„Nowa duchowość” w mediach

Nowa duchowość Roberta T. Ptaszka to ważny głos w dyskusji nad przemianami religijności we współczesnym świecie. Tę opinię podzielają również nasi czytelnicy oraz media. Poniżej prezentujemy niektóre wzmianki medialne na temat książki prof. Roberta Ptaszka.

dorzeczy.pl, Nowości Wydawnictwa W drodze – wrzesień 2023 r., Nowa duchowość:

Nowa duchowość Roberta T. Ptaszka to ważny głos w dyskusji nad przemianami religijności we współczesnym świecie. Chrześcijaństwo i duchowość katolicka nie są już podstawą dla kultury europejskiej. Co więcej, postrzega się je jako czynnik ograniczający, wręcz zagrożenie. W zamian proponuje się nam tak zwaną nową duchowość, duchowość laicką – ateistyczną. Autor stawia tu jasną tezę: New Age ani żaden inny nurt nie zastąpią chrześcijaństwa. To książka dla tych, którzy chcą pogłębić wiarę, którzy poszukują, próbując odnaleźć się w dzisiejszych realiach, kiedy chrześcijaństwo usiłuje się usunąć w cień (…).

Obszerniejszy fragment informacji prasowej dostępny jest na stronie: dorzeczy.pl.

biznesnafali.pl, „Nowa duchowość”. Wydawnictwo W drodze . Premiera:

Chrześcijaństwo i duchowość katolicka nie są już podstawą dla kultury europejskiej. Co więcej, postrzega się je jako czynnik ograniczający, wręcz zagrożenie. W zamian proponuje się nam tak zwaną nową duchowość, duchowość laicką – ateistyczną. Autor stawia tu jasną tezę: New Age ani żaden inny nurt nie zastąpią chrześcijaństwa. To książka dla tych, którzy chcą pogłębić wiarę, którzy poszukują, próbując odnaleźć się w dzisiejszych realiach, kiedy chrześcijaństwo usiłuje się usunąć w cień (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: biznesnafali.pl.

jaroslawwaskiewicz.pl, „Nowa duchowość”:

(…) Autor udziela odpowiedzi na liczne pytania, m.in.: Dlaczego chrześcijaństwo nie tylko przestało być przez kulturę Zachodu traktowane jako czynnik stanowiący podstawę jej rozwoju, ale też zostało uznane za ograniczenie czy wręcz zagrożenie dla jej sprawnego funkcjonowania? Czy jest jakiś głębszy cel budowania kultury pozbawionej korzeni religijnych? Co tak naprawdę zdecydowało o tożsamości Europy? Jakie fazy obejmuje proces zmiany kulturowej? Co się dzieje, gdy w centrum stawiamy człowieka, zamiast Boga? Jak postrzegana jest obecnie religia i jak ma się ona do założeń nowej duchowości? Co łączy judaizm, chrześcijaństwo oraz islam? (…)

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: jaroslawwaskiewicz.pl.

siodma9.pl, Prof. Robert T. Ptaszek o książce „Nowa duchowość”:

„Żyjemy w czasach gwałtownych przemian kulturowych, najważniejszą cechą współczesnej kultury jest to, że ma być lekka, łatwa i przyjemna. Chrześcijaństwo takie nie jest, stawia przed ludźmi wymagania, co traktowane jest dziś jako ograniczenie. Duchowość chrześcijańska jest duchowością religijną, a religia to związek między niedoskonałym człowiekiem a doskonałym Bogiem. Szczególne przeżywanie religii można nazwać duchowością. W nowej duchowości mamy zupełnie inną wizję człowieka jako istoty, która żyje tu i teraz. Celem życia są miłe doświadczenia psychiczne. Nowa duchowość ma dostarczać tych wrażeń, które pozwolą miło i sympatycznie przeżyć życie. Tradycyjna duchowość patrzy na człowieka z perspektywy wieczności, nowa duchowość nie przejmuje się tym co będzie po śmierci” – powiedział w rozmowie z Anną Czytowska prof. Robert T. Ptaszek, autor książki „Nowa duchowość” (Wydawnictwo W drodze).

Zapraszamy do wysłuchania ROZMOWY.

przewodnik-katolicki.pl, „Nowa duchowość”, Robert T. Ptaszek:

Dlaczego chrześcijaństwo nie tylko przestało być przez kulturę Zachodu traktowane jako czynnik stanowiący podstawę jej rozwoju, ale też zostało uznane za ograniczenie czy wręcz zagrożenie dla jej sprawnego funkcjonowania?

Nowa duchowość Roberta T. Ptaszka to ważny głos w dyskusji nad przemianami religijności we współczesnym świecie. Chrześcijaństwo i duchowość katolicka nie są już podstawą dla kultury europejskiej. Co więcej, postrzega się je jako czynnik ograniczający, wręcz zagrożenie (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: przewodnik-katolicki.pl.

doxa.fm, Książka pt.: „Nowa duchowość”:

Publikacja „Nowa duchowość” ukazała się nakładem Wydawnictwa W Drodze. Książka Roberta T. Ptaszka jest ważnym głosem w dyskusji nad przemianami religijności we współczesnym świecie. To lektura dla tych, którzy chcą pogłębić wiarę, dla próbujących odnaleźć się w realiach dzisiejszego świata, w jakim chrześcijaństwo usiłuje usunąć się w cień.

Autor, profesor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, pracownik Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, odnajduje w publikacji odpowiedzi na liczne pytania. Co tak naprawdę zdecydowało o tożsamości Europy? Jakie fazy obejmuje proces zmiany kulturowej? Co łączy judaizm, chrześcijaństwo oraz islam? Tego i wiele więcej dowiemy się z kolejnej publikacji z serii „Pszenica i Kąkol”.

Więcej informacji na temat publikacji znaleźć można na stronie: www.wdrodze.pl.

Radio Doxa jest patronem medialnym książki.

info.dominikanie.pl, Wrześniowe nowości od naszego Wydawnictwa:

Nowa duchowość Roberta T. Ptaszka to ważny głos w dyskusji nad przemianami religijności we współczesnym świecie. Chrześcijaństwo i duchowość katolicka nie są już podstawą dla kultury europejskiej. Co więcej, postrzega się je jako czynnik ograniczający, wręcz zagrożenie. W zamian proponuje się nam tak zwaną nową duchowość, duchowość laicką – ateistyczną. Autor stawia tu jasną tezę: New Age ani żaden inny nurt nie zastąpią chrześcijaństwa. To książka dla tych, którzy chcą pogłębić wiarę, którzy poszukują, próbując odnaleźć się w dzisiejszych realiach, kiedy chrześcijaństwo usiłuje się usunąć w cień. 

tygodnik Idziemy” (nr 40/2023) oraz idziemy.pl, Co zamiast chrześcijaństwa?:

W ramach serii „Pszenica i kąkol” wydawnictwa W drodze ukazała się książka Roberta T. Ptaszka, profesora nauk humanistycznych, zatytułowana „Nowa duchowość”.

Jest to ważny głos w dyskusji nad przemianami religijności we współczesnym świecie. Chrześcijaństwo i duchowość katolicka nie są już podstawą dla kultury europejskiej. Co więcej, postrzega się je jako czynnik ograniczający, wręcz zagrożenie. W zamian proponuje się nam tak zwaną nową duchowość, duchowość laicką – ateistyczną.

Autor stawia tu wyraźną tezę: New Age ani żaden inny nurt nie zastąpią chrześcijaństwa.

Autor udziela odpowiedzi na liczne pytania, m.in.: Czy jest jakiś głębszy cel budowania kultury pozbawionej korzeni religijnych? Co tak naprawdę zadecydowało o tożsamości Europy? Co się dzieje, gdy w centrum stawiamy człowieka zamiast Boga? Jak postrzegana jest obecnie religia i jak ma się ona do założeń nowej duchowości? Co łączy judaizm, chrześcijaństwo oraz islam? Czym obecnie jest religijność i czy jest ona niezbędna człowiekowi do szczęśliwego życia?

Książka jest dobrą propozycją dla wszystkich, którzy chcą bez kompleksów odnaleźć się ze swoim chrześcijaństwem we współczesnym świecie.

miesięcznik W drodze„, 1 października 2023 r., Mając nadzieję na „nieskończone trwanie życia nieskończenie szczęśliwego, Magdalena Kaniewska:

Każda epoka przynosi próbę definiowania siebie i Boga. Od zawsze też ludzie próbowali szukać sensu życia. Nigdy chyba jednak zmiany społeczno-kulturowe i związane z nimi przekonania nie były tak wyraziste jak obecnie.

Autor książki Nowa duchowość celnie wyróżnia trzy rodzaje zmian, z którymi mierzy się współczesny świat. Powodują one, że w rozmaity sposób szukamy szczęścia, uciekając w różne rodzaje duchowości: chrześcijańską, New Age oraz w tzw. duchowość laicką lub ateistyczną. Ptaszek w przystępny sposób tłumaczy, czym one się różnią od siebie, wskazuje źródła ich powstania. Zauważa, że współcześnie w dwojaki sposób próbujemy szukać modeli życia, odmiennych od proponowanych przez chrze­ścijaństwo.

Pierwszy z nich określa jako „umiarkowany”, czyli taki, w którym jego zwolennicy zgadzają się z tym, że religia odgrywa ważną rolę w naszym życiu. Dlatego za realne alterna­tywy dla chrześcijaństwa uznają oni jedynie inne religie – jest to tzw. nowa duchowość.

Drugi, popularny wśród coraz liczniejszej części społeczeństwa, głosi, że religia nie jest ani czymś wyjątkowym, ani niezbędnym. Stanowi wyłącznie jeden z wielu wytworów myśli ludzkiej. W tym wypadku próbuje się zastępować aktywność w sferze religii działaniami w innych sferach kultu­ry – zwłaszcza w nauce i sztuce.

Co możemy zrobić? Na pewno warto się na chwilę zatrzymać i przyjrzeć swojemu podejściu do religii i duchowości. Odpowiedzieć sobie na pytania: Jak jest w moim przypadku? Czy na pewno „opłaca się” zastępować duchowość chrześcijań­ską, która zdecydowała o kształcie naszej kultu­ry, innymi rodzajami duchowości?

Ta książka skłania do refleksji nad tym, co nadaje sens naszemu życiu. Dostarcza licznych i wiarygodnych argumentów przemawiających za stwierdzeniem, że: „Religia jest czymś rzeczywistym i dobrym, bo Bóg nie tylko istnieje, ale także swoje istnienie obja­wia człowiekowi”. Polecam pogłębioną lekturę!

Echo Katolickie”, 28 września 2023 r., Jak odkryć drogę?:

Czym jest religia, a czym duchowość? Czym jest wiara chrześcijańska? Co ją rozwija i karmi, a co prowadzi na bezdroża, stanowi dla niej zagrożenie? Co jest ewangeliczną pszenicą, a co kąkolem? Jak odkrywać drogę do Chrystusa w świecie tak wielu religijnych doktryn i duchowości?

Nikt nie ma wątpliwości żyjemy w czasach synkretyzmu i pomieszania pojęć w dziedzinie religii i wiary.

Książka Roberta T. Ptaszka, profesora nauk humanistycznych, pracownika Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, to ważny głos w dyskusji nad przemianami religijnymi we współczesnym świecie. Chrześcijaństwo i duchowość katolicka nie są już podstawą dla kultury europejskiej. Co więcej, postrzega się je jako czynnik ograniczający, wręcz zagrożenie.

W zamian proponuje się nam nową duchowość – laicką, ateistyczną. Autor stawia jasną tezę: New Age ani żaden inny nurt nie zastąpią chrześcijaństwa.

Nowa duchowość to książka dla tych, którzy chcą pogłębić wiarę, którzy poszukują, próbując odnaleźć się w dzisiejszych realiach, kiedy chrześcijaństwo usiłuje się usunąć w cień.

wp.pl, Znikający katolicy na rynku duchowości. „Kościół stanął do złego wyścigu„, Jakub Zagalski:

– Nawet najbardziej propagowane idee, jeśli się nie sprawdzają, muszą się kiedyś skończyć – mówi w rozmowie z WP prof. Robert T. Ptaszek z KUL. – Nie jestem przekonany, że na dłuższą metę ludzie poradzą sobie bez religii. Bo każda moda przeminie. A takie zachowanie gwiazd, które chwalą się w mediach społecznościowych, że nie ochrzciły dziecka albo rozważają apostazję, to dla mnie jest moda – dodaje autor książki pt. „Nowa duchowość”.

Wywiad dostępny jest na stronie: wp.pl oraz gazetaolsztynska.pl.

Magazyn do czytania „KSIĄŻKI”, 1 października 2023 r., Nowa duchowość:

Dla poszukujących, w czasie, gdy chrześcijaństwo jest usuwane w cień.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze