„Dzieła wszystkie” w mediach

Historyczne wydarzenie, jak niewątpliwie jest wydawanie w języku polskim, „Dzieł wszystkich Tomasza z Akwinu” budzi spore zainteresowanie czytelników oraz mediów. Poniżej prezentujemy niektóre wzmianki medialne na temat poszczególnych tomów.

„Polska Metropolia Warszawska”, „Gazeta Wrocławska”, „Nowa Trybuna Opolska”, 8 września 2023 r., Niezbędnik czytelniczy, Jak rozumieć listy apostoła do Rzymian?, Mariusz Grabowski:

Komentowanie Biblii, w tym zwłaszcza listów św. Pawła, odgrywało kluczową rolę w uprawianiu teologii przez św. Tomasza. Tomasz z Akwinu, ” Wykład listów św. Pawła: list do Rzymian”.

„Nowiny”, „Kurier poranny”, „Nowa Trybuna Opolska”, „Dziennik Łódzki”, „Dziennik Bałtycki”, „Gazeta Lubuska”, „Gazeta Krakowska”, „Kurier Lubelski”, „Gazeta Wrocławska”, „Gazeta Pomorska”, „Nowości”, „Express Bydgoski”, 8-16 września 2023 r., Św. Tomasz z Akwinu odpowiada ciekawskim, Mariusz Grabowski:

Tom 34 Dziel wszystkich św. Tomasza z Akwinu ( poznańskie wydawnictwo W drodze ) nosi tytuł „Kwestie quodlibetalne” i zawiera szereg dysput prowadzonych przez Akwinatę w różnym czasie. „Quodlibet” znaczy dosłownie „jakikolwiek” albo” co się podoba”. Ten oryginalny średniowieczny gatunek był zapisem prowadzonych na ówczesnych uniwersytetach dyskusji, w których każdy członek społeczności akademickiej mógł zadać „mistrzowi” dowolne pytanie.

Pytania podchwytliwe

Okazuje się, że zadających pytania interesowały sprawy bardzo rozmaite. To ” średniowieczne Q& A” jest wypadkową intelektualnych niepokojów i ciekawości słuchaczy oraz tego, co odpowiadający na pytania ” Mistrz” sam chciał przekazać, więc od- naj dujemy w nim niektóre tezy charakterystyczne dla myśli św. Tomasza i znane z innych jego dzieł.

Tłumacz i autor wprowadzenia, prof. Mikołaj Olszewski, tak porównuje quodlibety z innymi typami średniowiecznych tekstów teologicznych: ” Kwestie dyskutowane służą autorom do wyrażenia idei, które chcą przekazać swoim słuchaczom; a kwestie quodlibetalne pozwalają słuchaczom dowiedzieć się od mistrzów tego, co ich interesuje”.

Jaka jest natura Chrystusa?

Otwórzmy księgę. Znajdziemy tu zarówno fundamentalne kwestie teologiczne ( np. dotyczące wszechmocy Bożej i- prede-stynacji), jaki szczegółowe zagadnienia filozoficzno- teologicz-ne ( jak np. wpływ aniołów nabyty materialne). Ale obok nich natrafimy na pytania dotyczące życia codziennego, zwłaszcza duchowieństwa, które studiowało wówczas na uniwersytetach – np. o właściwy sposób dawania jałmużny, o prebendy czy też o to, czy praca ręczna jest przykazaniem Bożym.

Wśród tej wielości poruszanych spraw da się jednak zauważyć pewne ” tematy powracające”, do których należą: pozna-walność istoty Bożej, Boża wszechmoc, kwestie dotyczące natury Chrystusa, a także pytania natury etycznej.

Zawody dla twardziel!

Św. Tomasz w trakcie swej akademickiej kariery poruszał sporo kwestii dyskutowanych. Można nawet powiedzieć, że do niektórych przyłożył się szczególnie – np. czy Piotr zgrzeszył, śmiertelnie, wypierając się Chrystusa?, albo czy ci, którzy polegli w ZiemiŚwiętej, umierają lepszą śmiercią niż ci, którzy zmarli gdzieindziej?

Nie każdy ówczesny akademik korzystał z prawa podjęcia jakiejś kwestii, bowiem stanowiły dość ciężkie intelektualne wyzwanie. Jak pisze Etienne Gilson w monumentalnej ” Historii filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich”, dodatkowym obciążeniem był czas – publiczne Q& &A musiały się odbywać w drugim tygodniu adwentu i w trzecim i czwartym tygodniu Wielkiego Postu.

„Książki Magazyn do czytania”, 1 sierpnia 2023 r., Dzieła wszystkie, t. 32:

Wykład filozofii stworzeń duchowych Tomasza z Akwinu.

polityka.co.pl, Średniowieczne Q&A ze św. Tomaszem. Ukazały się „Kwestie quodlibetalne”:

Kolejny tom Dzieł wszystkich Tomasza z Akwinu, jakim jest t. 34: „Kwestie quodlibetalne” (tytuł oryginalny: Quaestiones de quolibet) zawiera szereg dysput prowadzonych przez Akwinatę w różnym czasie. Quodlibet znaczy dosłownie „co się podoba”. Ten średniowieczny gatunek literacki był zapisem prowadzonych na ówczesnych uniwersytetach dyskusji, w których każdy członek społeczności akademickiej mógł zadać „mistrzowi” dowolne pytanie.

Tłumacz dzieła i autor wprowadzenia do niego, prof. Mikołaj Olszewski, tak porównuje je z innymi typami średniowiecznych tekstów teologicznych: „Gdybyśmy chcieli krótko scharakteryzować kwestie quodlibetalne w porównaniu do rozważań zawartych w summach, komentarzach do Sentencji czy kwestiach dyskutowanych, można by powiedzieć, iż kwestie ze średniowiecznych syntez teologicznych rozpatrują zagadnienia, które należy przedstawić, o ile chce się przekazać kanon wiedzy; kwestie dyskutowane służą autorom do wyrażenia idei, które chcą przekazać swoim słuchaczom; a kwestie quodlibetalne pozwalają słuchaczom dowiedzieć się od mistrzów tego, co ich interesuje”.

To właśnie sprawia, iż „Kwestie quodlibetalne” św. Tomasza są zbiorem dość trudnym do streszczenia czy usystematyzowania, ponieważ zadających pytania interesowały sprawy bardzo rozmaite (…).

Obszerniejszą treść tekstu znaleźć można na stronie: polityka.co.pl.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze