Ronald K. Tacelli SJ

Stanisław Judycki

urodzony 29 listopada 1954 r. w Gdańsku – polski filozof, zajmuje się epistemologią, filozofią religii i historią filozofii współczesnej.

W latach 1973-1978 studiował na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Kształcił się także w szwajcarskim Fryburgu oraz belgijskim Leuven. W 1984 roku obronił doktorat, a w 1996 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych. W 2007 decyzją Prezydenta RP uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych.

Kierownik Katedry Teorii Poznania Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2002-2010). Od 2010 roku jest kierownikiem Zakładu Metafizyki i Filozofii Religii w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego.

Jest autorem licznych artykułów filozoficznych i książek m.in.: Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej, Książeczka o człowieku wierzącym, Epistemologia (tom 1 i 2).

https://www.youtube.com/watch?v=Q4vn9fjpsnk
Nauka a rzeczy ostateczne