Radosław Siewniak o książce „Czy Bóg jest potworem?”

Poniżej prezentujemy recenzję książki „Czy Bóg jest potworem?”. Jej autorem jest Radosław Siewniak – założyciel i prezes Stowarzyszenia „Do Źródła”, ewangelista i nauczyciel Słowa Bożego, misjonarz. Publicysta, autor książki „Prawda głodna odwagi” oraz wielu artykułów i felietonów o tematyce nie tylko chrześcijańskiej. Obdarzony umiejętnością niesienia ludziom nadziei oraz mówienia z miłością o Bogu i Jego pragnieniach wobec człowieka. Człowiek radykalnego, niezłomnego ducha i wielkiej wrażliwości, dostrzegający wieczną wartość i piękno każdego spotkania i każdej chwili. Cechują go bezkompromisowość i konsekwencja w prowadzeniu życia nakierowanego przede wszystkim na wzbudzanie głodu poznania Chrystusa i Jego Słowa. Chrześcijaństwo rozumie jako nieustanne, dosłowne i niedosłowne znajdowanie się w drodze. Jednym z Jego ulubionych zdań z Biblii są słowa Jezusa: „Dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze”. Głosił w wielu miejscach w Polsce oraz za granicą (Stany Zjednoczone, Anglia, Austria, Czechy, kraje Bliskiego i Dalekiego Wschodu). Z zawodu fizjoterapeuta. Miłośnik podróży, dobrej książki, gór i fotografii.

Na polskim rynku wydawniczym ukazała się ważna książka autorstwa Paula Copana, pod tytułem: Czy Bóg jest potworem? Zrozumieć Boga Starego Testamentu. Pozycja ta powstała w odpowiedzi na ostrą krytykę ze strony tak zwanych nowych ateistów, dotyczącą rzekomo potwornego obrazu Boga, występującego w Starym Testamencie. 

W swojej książce Paul Copan skupia się na tych zapisach Starego Testamentu, które mogą budzić wątpliwości wobec dobroci i integralności moralnej chrześcijańskiego Boga. Autor analizuje zapisy Starego Testamentu, które wielu z nas – od kroczącego za Bogiem chrześcijanina, po zamkniętego na Boga ateistę – uważa za niewytłumaczalne i niepokojące. Zadaje pytania, które rzadko wybrzmiewają na kazaniach czy podczas spotkań grup domowych, takie jak:

– jeśli Bóg Biblii jest Bogiem miłosierdzia i łaski, to dlaczego kazał Izraelitom popełnić ludobójstwo na Kananejczykach? 

– dlaczego Biblia akceptuje niewolnictwo? 

– dlaczego Abraham został poproszony o złożenie swojego syna Izaaka w ofierze? 

– dlaczego Bóg ustanowił pozornie surowe prawo, która definiowało starożytny Izrael, jako naród? 

– jak pogodzić miłosierny obraz Boga Nowego Testamentu z Jego zazdrosnym i gniewnym charakterem opisanym w Starym Testamencie? 

Książka dzieli się na cztery części. W pierwszej autor poświęca uwagę zarzutom i skargom nowych ateistów wobec Boga nie tyle Starego Testamentu, co Boga w ogóle. Zazwyczaj dotyczą one niewolnictwa, czystek etnicznych (zabijanie przez Izrael ludów ościennych) czy też surowych praw Starego Testamentu, odnoszących się także do porządku społecznego.

Aż trzy rozdziały drugiej części książki zawierają odpowiedź na oskarżenia wysuwane przeciwko charakterowi Boga. Autor odnosi się do zarzutów między innymi o to, że Bóg jest pyszny, arogancki, zazdrosny czy że jest tyranem. 

W trzeciej części Copan poświęca trzynaście rozdziałów na badanie pozornie niemoralnych praw, ustanowionych przez Boga dla Izraela. Podaje uzasadnienie dla „dziwnych” izraelskich przepisów dotyczących koszerności i czystości, odpowiada na zarzuty, że izraelskie prawo nadane przez Boga było barbarzyńskie i mizoginistyczne; wyjaśnia, jak wyglądało niewolnictwo zarówno w świecie Starego, jak i Nowego Testamentu oraz bada, czy podbój Kanaanu przez Izrael jest przykładem czystki etnicznej.

W części czwartej Copan odnosi się do twierdzenia nowych ateistów, że istnienie Boga nie jest potrzebne dla zapewnienia moralności społeczeństw, a także wymienia liczne błogosławieństwa, jakie monoteizm judeochrześcijański przyniósł cywilizacji.

Książka Czy Bóg jest potworem? stanowi świetne narzędzie do wniknięcia w trudne zagadnienia Starego Testamentu, które ateiści chcą dzisiaj wykorzystać przeciwko chrześcijaństwu i przeciwko Bogu. Stanowi głęboką, apologetyczną obronę etyki Starego Testamentu. W wielu miejscach argumentacja autora jest zarówno przystępna, jak i przekonująca, choć nie wszystkie argumenty, które przywołuje autor muszą być przekonywujące dla czytelnika. 

Jednakże tym, którzy szukają zrozumienia trudnych zagadnień Starego Testamentu, a zwłaszcza tych dotyczących Boga, Paul Copan wyświadczył wielką przysługę. Bezkompromisowo i uczciwie przedstawia bowiem najostrzejsze ataki na charakter Boga.

Zapoznając się z tą pozycją zyskujesz także dostęp do szerokiego przeglądu różnych kultur starożytnego Bliskiego Wschodu, zawiłości języka hebrajskiego, najważniejszych tematów narracji biblijnej, zasad ograniczania literalnego zastosowania wielu tekstów Starego Testamentu wobec współczesnej kultury, czy wreszcie szczegółowych, ale przystępnie zaprezentowanych interpretacji najbardziej zagadkowych fragmentów Starego Testamentu.

Na końcu książki znajdują się pytania do pogłębionego studium, które można wykorzystać podczas osobistego czy wspólnotowego czytania Biblii, co jest dodatkową wartością książki.

Uważam, że w tej książce każdy czytelnik o otwartym umyśle – osoba religijna lub niereligijna – odbędzie niezwykłą podróż poznania Boga przedstawionego w Starym Testamencie. Z przyjemnością więc rekomenduję książkę Czy Bóg jest potworem? autorstwa Paula Copana. Niezależnie od tego, czy obecnie zmagasz się z tym pytaniem, znasz ludzi, którzy doświadczają wątpliwości w tym temacie, czy po prostu chcesz być przygotowany na zetknięcie się z tą tematyką, zachęcam do lektury tej pozycji.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze