Sławomir Zatwardnicki

urodzony w 1975 r. – adiunkt na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, autor wielu artykułów oraz ponad dwudziestu książek.

Członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków w Polsce oraz Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Zaangażowany w działalność ewangelizacyjno-formacyjną.

Wydał m.in. Od teologii objawienia do teologii natchnienia. Studium inspirowane twórczością Geralda O’Collinsa i Josepha Ratzingera.

W serii Pszenica i Kąkol ukazała się jego książka Biblia „po katolicku”, czyli dlaczego nie sola Scriptura?.

Sławomir Zatwardnicki razem z żoną i pięciorgiem dzieci mieszka w Strzelinie.