ks. Przemysław Artemiuk

urodzony w 1974 roku – prezbiter diecezji łomżyńskiej, teolog fundamentalny, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i adiunkt na Wydziale Teologicznym tej uczelni, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, od 2019 r. przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce.

Doktoryzował się z chrystologii kard. Christopha Schönborna OP, habilitował na podstawie rozprawy o nowej apologii.

Ks. dr hab. Artemiuk jest autorem monografii i tekstów publicystycznych, redaktorem opracowań naukowych. Zajmuje się teologią i apologetyką, okazjonalnie także tematami związanymi z polityką czy historią Kościoła.

Referat o zbawieniu

Dotychczas nakładem Wydawnictwa W drodze ukazała się jego książka pt. W obronie spraw najważniejszych. Szkice o apologii oraz Apologia w serii „Pszenica i kąkol”.