Piotr Lichacz

urodzony w 1976 roku – profesor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się myślą św. Tomasza z Akwinu i jej współczesnymi interpretacjami.

Interesuje się etyką (w szczególności wpływem nauk przyrodniczych na teorie moralne i zjawiskiem wad moralnych), filozofią przyrody, epistemologią (wady epistemiczne, samooszukiwanie się, uprzedzenia), filozofią religii, metafizyką i teologią.

Nakładem Wydawnictwa W drodze ukazała się jego publikacja Did Aquinas Justify the Transition from „Is” to „Ought”?.

Były dominikanin.