ZAJRZYJ DO ŚRODKA
Thomasina. Liber I et II Nowość

Thomasina. Liber I et II

(0,00),    recenzji
Wyczyść

W outlecie znajdziesz książki odznaczające się niewielkimi uszkodzeniami, takimi jak:

  • porysowana, pogięta, rozerwana lub przybrudzona okładka,
  • zżółkłe, pogięte lub naderwane strony,

Książki z kategorii outlet nie podlegają wymianie na towar pełnowartościowy.
Ilość egzemplarzy ograniczona.
Zapraszamy do korzystania i czytania.

Wydanie łacińskie. Prezentowany tom zawiera I i II księgę Thomasiny. Łącznie z tomem obejmującym księgę III i IV stanowią pierwszą kompletną edycję tego dzieła powszechnie uznawanego za kluczowe dla narodzin i rozwoju szkoły tomistycznej w późnośredniowiecznej teologii i filozofii. Tekst ten powstał na samym początku XIV wieku, a jego autorem jest Wilhelm z Godino OP (†1336) – dominikanin, profesor teologii na Uniwersytecie Paryskim, który otrzymał kapelusz kardynalski i wziął udział w wielu istotnych przedsięwzięciach – na przykład w procesie beatyfikacyjnym Tomasza z Akwinu i śledztwie dotyczącym ortodoksyjności nauczania Piotra Jana Olivi. Jego najsłynniejszym dziełem jest Tractatus de causa immediata ecclesiasticae potestatis, będący apologią papieskiej supremacji. Thomasina stanowi komentarz do Sentencji Piotra Lombarda i obejmuje szeroki zakres kwestii uznawanych za istotne w uniwersyteckim wykładzie z teologii systematycznej. Bazuje na pracach Tomasza z Akwinu, a zwłaszcza na jego Scriptum super Sententias i Summa theologiae. Dzieło Wilhelma z Godino powstało w szczególnym momencie, mianowicie zaraz po okresie debat wokół poglądów Tomasza z Akwinu i ich krytyki – w dyskusje te byli zaangażowani wpływowi autorzy ostatniej ćwierci XIII wieku, czyli Idzi Rzymianin, Henryk z Gandawy i Wilhelm z La Mare. Tak więc Thomasina zrodziła się jako próba zdefiniowania i zrekonstruowania rdzenia Tomaszowej teologii po fali krytycyzmu ze strony wcześniejszego pokolenia myślicieli. W środowisku dominikańskim Thomasina aż do końca średniowiecza służyła jako podręcznik teologii, prezentujący właściwą interpretację myśli intelektualnego mistrza Zakonu Kaznodziejskiego. Wydanie to zawiera tekst oryginalny Thomasiny w języku łacińskim przygotowany przez prof. dr. hab. Mikołaja Olszewskiego na podstawie zachowanych rękopisów zgodnie z wymogami edytorstwa naukowych tekstów średniowiecznych. Zaopatrzone w bogaty aparat naukowy zarówno filologiczny jak i historyczny, uwzględnia odniesienia do źródeł przywoływanych w tym dziele. Całość poprzedzona jest anglojęzycznym wprowadzeniem autorstwa prof. dr. hab. Mikołaja Olszewskiego oraz ks. dr. Mirosława Socały SDS.

Information in English

English-Latin edition The present two volumes (containing respectively Liber I et II and Liber III et IV) represent the first complete edition of the Thomasina, the work widely regarded as being crucial in the birth and development of the Thomistic school in late medieval theology and philosophy. The text was written at the very beginning of the 14th century by William of Godin O.P. (†1336). William was active as a theology professor at the University of Paris but made his mark outside academia also. He was an important figure in the Dominican Order as the first prior provincial of the Province of Toulouse. Later he was named a cardinal and served as papal legate in Spain. He took part in the beatification of Thomas Aquinas and in the investigation relative to Peter John Olivi’s orthodoxy. His most famous work is the Tractatus de causa immediate ecclesiasticae potestatis, an apology of the Pope’s supremacy. The Thomasina is a commentary on the Sentences, covering the entire panorama of issues thought to be relevant for the university course of systematic theology, and is based directly on Thomas Aquinas’s works, particularly on his Scriptum super Sententias and Summa theologiae. The Thomasina arose in a particular moment, namely, following a period of discussions and critiques by eminent authors of the last quarter of the 13th century, i.e., by Giles of Rome, Henry of Ghent and William de la Mare, of the positions originally espoused by Aquinas. The Thomasina began life, therefore, as an essay to define and re-establish the core of St. Thomas’s theology after a wave of criticism formulated by the preceding generation of thinkers. In the Dominican milieu, the Thomasina functioned, until the end of the Middle Ages, as a handbook of theology that presented the right interpretation of the thought of the Order’s intellectual master.

pełen tytuł: Thomasina. Liber I et II
autor: Guillelmus Petri de Godino
pod redakcją: Mikołaj Olszewski
seria: Biblioteka Instytutu Tomistycznego. Teksty i Studia
rok wydania: 2024
wydawca: Instytut Tomistyczny, Wydawnictwo W drodze
format: 152x230 mm
oprawa: twarda
masa netto: 1237 g
isbn: 9788379067787