Mając nadzieję na „nieskończone trwanie życia nieskończenie szczęśliwego”

Każda epoka przynosi próbę definiowania siebie i Boga. Od zawsze też ludzie próbowali szukać sensu życia. Nigdy chyba jednak zmiany społeczno-kulturowe i związane z nimi przekonania nie były tak wyraziste jak obecnie.

Autor książki Nowa duchowość celnie wyróżnia trzy rodzaje zmian, z którymi mierzy się współczesny świat. Powodują one, że w rozmaity sposób szukamy szczęścia, uciekając w różne rodzaje duchowości: chrześcijańską, New Age oraz w tzw. duchowość laicką lub ateistyczną. Ptaszek w przystępny sposób tłumaczy, czym one się różnią od siebie, wskazuje źródła ich powstania. Zauważa, że współcześnie w dwojaki sposób próbujemy szukać modeli życia, odmiennych od proponowanych przez chrze­ścijaństwo.

Pierwszy z nich określa jako „umiarkowany”, czyli taki, w którym jego zwolennicy zgadzają się z tym, że religia odgrywa ważną rolę w naszym życiu. Dlatego za realne alterna­tywy dla chrześcijaństwa uznają oni jedynie inne religie – jest to tzw. nowa duchowość.

Drugi, popularny wśród coraz liczniejszej części społeczeństwa, głosi, że religia nie jest ani czymś wyjątkowym, ani niezbędnym. Stanowi wyłącznie jeden z wielu wytworów myśli ludzkiej. W tym wypadku próbuje się zastępować aktywność w sferze religii działaniami w innych sferach kultu­ry – zwłaszcza w nauce i sztuce.

Co możemy zrobić? Na pewno warto się na chwilę zatrzymać i przyjrzeć swojemu podejściu do religii i duchowości. Odpowiedzieć sobie na pytania: Jak jest w moim przypadku? Czy na pewno „opłaca się” zastępować duchowość chrześcijań­ską, która zdecydowała o kształcie naszej kultu­ry, innymi rodzajami duchowości?

Ta książka skłania do refleksji nad tym, co nadaje sens naszemu życiu. Dostarcza licznych i wiarygodnych argumentów przemawiających za stwierdzeniem, że: „Religia jest czymś rzeczywistym i dobrym, bo Bóg nie tylko istnieje, ale także swoje istnienie obja­wia człowiekowi”. Polecam pogłębioną lekturę!

Magdalena Kaniewska o książce Nowa duchowość, Robert T. Ptaszek, W drodze, 2023

Artykuł pochodzi z miesięcznika W drodze 2023, nr 10. Kup cały numer.

Wyczyść

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze