zaproszenie na wykład mistrzowski profesor Chantal Delsol

Zaproszenie na wykład mistrzowski profesor Chantal Delsol

Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza na wykład prof. Chantal Delsol, wybitnej francuskiej intelektualistki, zajmującej się przemianami świata postnowoczesnego. Wykład odbędzie się 14 maja 2024 r. o 18:00 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, która jest współorganizatorem wydarzenia.

Chantal Delsol

Profesor filozofii politycznej, francuska intelektualistka zajmująca się przemianami świata postnowoczesnego. Członkini Akademii Francuskiej. Publicystka „Le Figaro” oraz „Valeurs Actuelles”. Autorka książek filozoficznych i powieści. W swoich pracach koncentruje się na problematyce późnej nowoczesności, demokracji, totalitaryzmie i populizmie, historii religii chrześcijańskiej i współczesnej filozofii wschodnioeuropejskiej. Jest założycielką Instytutu Badań im. Hannah Arendt oraz dyrektorką Ośrodka Studiów Europejskich na Uniwersytecie Marne-la-Vallée w Paryżu.

Spotkanie

Inspiracją do spotkania stała się książka Koniec świata chrześcijańskiego jej autorstwa, która została wydana w Polsce w ubiegłym roku. Ukazuje w niej metamorfozę cywilizacji zachodniej, upadek christianitas, co paradoksalnie może stać się również szansą dla dechrystianizującej się Europy. Tematem wykładu prof. Chantal Delsol będą „Współczesne nieszczęścia demokracji”. Zdaniem filozofki „istotą demokracji jest uznanie, że wspólne dobro społeczeństwa nie jest pewną, naukową daną, ale kwestią opinii, wizją świata, a zatem jest niepewne i zawsze dyskusyjne”. W książce Ainsi meurt la démocratie (Mialet-Barrault Éditeurs, 2022), napisanej wspólnie z Myriam Revault d’Allonnes, prof. Delsol dotyka kondycji demokracji i tego, czym ona staje się w społeczeństwach europejskich. Jak pisze, demokracja nie umiera przez wrogów, ale od wewnątrz, gdy niszczy się jej zasady, przestaje się w nie wierzyć lub im się zaprzecza. Ponadto zanik kultury konfrontacji (idea konfliktu) wpływa na proces demokratyzacji, czego skutki obserwujemy obecnie. Spotkanie będzie poświęcone diagnozom procesów, które zaszły w społeczeństwie europejskim, zmianom w dechrystianizującej się Europie, które wywierają wpływ na kondycję demokracji, na wartości stanowiące fundament społeczeństw demokratycznych.

Wykład odbędzie się 14 maja 2024 r. o godz. 18:00 w Szkole Głównej Handlowej przy al. Niepodległości 128 (nowy budynek) w Warszawie. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Organizatorzy będą wdzięczni za wcześniejszą rejestrację.

Projekt

Wydarzenie jest kolejnym spotkaniem z cyklu „Obserwatorium idei: inspiracje”, projektu Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, w ramach którego organizowane są spotkania z najwybitniejszymi intelektualistami i naukowcami z Polski i zagranicy. Wykłady poświęcone są ich namysłowi nad najistotniejszymi wyzwaniami stojącymi przed człowiekiem i cywilizacją.
W ramach projektu w Warszawie gościli: czeski intelektualista ks. Prof. Tomáš Halík oraz jeden z najznamienitszych przedstawicieli polskiej nauki prof. Krzysztof Meissner.

Partnerzy wydarzenia

Więź, Instytut Tertio Millennio, Państwowy Instytut Wydawniczy, Fundacja Konrada Adenauera, Firma Jarczyński

Patroni medialni

„Plus Minus – Magazyn Dziennika Rzeczpospolita”, TVP1, Katolicka Agencja Informacyjna, miesięcznik „W drodze”, „Magazyn Kontakt”, Klub Inteligencji Katolickiej, Ośrodek Kultury Francuskiej

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze