Robert T. Ptaszek

urodzony 1 stycznia 1961 roku w Pionkach – Robert Tomasz Ptaszek – profesor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, pracownik Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Robert T. Ptaszek należy do kilku innych towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii.

Autor oraz współredaktor 10 książek, a także ponad 150 artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach i haseł encyklopedycznych. Główne kierunki jego badań to: filozofia religii, filozofia kultury i antropologia filozoficzna.

Jego książka Nowa duchowość, która ukazała się w serii Pszenica i Kąkol, to ważny głos w dyskusji nad przemianami religijności we współczesności.

Prywatnie mąż, ojciec i dziadek. Lubi podróże, dobrą książkę, a nad to wszystko – zabawy z wnukami.