ZAJRZYJ DO ŚRODKA
Pisma metafizyczne

Pisma metafizyczne

(0,00),    recenzji
Wyczyść

W outlecie znajdziesz książki odznaczające się niewielkimi uszkodzeniami, takimi jak:

  • porysowana, pogięta, rozerwana lub przybrudzona okładka,
  • zżółkłe, pogięte lub naderwane strony,

Książki z kategorii outlet nie podlegają wymianie na towar pełnowartościowy.
Ilość egzemplarzy ograniczona.
Zapraszamy do korzystania i czytania.

Mirosław Kur OP jest autorem zdecydowanie zbyt mało znanym w polskim środowisku filozoficznym. Powodem tego są z pewnością niełatwe koleje życia ojca Mirosława, które uniemożliwiły mu obfitszą twórczość filozoficzną, oraz obiektywna trudność tematów, którymi się zajmował. Jednocześnie odwaga w podejmowaniu zagadnień fundamentalnych i kwestionowaniu standardowych interpretacji metafizyki tomistycznej sprawiają, że pisma ojca Kura nie tylko posiadają wartość historyczną, ale mogą być również impulsem do przemyślenia na nowo podstawowych zagadnień filozofii bytu.

Pisma metafizyczne Mirosława Kura OP zaprezentowane są w porządku tematycznym, począwszy od zagadnień najbardziej ogólnych. Na początku – obrona prawomocności metafizyki w rozdziale Ens ut primum cognitum. Następnie, w rozdziałach W poszukiwaniu tomistycznej teorii sądów egzystencjalnych oraz Jakie jest istnienie bytów materialnych?, przechodzimy do dyskusji nad rozumieniem aktu istnienia i sposobem jego poznania. Wreszcie rozdział Iudicium per inclinationem u św. Tomasza z Akwinu poświęcony jest zastosowaniu metafizyki Akwinaty w analizie ludzkiej subiektywności.

Filozofie są różne z wielu względów. Między innymi ze względu na metafizykę. Choćby dlatego, że nie we wszystkich występuje ona jako metodologicznie prawomocna dyscyplina filozoficzna. Taką pozycję ma ona w tych filozofiach, w których nie neguje się istnienia bytu i jego poznawalności. Wobec takiego zróżnicowania filozofii nasuwa się pytanie, czy w którejś z nich można negować istnienie bytu i jego poznawalność bez ryzyka wejścia w sprzeczność z tym, co w jej założeniach jest, być może, pierwotniejsze od nich, i co znajduje się w każdym jej typie. Czy afirmacja tezy o istnieniu bytu i jego poznawalności jest sprawą jakichś tylko założeń, które nie mają powszechnego uznania?

pisze Mirosław Kur OP.

I dodaje:

W szukaniu odpowiedzi na te pytania za punkt wyjścia wybieram system filozoficzny wypracowany przez Tomasza z Akwinu, który nie tylko nie neguje tezy o istnieniu bytu i jego poznawalności, lecz nadto uznaje byt za pierwszy przedmiot formalny – primum cognitum – intelektu ludzkiego. Na przykładzie jego systemu filozoficznego bowiem chcę wykazać, w jakiej mierze teza o poznawalności bytu wiąże się z jego koncepcją realizmu poznawczego, a w jakiej z formalnym przedmiotem naszego intelektu (z rozdziału Ens ut primum cognitum).

Niniejsza książka zawiera zbiór artykułów ojca Mirosława Kura OP, publikowanych na łamach czasopism „Studia Philosophiae Christianae” oraz „Przegląd Tomistyczny”.

pełen tytuł: Pisma metafizyczne
autor: Mirosław Kur OP
seria: Biblioteka Instytutu Tomistycznego. Teksty i Studia
rok wydania: 2022
wydawca: Instytut Tomistyczny, Wydawnictwo W drodze
liczba stron: 150
format: 152x230 mm
oprawa: twarda
masa netto: 316 g
isbn: 9788379065974

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze