Media o książce: „Duchowość pustyni”

Tych piętnaście spotkań ze słynnym trapistą cieszy się zainteresowaniem mediów. Oto niektóre wzmianki na temat książki.

ekai.pl, kair.ekai.pl, nowy.ekai.pl, Duchowość pustyni:

Thomas Merton OCSO w piętnastu wykładach dla młodych mnichów z amerykańskiego opactwa Gethsemani udowadnia, że tradycja chrześcijańska zakorzeniona jest w duchowości pustyni. Poznając nauczanie Grzegorza z Nyssy, Jana Kasjana, Ewagriusza z Pontu czy Marii Egipcjanki, możemy nie tylko zrozumieć sposób ujmowania świata przez żyjących w odosobnieniu wczesnochrześcijańskich mnichów, lecz także uczyć się od nich życia i mądrości. Materiały dodatkowe zamieszczone na końcu książki, w tym pytania do refleksji i dyskusji, czynią tę książkę niezbędnym podręcznikiem dla każdego, kto pragnie się zmierzyć z chrześcijańską duchowością matek i ojców pustyni, którzy wybrali drogę do „czystości serca”. Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa W drodze (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: ekai.pl.

Tygodnik „Idziemy” (nr 13/2022) oraz idziemy.pl, Wyjdź na pustynię, Agnieszka M. Domańska:

Gdy zmęczenie tempem codzienności daje o sobie znać, jest to świetny moment, by zweryfikować, czym ją wypełniamy i jakim wartościom podporządkowujemy.

Niekoniecznie trzeba – jak podpowiada popularne powiedzenie – „rzucić wszystko i jechać w Bieszczady”, choć oczywiście okoliczności przyrody sprzyjają przemyśleniom. Można też zainspirować się wykładami Thomasa Mertona dla nowicjuszy opactwa Getsemani, z których zrodziła się książka „Duchowość pustyni”, podobnie zresztą jak jej poprzedniczka „Mistyka chrześcijańska”.

Zdaniem Thomasa Mertona w życiu każdego człowieka jest miejsce na mądrość i duchowość monastyczną – niezależnie od tego, czy ktoś żyje w murach klasztoru, czy też poza nimi. Dlatego też odkrywa przed czytelnikiem świat ojców pustyni, kluczowych myślicieli i praktyków duchowości chrześcijańskiej. „Podstawowym celem i troską życia pustyni jest szukanie Boga, szukanie zbawienia” – opisuje autor. Warto poświęcić czas, by tę książkę nie tyle studiować, ile jej uważnie słuchać i pozwolić jej się przemieniać, jak to było w zamyśle Mertona, gdy głosił wykłady w Getsemani.

opoka.org.pl, „Duchowość pustyni”. 15 wykładów Thomasa Mertona:

(…) Poznając nauczanie Grzegorza z Nyssy, Jana Kasjana, Ewagriusza z Pontu czy Marii Egipcjanki, możemy nie tylko zrozumieć sposób ujmowania świata przez żyjących w odosobnieniu wczesnochrześcijańskich mnichów, lecz także uczyć się od nich życia i mądrości. Materiały dodatkowe zamieszczone na końcu książki, w tym pytania do refleksji i dyskusji, czynią tę książkę niezbędnym podręcznikiem dla każdego, kto pragnie się zmierzyć z chrześcijańską duchowością matek i ojców pustyni, którzy wybrali drogę do „czystości serca” (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: opoka.org.pl.

przewodnik-katolicki.pl, „Duchowość pustyni. Piętnaście spotkań ze słynnym trapistą”, Thomas Merton OCSO:

Niezbędnym podręczniki dla każdego, kto pragnie się zmierzyć z chrześcijańską duchowością matek i ojców pustyni.

(…) W Duchowości pustyni (tytuł oryginalny: A Course in Desert Spirituality. Fifteen Sessions with the Famous Trappist Monk) odkrywane są tajemnice, do których nie warto podchodzić spiesznie i powierzchownie. Jeśli czujemy, że nie jesteśmy jeszcze gotowi zastosować ich w naszym życiu – dajmy sobie przestrzeń, by lektura mogła przynieść pożądane owoce. Potrzeba bowiem zarówno czasu, jak i dużej otwartości.

–Mamy tu tajemnice, do których nie powinniśmy się spieszyć, jeśli jeszcze nie jesteśmy gotowi spotkać się z nimi w naszym życiu. Te wykłady nie mają być jedynie interesujące; one mają nas przemienić. Taki był zamysł Thomasa Mertona, kiedy wygłaszał je po raz pierwszy i bardzo wyraźnie dochodzi w nich do głosu jego umiłowanie duchowości pustyni i znaczenie takiego życia dla nas, ludzi współczesnych – napisał w przedmowie książki Jon M. Sweeney. I dodał: – Wciąż istnieje nadzieja i możliwość tego, że duchowość pustyni może nas uformować – nawet tych, którzy nie złożyli ślubów monastycznych albo zakonnych – na lepszych naśladowców Chrystusa (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: przewodnik-katolicki.pl.

radioemaus.pl, Duchowość pustyni. Piętnaście spotkań ze słynnym trapistą:

(…) Najwięcej uwagi kieruje na północny Egipt – kolebkę duchowości ojców pustyni. To tu powstały słynne Apoftegmaty. Podpowiada, jak dzisiaj mądrze korzystać z kierownictwa duchowego. Streszcza też najistotniejsze cechy życia mniszego, tj.: pokora, czystość intencji, umiar, samotność, miłość do bliźnich, zawierzenie Bogu, praca, modlitwa, żal za grzechy, roztropność – a ukoronowaniem tych cnót jest hezychia – kontemplacyjny odpoczynek.

Autor wyróżnia także trzy etapy życia duchowego: człowieka zwierzęcego, racjonalnego oraz duchowego. Na tej drodze głosi konieczność: prostoty, którą nabywa się na pustyni; ciszy, która pomaga oderwać się od świata i posiąść duchową wiedzę i, co najważniejsze – pokory i posłuszeństwa. Porusza także temat pożądań cielesnych, które są przydatne, bo pomagają uzmysłowić sobie żar Bożej miłości. Pragnienie piękna cielesnego uzmysławia pustelnikowi, że nie widzi jeszcze piękna Boga (…).

Pełna treść informacji prasowej dostępna jest na stronie: radioemaus.pl.

Pranek Siodma9″, siodma9.pl, 4 kwietnia 2022 r., rozmowa z Tomaszem Grabowskim OP:

Zapraszamy do wysłuchania całej rozmowy: siodma9.pl.

gosc.pl, Thomas Merton OCSO – „Duchowość pustyni. Piętnaście spotkań ze słynnym trapistą”:

Thomas Merton OCSO w piętnastu wykładach dla młodych mnichów z amerykańskiego opactwa Gethsemani udowadnia, że tradycja chrześcijańska zakorzeniona jest w duchowości pustyni. Poznając nauczanie Grzegorza z Nyssy, Jana Kasjana, Ewagriusza z Pontu czy Marii Egipcjanki, możemy nie tylko zrozumieć sposób ujmowania świata przez żyjących w odosobnieniu wczesnochrześcijańskich mnichów, lecz także uczyć się od nich życia i mądrości. Materiały dodatkowe zamieszczone na końcu książki, w tym pytania do refleksji i dyskusji, czynią tę książkę niezbędnym podręcznikiem dla każdego, kto pragnie się zmierzyć z chrześcijańską duchowością matek i ojców pustyni, którzy wybrali drogę do „czystości serca” (…).

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: gosc.pl.

 „Polska Metropolia Warszawska”, 19 kwietnia 2022 r., Z Thomasem Mertonem na pustynię:

Trapista Thomas Merton w piętnastu wykładach dla mło­dych mnichów z amerykań­skiego opactwa Gethsemani udowadnia, że tradycja chrze­ścijańska silnie zakorzeniona jest w duchowości pustyni.

 „Magazyn literacki Książki”, 1 czerwca 2022 r., Duchowość pustyni, Bożena Rytel:

Pozycja składa się z piętnastu spotkań ze słynnym trapistą. Spotkania te to wykłady dla młodych mnichów z amerykańskiego opac­twa Gethsemani. Merton przekonuje, że tra­dycja chrześcijańska zakorzeniona jest w du­chowości pustyni. Dzięki poznaniu nauczania Grzegorza z Nyssy, Jana Kasjana, Ewagriusza z Pontu czy Marii Egipcjanki możemy nie tyl­ko zrozumieć sposób ujmowania świata przez żyjących w od­osobnieniu wczesnochrześcijańskich mnichów, lecz także uczyć się od nich życia i mądrości. Zatem książki tej nie nale­ży czytać bez należytej uwagi. To, w jaki sposób żyli ojcowie i matki pustyni i jak interpretowali sens Ewangelii, nigdy nie było trywialne ani proste. Zainteresowany duchowością pu­styni czytelnik przygotować się musi na uważne studiowanie i słuchanie. Bowiem wykłady Mertona, jak zauważył redaktor tomu, John M. Sweeney; „nie mają być jedynie interesujące, one mają nas przemieniać. Taki był zamysł Mertona, kiedy wy­głaszał je po raz pierwszy, i bardzo wyraźnie dochodzi w nich do głosu jego umiłowanie duchowości pustyni i znaczenie takiego życia dla nas, ludzi współczesnych”.

Liturgia.pl, Pustynne rekolekcje – recenzja książki „Duchowość pustyni. Piętnaście spotkań ze słynnym trapistą”, Paulina Myćka:

Piach, ciemność, samotność, cisza. Pustynia na początku może przerażać. Ale to właśnie tam, jak uczy historia Kościoła, najłatwiej spotkać Boga. To tam można z Nim być bez przeszkód. Wszystko co odciąga od Niego, zostaje gdzieś daleko, a pozostaje jedynie Jego obecność. Rezygnując z tego, co w Boskiej perspektywie jest niczym, można zyskać wszystko. Trzeba tylko odwagi do tego, żeby wyruszyć na pustynię, a żeby móc stawić czoła czyhającym niebezpieczeństwom, warto sięgnąć do mądrości mistrzów w tej dziedzinie (…).

Pełna treść recenzji dostępna jest na stronie: Liturgia.pl.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze