-tomową serię.

Warszawski Instytut Tomistyczny, to­ruńska Fundacja Pro Future Theologiae oraz poznańskie wydawnictwo W drodze planują razem w ciągu 14 lat udostępnić w języku polskim cały dorobek Akwinaty, wielkiego doktora Kościoła, filozofa i teo­loga, żyjącego w latach 1225-74, którego studia i syntezy ciągle są źródłem zapładniającym myśl na różnych polach.

Właściwie najlepiej jest studiować św. Tomasza, czytając jego dzieła w oryginale. Jego średniowieczna łacina nie jest trudna, wszak posługiwał się języ­kiem zwięzłym, precyzyjnym, wręcz technicznym. Niemniej jednak w głównych obszarach językowych dokonuje się tłumaczeń i publikuje się niekiedy wersję dwujęzyczną, z ob­szernymi wyjaśnieniami i komentarzami. Większość dzieł św. Tomasza jest dostępnych w języku angielskim.

Swego czasu londyńskie wydawnictwo Veritas pod kie­runkiem ks. Stanisława Belcha wydało całą wielotomową „Sumę teologii” św. Tomasza po polsku. Był to okres komu­nizmu, przedkomputerowy, a zatem tłumacze przebywają­cy w Polsce, w Rzymie czy też w Wielkiej Brytanii nie mie­li możności się spotkać i ustalić wspólnej terminologii. Za­sługą ówczesnej polskiej emigracji było podjęcie się tego ogromnego dzieła, ale dziś wiadomo, że to wydanie najważ­niejszego dzieła św. Tomasza trzeba poprawić.

Współpraca polskich środowisk naukowych daje nadzie­ję na przyszłość. Dominikański Instytut Tomistyczny wydał już „Kwestie dyskutowane o mocy Boga”, W drodze wyda­ło „Summę contra gentiles”, a wydawnictwo Antyk „Kwestie dyskutowane o prawdzie”. Zaplanowana praca jest rozłożo­na na wiele lat, i trzeba odnotować i pogratulować odwagi i zapału przedsięwzięcia.

Studiowanie dzieł św. Tomasza uczy precyzyjnego my­ślenia oraz dokonywania istotnych rozróżnień, daje pew­ny i uzasadniony pogląd o najważniejszych wymiarach rze­czywistości i w końcu pozwala na wypracowanie synte­zy prawd poznawanych rozumem i przyjętych wiarą bez ich wymieszania (…).

Obszerny tekst ukazał się w wydaniu z 11 marca 2023 r.: Gazeta Wyborcza”.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze