„Apologia” w mediach

Wybitny teolog – ks. Przemysław Artemiuk przeprowadził analizę współczesnej obrony chrześcijaństwa i zbudowanej na nim cywilizacji. Udowodnił, że mimo upływu czasu, wiara w Zmartwychwstałego niezmiennie jest intelektualnie logiczna i historycznie prawdziwa. Nie dziwi więc, że książka cieszy się zainteresowaniem czytelników i mediów. Poniżej prezentujemy niektóre wzmianki medialne na jej temat.

biznesnafali.pl, Apologia, ks. Przemysław Artemiuk. Seria Pszenica i Kąkol:

Czy chrześcijanie potrzebują dzisiaj apologii? Amerykański biskup, filozof i teolog, Robert Barron wskazuje na pilną potrzebę obrony chrześcijaństwa. Chodzi o stworzenie „przekonującej apologetyki dla podstawowej narracji wiary”. Takiego zadania podjął się ks. Przemysław Artemiuk. W swojej książce Apologia przeprowadza analizę współczesnej obrony chrześcijaństwa i zbudowanej na nim cywilizacji. Definiuje obecną postać apologii oraz przedstawia wynikające z niej działania. Udowadnia, że mimo upływu czasu, wiara w Zmartwychwstałego niezmiennie jest intelektualnie logiczna i historycznie prawdziwa (…).

Obszerniejsza treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: biznesnafali.pl.

dorzeczy.pl, Apologia, ks. Przemysław Artemiuk:

(…) Apologia skierowana jest do świadomych swojej wiary katolików, szczególnie tych, którzy chcą wchodzić w dialog i polemikę z tymi, którzy myślą inaczej. Także do tych wszystkich, którzy stawiają sobie pytania, jak wiarę dziś bronić, uzasadniać wobec rozmaitych ideologii, innych religii, ateizmu.

Warto, aby po tę lekturę sięgnęli ci, którzy chcą się ugruntować w wierze, którzy chcą wiedzieć, jak Kościół wiarę w Boga uzasadnia, i broni, jak to robił dawniej, ale także jak to można robić dziś, we współczesnym kontekście pluralizmu idei religijno-filozoficznych.

Obszerniejsza treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: dorzeczy.pl.

doxa.fm, Książka pt.: „Apologia”:

Mamy już następną publikację z serii „Pszenica i Kąkol”. „Apologia” to książka, w której ks. Przemysław Artemiuk udowadnia, że mimo upływu czasu wiara w Zmartwychwstałego jest niezmiennie logiczna i historycznie prawdziwa. Autor pokazuje rzetelną analizę w ujęciu dawnym oraz obecnym. Książka skierowana jest do świadomych swojej wiary katolików.

Publikacja dzieli się na dwie części. Pierwsza odpowiada na pytania skąd się wzięła i czym jest apologia, druga przedstawia jej współczesną wersję w działaniu.

Więcej informacji na temat autora i książki znaleźć można na stronie Wydawnictwa W drodze. Polecamy publikacje na: www.wdrodze.pl.

Radio Doxa jest patronem medialnym książki.

Tygodnik „Idziemy” (nr 46/2023) oraz idziemy.pl, Raczej apologetyka:

Nie jest to z pewnością książka dla każdego. Jej tytuł „Apologia” wydaje się mylący.

Nie jest to bowiem obrona chrześcijaństwa i prawd wiary w stylu św. Justyna czy choćby współczesnego nam Paula Copana. Zamiast tego ks. dr hab. Przemysław Artemiuk omawia apologetykę uprawianą dawniej i dzisiaj.

„To syntetyczna i uporządkowana od strony metodologii i treści rzecz o współczesnej apologii. Autor, prowadząc własne badania, sięga do najnowszych prac poświęconych tytułowemu zagadnieniu. Przywołuje przykłady najlepszych apologii, czerpiąc zarówno z literatury światowej, jak i rodzimej – napisał o recenzowanej książce ks. prof. dr hab. Damian Wąsek.

Publikacja powstała we współpracy z Dominikańskim Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach. Składa się z dwóch rozdziałów. Pierwszy przedstawia apologetykę w ujęciu historycznym. Drugi stanowi analizę współczesnej apologetyki. Dobór apologetów jest dość osobisty. Wśród najbardziej znanych polskich apologetów ks. prof. Artemiuk wymienia Grzegorza Górnego, Andrzeja Horubałę, prof. Ryszarda Legutkę, Bronisława Wildsteina, o. Macieja Ziębę OP oraz… Pawła Lisickiego i Tomasza Terlikowskiego. W zakończeniu proponuje listę lektur uzupełniających.

info.dominikanie.pl, Listopadowe nowości W drodze, Apologia, ks. Przemysław Artemiuk:

Czy chrześcijanie potrzebują dzisiaj apologii? Amerykański biskup, filozof i teolog, Robert Barron wskazuje na pilną potrzebę obrony chrześcijaństwa. Chodzi o stworzenie „przekonującej apologetyki dla podstawowej narracji wiary”. Takiego zadania podjął się ks. Przemysław Artemiuk. W swojej książce Apologia przeprowadza analizę współczesnej obrony chrześcijaństwa i zbudowanej na nim cywilizacji. Definiuje obecną postać apologii oraz przedstawia wynikające z niej działania. Udowadnia, że mimo upływu czasu, wiara w Zmartwychwstałego niezmiennie jest intelektualnie logiczna i historycznie prawdziwa (…).

Obszerniejsza treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: info.dominikanie.pl.

wiara.pl, O tym, jak Kościół wiarę w Boga uzasadnia, i broni:

Czym jest w swej istocie nowa i współczesna apologia? Czy tylko obroną chrześcijaństwa, istoty wiary, czy może czymś zdecydowanie więcej?

Czy chrześcijanie potrzebują dzisiaj apologii? Amerykański biskup, filozof i teolog, Robert Barron wskazuje na pilną potrzebę obrony chrześcijaństwa. Chodzi o stworzenie „przekonującej apologetyki dla podstawowej narracji wiary”. Takiego zadania podjął się ks. Przemysław Artemiuk. W swojej książce Apologia przeprowadza analizę współczesnej obrony chrześcijaństwa i zbudowanej na nim cywilizacji. Definiuje obecną postać apologii oraz przedstawia wynikające z niej działania. Udowadnia, że mimo upływu czasu, wiara w Zmartwychwstałego niezmiennie jest intelektualnie logiczna i historycznie prawdziwa (…).

Pełna treść informacji dostępna jest na stronie: wiara.pl.

przewodnik-katolicki.pl, Książka „Apologia”, ks. Przemysław Artemiuk:

Apologia skierowana jest do świadomych swojej wiary katolików, szczególnie tych, którzy chcą wchodzić w dialog i polemikę z tymi, którzy myślą inaczej.

Czy chrześcijanie potrzebują dzisiaj apologii? Amerykański biskup, filozof i teolog, Robert Barron wskazuje na pilną potrzebę obrony chrześcijaństwa. Chodzi o stworzenie „przekonującej apologetyki dla podstawowej narracji wiary”. Takiego zadania podjął się ks. Przemysław Artemiuk. W swojej książce Apologia przeprowadza analizę współczesnej obrony chrześcijaństwa i zbudowanej na nim cywilizacji. Definiuje obecną postać apologii oraz przedstawia wynikające z niej działania. Udowadnia, że mimo upływu czasu, wiara w Zmartwychwstałego niezmiennie jest intelektualnie logiczna i historycznie prawdziwa (…).

Pełna treść informacji dostępna jest na stronie: przewodnik-katolicki.pl.

siodma9.pl, ks. Przemysław Artemiuk – Wydawnictwo “W drodze”:

Gościem Poranka Siódma9 u Marcina Fijołka był ks. Przemysław Artemiuk, który opublikował książkę w Wydawnictwie W drodze.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy.

„Dziennik Łódzki”, „Polska Metropolia Warszawska”, 1 grudnia 2023 r., Apologia znaczy obrona:

Zadania napisania współczesnej apologii wiary podjął się ks. Przemysław Artemiuk. W swojej książce przeprowadza analizę dzisiejszej obrony chrześcijaństwa i zbudowanej na nim cywilizacji.

KSIĄŻKI. Magazyn do czytania”,1 grudnia 2023 r., „Apologia”:

Analiza współczesnej obrony chrześcijaństwa i zbudowanej na nim cywilizacji.

Nowiny,” 4 grudnia 2023 r., Apologia. Znaczy obrona:

Zadania napisania współczesnej apologii wiary podjął się ks. Przemysław Artemiuk. W swojej książce przeprowadza analizę dzisiejszej obrony chrześcijaństwa i zbudowanej na nim cywilizacji.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze