„Teologia ciała w godzinę”, Jason Evert

Czy można w godzinę wprowadzić kogoś w tematykę teologii ciała Jana Pawła II? Wydaje się to karkołomne, a jednak Jason Evert to zrobił. Unikając konfrontacyjnego tonu, skupił się na pięknie ludzkiej cielesności i seksualności. Zwięźle i klarownie przedstawił nauczanie zawarte w ponad stu katechezach – które stanowiły owoc rozważań Karola Wojtyły z czasów, gdy był jeszcze polskim kardynałem – i osadził je w kontekście kulturowym współczesności.

Dzisiejszy zamęt wokół seksualności nie jest spowodowany tym, że świat ją gloryfikuje, ale tym, że nie dostrzega jej chwały. Jan Paweł II poprzez swoją teologię ciała odsłonił piękno Bożego planu wobec ludzkiej miłości, ukazując wspaniałość kobiecości i męskości. To właśnie one ujawniają, kim tak naprawdę jesteśmy i do czego zostaliśmy powołani.

Przedstawił cało­ściową wizję człowieka, która obejmuje jego pocho­dzenie, historię i przeznaczenie. Zamiast prezentować górnolotne argumenty, proponować litanię zasad, zachęcał do szukania prawdy poprzez refleksję nad własnym ludzkim doświadczeniem. Nie zaczynał od wyjaśniania, co człowiek powinien czynić, ale od tego, kim jest. Zdaniem Karola Wojtyły ludzie dowiedzą się, jak żyć, kiedy będą mieli świadomość tego, kim są.

Spostrzeżenia Jana Pawła II są głębokie, piękne i mają moc przemieniania życia, ale jednocześnie bywają trudne do zrozumienia. Należy się nimi delektować, rozważać je i wcielać w życie. Chociaż kieliszek dobrego wina można wypić w kilka sekund, to jego bogactwo jest w stanie docenić tylko ten, kto delektuje się każdą kroplą. To samo można by powiedzieć o mądrości papieża. Święty Franciszek Salezy nauczał, że „pośpiech jest śmiercią pobożności”, a teologia ciała zasługuje na pobożne studium.

– czytamy we Wstępie do książki Teologia ciała w godzinę(tytuł oryginalny: Theology of The Body in One Hour).

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza mówi o nauczaniu Chrystusa, druga o sakramencie małżeństwa. Zawiera sześć rozdziałów: Chrystus odwołuje się do „początku”; Chrystus odwołuje się do ludzkiego serca; Chrystus odwołuje się do zmartwychwstania; Wymiar przymierza i łaski;  Wymiar znaku; Dał im prawo życia jako dziedzictwo.

Choć autor sygnalizuje praktyczne kwestie, np. stosowanie naturalnych metod planowania rodziny w kontekście otwartości na życie, nie usiłuje rozwiązywać szczegółowych problemów dotyczących ludzkiej seksualności. Pokazuje za to piękno i aktualność nauczania św. Jana Pawła II dotyczące ludzkiej płciowości w szerokiej perspektywie.

Celem Jasona Everta jest zachęcenie do zapoznania się z myślą Jana Pawła II nt. teologii ciała i przyjęcie jego zaproszenia: »Ci, którzy szukają w małżeństwie spełnienia swego ludzkiego i chrześcijańskiego powołania, przede wszystkim są wezwani, aby uczynić treścią swego życia i postępowania ową „teolo­gię ciała” (…). Jakże bowiem bardzo na drodze tego właśnie powołania nieodzowne jest pogłębione poczucie sensu ciała w jego męskości i kobiecości!«.

Patronat nad książką objęli:

„Gość Niedzielny”, „Przewodnik Katolicki”, tygodnik „Idziemy”, miesięcznik „W drodze”, „Wszystko co Najważniejsze”, wiara.pl, opoka.org.pl, aleteia.pl, dominikanie.pl, misyjne.pl, Radio Nadzieja, Radio Warszawa, Radio Doxa, Radio Emaus

O autorze:

Jason Evert – amerykański teolog, katolicki pisarz i mówca. Założyciel organizacji Chastity Project oraz wydawnictwa Totus Tuus Press. Razem z żoną jest zaangażowany w działalność duszpasterską, szczególnie na rzecz popularyzacji postawy czystości wśród młodzieży. Od ponad 20 lat podróżuje po całym świecie, spotykając się z młodymi ludźmi. Jest również aktywny w mediach społecznościowych. Autor książki Czysta miłość. Q&A dla młodzieży, współautor tomu Czysta miłość. 10 sposobów na (od)budowanie niewinności nastolatków. Więcej informacji o autorze znaleźć można na stronie chastity.com.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze